Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Globální prevalence myopie a vysoké myopie a trendy vývoje v čase mezi lety 2000 a 2050

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 21.9.2016

Globální prevalence myopie a vysoké myopie a trendy vývoje v čase mezi lety 2000 a 2050

Práce publikovaná letos v květnu v časopisu Ophthalmology se zaměřuje na globální prevalenci myopie a předpovídá její vývoj až do roku 2050.

Dosavadní studie zaměřené na prevalenci myopie a vysoké myopie ukazují, že mezi jednotlivými oblastmi a etnickými skupinami existují rozdíly. Není ani jisté, zda dochází k nárůstu její prevalence.

Metodika analýzy

Autoři této práce provedli systematický souhrn a metaanalýzu prevalence myopie a vysoké myopie a odhadli trendy jejího vývoje v čase od roku 2000 do roku 2050. Primární data publikovaná od roku 1995 byla rozčleněna do věkových skupin po pěti letech, od 0 do ≥ 100 let, přičemž pro každou zemi byla odlišena městská a venkovská populace. Standardizovaná definice myopie činila –0,5 dioptrie (D) a méně a vysoké myopie –5,0 D a méně. Data o prevalenci byla kombinována s údaji o populaci a urbanizaci z Populační divize Organizace spojených národů s cílem odhadnout v každé zemi na světě prevalenci myopie a vysoké myopie. Tyto odhady byly propojeny s odhady změn myopie v čase získanými z regresní analýzy již publikovaných dat a byly promítnuty do jednotlivých dekád hodnoceného období.

Výsledky

Zahrnuto bylo 145 studií, které dohromady pokrývaly 2,1 milionu obyvatel. Autoři práce vypočítali, že v roce 2000 bylo na světě 1,406 miliardy lidí s myopií (22,9 % celosvětové populace; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,932−1,932 mld. [15,2−31,5 %]) a 163 milionů lidí s vysokou myopií (2,7 % celosvětové populace; 95% CI 86−387 mil. [1,4−6,3 %]). Dále předpověděli, že do roku 2050 se myopie bude vyskytovat u 4,758 miliardy lidí (49,8 % celosvětové populace; 95% CI 3,620−6,056 mld. [43,4−55,7 %]) a vysokou myopií bude trpět 938 milionů lidí (9,8 % celosvětové populace; 95% CI 0,479−2,104 mld. [5,7−19,4 %]).

Závěr

Odhady prevalence myopie a vysoké myopie v období mezi lety 2000 a 2050 svědčí pro její významný globální nárůst. To by se mělo odrazit v plánování služeb včetně léčby a prevence očních komplikací spojených s myopií a ztrátou zraku u téměř 1 miliardy lidí, kteří budou podle odhadů v roce 2050 postiženi vysokou myopií.

(lis)

Zdroj: Holden B. A., Fricke T. R., Wilson D. A. et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016 May; 123 (5): 1036−1042.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba glaukomu s otevřeným úhlem latanoprostem

První randomizovaná multicentrická placebem kontrolovaná studie publikovaná v časopisu Lancet prokazuje zachování zorného pole u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu.

Globální odchylky a časové trendy prevalence primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Metaanalýza publikovaná letos v lednu v British Journal of Ophthalmology podává přehled o globální prevalenci primárního glaukomu otevřeného úhlu a rozdíly mezi různými skupinami obyvatel.

Prodloužené zvýšení nitroočního tlaku po intravitreální aplikaci anti-VEGF preparátů. Jaké existují důkazy?

Práce analyzuje současnou literaturu na téma prodlouženého či opožděného zvýšení nitroočního tlaku (NOT) u pacientů, kterým jsou v rámci léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) intravitreálně podávány anti-VEGF protilátky.Všechny novinky