Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Glaukom

Neobvyklá lokalizace metastázy − kazuistika

Neobvyklá lokalizace metastázy − kazuistika

Virchowovou uzlinou bychom vás jistě nepřekvapili, ale metastáza karcinomu žaludku může mít i zajímavější lokalizace. V tomto případě se neobejdeme bez oftalmologa.   celý článek
Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom
Efekt fixní kombinace latanaprost/timolol na tlak krve a okulární perfuzi

Efekt fixní kombinace latanaprost/timolol na tlak krve a okulární perfuzi

Patogeneze primárního chronického glaukomu s otevřeným úhlem dosud není zcela objasněna. V jeho rozvoji a progresi hraje důležitou roli zvýšený nitrooční tlak, určitý podíl na patogenezi má také vaskulární perfuze. Randomizovaná klinická studie hodnotila účinek fixní kombinace latanaprostu a timololu na 24hodinový tlak krve a okulární perfuzní tlak.   celý článek
Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom
Pseudoxanthoma elasticum − vzácné onemocnění s dosud limitovanými možnostmi léčby

Pseudoxanthoma elasticum − vzácné onemocnění s dosud limitovanými možnostmi léčby

Recentní souhrnný článek francouzského genetika prof. Dominiquea P. Germaina prezentuje komplexní pohled na vzácné geneticky podmíněné onemocnění Pseudoxanthoma elasticum. Vybíráme základní informace o jeho klinickém obrazu a stávajících terapeutických možnostech.   celý článek
Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom
Kardiovaskulární léky a nitrooční tlak − výsledky z Gutenberg Health Study

Kardiovaskulární léky a nitrooční tlak − výsledky z Gutenberg Health Study

Vzájemná souvislost mezi nitroočním tlakem (NOT), krevním tlakem a jinými kardiovaskulárními rizikovými faktory je obecně známá. Vliv celkové kardiovaskulární, zejména antihypertenzní léčby na NOT však zůstává kontroverzní. Prezentovaná práce analyzovala ve velké kohortě německých pacientů vzájemný vztah mezi užíváním léků z kardiovaskulární indikace a NOT u jedinců bez glaukomu.   celý článek
Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom
Klasifikace a diagnostika glaukomu

Klasifikace a diagnostika glaukomu

Glaukom neboli zelený zákal je skupinou onemocnění, pro která je společná nevratná neuropatie zrakového nervu. Dochází k úbytku nervových vláken s typickou poruchou zorného pole. S glaukomem je zpravidla (ne ve všech případech) spojené zvýšení nitroočního tlaku a exkavace terče zrakového nervu.   celý článek
Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom
Populační variabilita a časové trendy v globálním výskytu glaukomu

Populační variabilita a časové trendy v globálním výskytu glaukomu

Glaukom patří k hlavním výzvám globálního zdravotnictví jako nejčastější příčina ireverzibilního poškození zraku. Největší podíl tvoří primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG – primary open angle glaucoma), představující cca 74 % všech případů glaukomu. Vzhledem ke stárnutí populace v rozvinuté části světa lze předpokládat rostoucí incidenci glaukomu a potřebu adekvátní strategie veřejného zdravotnictví, která však předpokládá dostupnost dat ohledně frekvence tohoto onemocnění v populaci.   celý článek
Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom
 
 
 

 

Video