Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Globální odchylky a časové trendy prevalence primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 14.4.2016

Globální odchylky a časové trendy prevalence primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Metaanalýza publikovaná letos v lednu v British Journal of Ophthalmology podává přehled o globální prevalenci primárního glaukomu otevřeného úhlu a rozdíly mezi různými skupinami obyvatel.

Jako vedoucí příčina nevratného poškození zraku představuje glaukom celosvětově jeden z hlavních veřejných zdravotních problémů. Ze všech typů glaukomu je nejčastější primární glaukom otevřeného úhlu (POAG). Systematický přehled publikovaných populačních průzkumů hledal vztah mezi prevalencí POAG a demografickými faktory.

Studiem literatury byly nalezeny populační studie s kvantitativními odhady prevalence POAG (do října 2014). Pro zjištění vlivu věku a pohlaví mezi populacemi s různými geografickými a etnickými původy byla použita víceúrovňová logistická regresní analýza. Zařazeno bylo 81 studií (37 zemí, 216 214 účastníků, 5 266 případů s POAG). V černošské populaci byla prevalence POAG nejvyšší a činila ve věku 60 let 5,2 % s postupným nárůstem až na 12,2 % ve věku 80 let. Nárůst prevalence POAG přepočítaný na dekádu věku byl nejvyšší u hispánské a bělošské populace, nejnižší pak u východních a jižních Asiatů. Pravděpodobnost vzniku POAG byla vyšší u mužů než u žen.

Ve starších studiích byla prevalence POAG nižší, což bylo dáno tím, že glaukom byl definován podle výše nitroočního tlaku. Studie zaznamenávající zorné pole u všech jedinců měly vyšší prevalenci POAG než ty, ve kterých byla tato data získaná pouze od části účastníků. Celosvětově trpělo v roce 2015 POAG 57,5 milionu lidí (95% interval spolehlivosti 46,4−73,1 milionu). Odhaduje se, že do roku 2020 se toto číslo zvýší až na 65,5 milionu (95% interval spolehlivosti 52,8−83,2 milionu).

Tento systematický přehled poskytuje nejpřesnější odhady prevalence POAG a ukazuje, že nezařazení rutinního vyšetření zorného pole může v populačních studiích ovlivnit správnou diagnostiku případů. Závěry publikované analýzy mají význam pro plánování zdravotní péče.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Kapetanakis V. V., Chan M. P., Foster P. J. et al. Global variations and time trends in the prevalence of primary open angle glaucoma (POAG): a systematic review and meta-analysis. Br J Ophthalmol 2016 Jan; 100 (1): 86−93.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prodloužené zvýšení nitroočního tlaku po intravitreální aplikaci anti-VEGF preparátů. Jaké existují důkazy?

Práce analyzuje současnou literaturu na téma prodlouženého či opožděného zvýšení nitroočního tlaku (NOT) u pacientů, kterým jsou v rámci léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) intravitreálně podávány anti-VEGF protilátky.

Retinální pigmentový epitel odvozený od lidských embryonálních kmenových buněk u pacientů s VPMD a Stargardtovou dystrofií makuly: stav dvou otevřených studií ve fázi I/II

Předkládaný článek se zabývá výsledky prvních fází klinických zkoušek testujících lidské embryonální buňky jako náhradu odumřelých buněk sítnice u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) a Stargardtovou chorobou.

Trendy antiglaukomových operací ve Skotsku, Anglii a Walesu

Práce hodnotila národní trendy dotýkající se trabekulektomie, drenážních implantátů a cykloablací ve Skotsku, Anglii a Walesu za období 1993–2012.Všechny novinky