Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Glaukomové poškození makuly

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 15.7.2014

Glaukomové poškození makuly

Článek podává důkazy a upozorňuje na to, že časné glaukomové poškození zahrnuje také makulu. Kliničtí lékaři by si měli být vědomi, že se jedná o častou komplikaci, která může být při použití standardních metod podceněna.

S přibývajícími vědeckými poznatky se objevuje stále více důkazů podporujících zjištění, že časné stadium glaukomu vede i k poškození makuly. Anatomicky lze toto poškození studovat pomocí optické koherenční tomografie s frekvenční doménou (fdOCT), která umožňuje měření tloušťky vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL) a vrstvy retinálních gangliových buněk spolu s vnitřní plexiformní vrstvou sítnice (RGC+).

Na základě zprůměrovaných výsledků fdOCT od zdravých kontrol a pacientů autoři článku ukazují, že u zdravých kontrol odpovídá průměrná tloušťka vrstvy RGC+ hodnotám získaným při histologickém vyšetření lidské tkáně. U pacientů s glaukomem nebo s podezřením na glaukom dochází ke ztenčení vrstvy RGC+ ve spodní části sítnice (horní část zorného pole). Na základě výsledků fdOCT u jednotlivých pacientů autoři konstatují, že lokální ztráta RGC+ je spojená s lokálním snížením senzitivity zorného pole. Poškození makuly má typicky obloukovitý charakter a je často doprovázeno ztenčením RNFL v úzké oblasti terče, tzv. zranitelné zóně makuly. Podle schematického modelu se většina dolní oblasti makuly projikuje do této zranitelné zóny, která se nalézá v dolním kvadrantu terče, tedy v oblasti obzvláště citlivé ke glaukomovému poškození. Malá oblast dolní části makuly a celá horní část makuly (dolní část zorného pole) se projikuje do temporálního kvadrantu, což je oblast, která je vůči poškození méně citlivá.

Dle autorů vyplývá ze studie zcela jasné ponaučení – lékaři si musí uvědomit, že glaukomové poškození makuly je běžné a může vzniknout již v časných stadiích onemocnění. Při standardním vyšetření zorného pole pak může zůstat nepovšimnuté anebo může dojít k jeho podcenění.

(lis)

Zdroj: Hood D. C., Raza A. S., de Moraes C. G., Liebmann J. M., Ritch R. Glaucomatous damage of the macula. Prog Retin Eye Res. 2013 Jan; 32: 1–21.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Současné pojetí genetiky glaukomu s otevřeným úhlem

Většina molekulárních mechanizmů vedoucích k vývoji glaukomu s otevřeným úhlem je stále neznámých. V různých populacích byly identifikovány mutace v řadě genů a bylo prokázáno, že genetické faktory hrají důležitou roli v patogenezi. Souborný referát podává přehled nejdůležitějších zjištění v této oblasti.

Vyšší prevalence mutací v genu myocilinu u pokročilého glaukomu v porovnání s méně pokročilým onemocněním

Práce poukazuje na to, že u pacientů se závažnou ztrátou zorného pole je signifikantně vyšší prevalence mutací v genu myocilinu než u pacientů s mírnějším glaukomovým postižením.

Riziko zvýšení nitroočního tlaku a vzniku glaukomu u pacientů s uveitidou

Multicentrická studie publikovaná v časopise Ophthalmology hodnotila incidenci zvýšeného nitroočního tlaku a glaukomového poškození terče zrakového nervu u pacientů s uveitidou, randomizovaných do dvou skupin léčby steroidy.Všechny novinky