Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Efekt fixní kombinace latanaprost/timolol na tlak krve a okulární perfuzi

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 28.3.2018

Efekt fixní kombinace latanaprost/timolol na tlak krve a okulární perfuzi

Patogeneze primárního chronického glaukomu s otevřeným úhlem dosud není zcela objasněna. V jeho rozvoji a progresi hraje důležitou roli zvýšený nitrooční tlak, určitý podíl na patogenezi má také vaskulární perfuze. Randomizovaná klinická studie hodnotila účinek fixní kombinace latanaprostu a timololu na 24hodinový tlak krve a okulární perfuzní tlak.

Úvod

Primární chronický glaukom s otevřeným komorovým úhlem je nejrozšířenější formou glaukomu, představuje asi 60–70 % všech případů. Při tomto typu glaukomu je komorový úhel normálně vyvinutý a není blokován duhovkou. Postiženy jsou často obě oči, postižení však bývá asymetrické. Tato forma glaukomu se dále rozděluje na glaukom s vysokou tenzí, normotenzní glaukom a oční hypertenzi. V jeho patogenezi hraje důležitou roli elevace nitroočního tlaku, ale také vaskulární faktory, zejména v podobě perfuzního tlaku.

Účinek beta-blokátorů a analogů prostaglandinu v redukci nitroočního tlaku je dobře znám. Vliv těchto léků na perfuzní tlak však byl zkoumán teprve nedávno.

Metodika a průběh studie

Za tímto účelem vznikla evropská multicentrická randomizovaná klinická studie, která porovnávala účinnost a bezpečnost fixní kombinace latanaprostu a timololu v porovnání s bimatoprostem u pacientů s primárním chronickým glaukomem s otevřeným úhlem.

Do studie bylo zařazeno 200 pacientů, kteří byli randomizováni k terapii latanoprostem/timololem (v 8 hodin ráno) nebo k terapii bimatoprostem (v 8 hodin večer). Účastníkům studie byla sestavena křivka 24hodinového nitroočního tlaku na počátku studie a dále po 6 a 12 týdnech terapie. Mezi 2. a 12. týdnem bylo provedeno 24hodinové holterovské měření tlaku krve.

Výsledky

V parametru nitroočního tlaku krve mezi jednotlivými modalitami terapie nebyly nalezeny žádné statisticky signifikantní rozdíly. Hodnoty nitroočního tlaku na počátku a po 12 týdnech terapie byly podobné. Průměrný systolický a diastolický tlak krve na počátku terapie činil 136,5 ± 18,3 vs. 134,2 ± 20,1 mmHg (p = 0,1) a 79,1 ± 10,2 vs. 78,2 ± 10,1 mmHg (p = 0,4) ve skupině podstupující terapii bimatoprostem v porovnání s latanoprostem/timololem. V hodnotách systolického a diastolického tlaku krve nebyly nalezeny žádné signifikantní rozdíly mezi oběma modalitami terapie.

Signifikantní rozdíl byl pozorován v případě 24hodinového holterovského měření tlaku krve. Systolický tlak krve a systolický perfuzní tlak měřený holterovským měřením byly signifikantně vyšší u skupiny podstupující terapii bimatoprostem v porovnání se skupinou podstupující kombinovanou terapii (135,1 vs. 128,1 mmHg, p = 0,04; 119,0 mmHg vs. 111,8 mmHg, p = 0,03). V případě diastolického tlaku krve nebyl shledán statisticky signifikantní rozdíl. Hodnoty diastolického perfuzního tlaku byly v obou skupinách podobné. Podíl pacientů, u kterých byly během 24hodinového sledování naměřeny hodnoty ≤ 50, ≤ 40 a ≤ 30 mmHg, činil 94 %, 86 % a 41 %.

Závěr

Latanoprost/timolol je stejně efektivní v parametrech snížení nitroočního tlaku a diastolického tlaku krve jako bimatoprost. V případě holterovsky monitorovaného systolického tlaku krve a systolického perfuzního tlaku byla účinnější zkoumaná fixní kombinace v porovnání s monoterapií bimatoprostem. V případě diastolického tlaku krve a diastolického perfuzního tlaku nebyl mezi jednotlivými modalitami terapie shledán signifikantní rozdíl.

(holi)

Zdroj: Rossetti L., Sacchi M., Karabatsas C. H. et al. Comparison of the effects of bimatoprost and a fixed combination of latanoprost and timolol on 24-hour blood and ocular perfusion pressures: the results of a randomized trial. BMC Ophthalmol 2015; 15: 7, doi: 10.1186/1471-2415-15-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pseudoxanthoma elasticum − vzácné onemocnění s dosud limitovanými možnostmi léčby

Recentní souhrnný článek francouzského genetika prof. Dominiquea P. Germaina prezentuje komplexní pohled na vzácné geneticky podmíněné onemocnění Pseudoxanthoma elasticum. Vybíráme základní informace o jeho klinickém obrazu a stávajících terapeutických možnostech.

Kardiovaskulární léky a nitrooční tlak − výsledky z Gutenberg Health Study

Vzájemná souvislost mezi nitroočním tlakem (NOT), krevním tlakem a jinými kardiovaskulárními rizikovými faktory je obecně známá. Vliv celkové kardiovaskulární, zejména antihypertenzní léčby na NOT však zůstává kontroverzní. Prezentovaná práce analyzovala ve velké kohortě německých pacientů vzájemný vztah mezi užíváním léků z kardiovaskulární indikace a NOT u jedinců bez glaukomu.

Klasifikace a diagnostika glaukomu

Glaukom neboli zelený zákal je skupinou onemocnění, pro která je společná nevratná neuropatie zrakového nervu. Dochází k úbytku nervových vláken s typickou poruchou zorného pole. S glaukomem je zpravidla (ne ve všech případech) spojené zvýšení nitroočního tlaku a exkavace terče zrakového nervu.Všechny novinky