Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Hodnocení prediktivních faktorů progrese glaukomových defektů zorného pole

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 30.11.2012

Hodnocení prediktivních faktorů progrese glaukomových defektů zorného pole

Cílem studie uveřejněné v časopise Eye bylo zhodnotit, zda topografie terče zrakového nervu a tloušťka vrstvy nervových vláken sítnice (retinal nerve fiber layer thickness, RNFLT) zjištěné při vstupním vyšetření jsou prediktivním faktorem progrese glaukomových defektů zorného pole u očí s glaukomem a očí se suspektním glaukomem.

Do studie bylo zařazeno celkem 73 očí 73 pacientů, z toho 30 očí s glaukomem a 43 očí se suspektním glaukomem. Průměrný věk účastníků studie byl 63,2 ± 9,5 roku. Pacienti zařazení do studie byli sledováni nejméně 28 měsíců (průměrná doba sledování 51,5 ± 11,3 měsíce) a byli vybráni z longitudinální studie Advanced Imaging for Glaucoma Study. U všech očí byla vždy po šesti měsících provedena standardní automatická perimetrie (SAP), konfokální skenovací laserová oftalmoskopie (CSLO), optická koherentní tomografie s časovou doménou (TDOCT) a skenovací laserová polarimetrie (SLP). Progrese glaukomového defektu zorného pole byla definována jako signifikantní pokles SAP citlivosti > 1 dB/rok nejméně ve dvou sousedních oblastech.

Výsledky

Progrese byla zjištěna u 4 očí se suspektním glaukomem (9,3 %) a šesti očí s glaukomem (20 %). Průměrná doba od vstupního vyšetření do zjištění progrese byla 50,8 ± 11,4 měsíce. Riziko progrese určené pomocí SAP statisticky významně zvyšoval abnormální výsledek vstupního vyšetření CSLO podle Moorfieldské regresní analýzy v temporálním-inferiorním sektoru (HR = 3,76, 95% interval spolehlivosti: 1,02–6,80, P = 0,04), dále změny zjištěné pomocí SLP v dolním kvadrantu RNFLT (na každé snížení o 1 μm, HR = 1,38, 95% interval spolehlivosti: 1,02–2,2, P = 0,02) a TDOCT v dolním kvadrantu RNFLT (na každý 1 μm, HR = 1,11, 95% interval spolehlivosti: 1,04–1,2, P = 0,001). Autoři proto uzavírají, že abnormální topografie terče zrakového nervu a snížená RNFLT v dolním kvadrantu jsou prediktivní faktory SAP progrese u očí s glaukomem.

(vek)

Zdroj: Sehy M. et al: Evaluation of baseline structural factors for predicting glaucomatous visual-field progression using optical coherence tomography, scanning laser polarimetry and confocal scanning laser ophthalmoscopy. Eye. 2012 Oct 12; doi: 10.1038/eye.2012.203. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Průměr cév sítnice je asociován s desetiletou incidencí glaukomu: závěry studie Blue Mountains Eye

V rámci populační kohortové studie byla zjišťována souvislost mezi kvantitativně měřeným průměrem cév oční sítnice a desetiletou incidencí primárního glaukomu s otevřeným úhlem .

Srovnání Goldmanovy aplanační tonometrie a pro rohovku kompenzovaného nitroočního tlaku při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG) je třeba vzít v úvahu hodnoty nitroočního tlaku (NOT).

Pití kávy s kofeinem nemá klinicky významný vliv na výši NOT u pacientů s glaukomem

Ohledně vlivu konzumace kávy s kofeinem na výši nitroočního tlaku (NOT) existují určité kontroverze.Všechny novinky