Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Jak často by měl být kontrolován Goldmannův aplanační tonometr z hlediska kalibrační chyby?

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 7.2.2017

Jak často by měl být kontrolován Goldmannův aplanační tonometr z hlediska kalibrační chyby?

Prezentovaná recentní práce se zabývala vznikem kalibrační chyby vzhledem ke stáří Goldmannova aplanačního tonometru. Cílem autorů bylo vyhodnotit, jak často je z hlediska této chyby nutné provádět kontrolu přístroje.

Metodika

Studie se zúčastnil vždy jeden pozorovatel z každého ze tří pracovišť poskytujících superkonziliární oftalmologickou péči. Hranice chybně měřícího tonometru byla stanovena na 2 mmHg ve kterémkoli bodu testování. Oprava vadných tonometrů probíhala na jednotlivých pracovištích. Kalibrační chyba tonometrů byla zkontrolována na začátku studie a poté každý měsíc po dobu 6 měsíců.

Tonometry byly dle délky používání rozděleny do 3 skupin: skupina 1 (G1) ≤ 1 rok, skupina 2 (G2) >1 rok až 10 let, skupina 3 (G3) > 10 let. Celkem bylo kontrolováno 76 Goldmannových aplanačních tonometrů namontovaných na štěrbinové lampě. Počet tonometrů v jednotlivých skupinách činil 19 v G1, 36 v G2 a 21 v G3. Sedm tonometrů (9,2 %) měřilo chybně již na začátku studie.

Výsledná zjištění

Ve skupině G1 nedošlo v průběhu studie ke vzniku kalibrační chyby u žádného tonometru, v G2 vznikla u 5 tonometrů a v G3 byla zjištěna nepřijatelná kalibrační chyba u 16 tonometrů. Funkce přežití tonometrů G1 byla po celou dobu 1,0, zatímco u tonometrů G2 a G3 činila 0,97 (95% CI 0,81–0,99) a 0,76 (95% CI 0,51–0,89) po 1 měsíci a 0,86 (95% CI 0,69–0,93) a 0,23 (95% CI 0,08–0,43) po 6 měsících. Pravděpodobnost vzniku kalibrační chyby se zvyšovala s věkem tonometru. Častost používání tonometru neměla na vznik kalibrační chyby vliv (poměr šancí = 1,00).

Závěr

Z provedené studie vyplynulo, že kalibrační chyba se vyskytuje mnohem častěji u starších tonometrů. Přestože novější Goldmannovy aplanační tonometry (< 1 rok staré) mohou být kontrolovány pouze 2× ročně, tonometry starší více než 1 rok by měly být kontrolovány alespoň 1× měsíčně.

(lis)

Zdroj: Choudhari N. S., Rao H. L., Ramavath S. et al. How often the Goldmann applanation tonometer should be checked for calibration error? J Glaucoma 2016 Nov; 25 (11): 908−913.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kolísání nitroočního tlaku měřené senzorem v kontaktní čočce u pacientů s normotenzním glaukomem a jedinců bez glaukomu

Mechanismus progrese normotenzního glaukomu zatím nebyl zcela vysvětlen, nicméně některé studie poukazují na to, že podílet se na něm může i velké kolísání nitroočního tlaku (NOT). Autoři prezentované práce pomocí kontinuálního měření porovnávali kolísání NOT u pacientů s normotenzním glaukomem s kontrolními jedinci bez diagnostikovaného glaukomu.

Výměna nitrooční čočky: indikace, komplikace a výsledky

Prezentovaná práce se zabývá měnícími se trendy indikace výměny nitroočních čoček, které odrážejí změny jejich designu a operačních postupů.

Usnadnění diagnostiky glaukomu pomocí hodnocení asymetrie vrstvy retinálních nervových vláken mezi oběma očima

Cílem níže prezentované práce bylo zjistit, zda větší asymetrie tloušťky vrstvy retinálních nervových vláken (RNFL) mezi jednotlivými páry očí může naznačovat přítomnost glaukomu, a dále najít nejlepší statistické metody a hodnoty, které odliší normální jedince a jedince s glaukomem a tím upozorní lékaře na počínající glaukomové postižení.Všechny novinky