Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SENIOR V DOPRAVĚ: TÉMA, KTERÝM JE TŘEBA SE ZABÝVAT?

Autoři: Z. Šnajdrová

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 3: 130-134
Kategorie: Kazuistiky
Počet zobrazení článku: 72x

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika

Senior citizens in traffic – a topic to concern ourselves with?

The quality of life of older persons is connected with the possibility to stay mobile and therefore also with being able to drive a car. Czech law requires the older drivers to pass regular medical checks by general practitioners and physicians of all specialisations are obliged to report any contraindications of driving to the relevant transport authority. However, the decisions do not always have to be black or white. So-called “harmonised codes” might be helpful. I have chosen two cases from the practice of a geriatric outpatient clinic. The first case is a man who drives his car from his holiday house to buy newspapers, bread or to visit a local post office and therefore he uses a set of harmonised codes. The second case was a driver with middle stage of a dementia who was not self-sufficient at keeping himself clean and taking the medication but refused to give his driving licence back. To what extent should the geriatricians take part in assessment of medical fitness for driving? How could or should we as gerontologists educate the elderly persons and other public?

KEYWORDS:
elderly person in transport – mobility – medical fitness – driving of a motor vehicle – driving licence – harmonised codes – safety – cognitive disorder – dementia – geriatric ambulance – driving psychological examination – training of drivers


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Kvalita života i ve vyšším věku souvisí s možností mobility, a tím u řidičů i s možností pokračovat v řízení motorového vozidla. Zákon přikazuje řidičům-seniorům podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám, ale také lékařům všech odborností při zjištění kontraindikací k řízení tuto skutečnost hlásit příslušnému dopravnímu inspektorátu. Rozhodování nemusí být vždy jen černobílé. Užitečné mohou být i tzv. harmonizované kódy. Z praxe geriatrické ambulance vybírám dvě kazuistiky. V první je řidič, který si autem jezdí z chalupy pro noviny a pečivo či na poštu a má k tomu nastavené harmonizované kódy. Druhý řidič trpěl středně těžkou demencí, nezvládal ani hygienu či užívání léků, ale velmi se bránil odevzdání řidičského průkazu. Do jaké míry by se tedy měl geriatr účastnit hodnocení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla? Jak bychom jakožto gerontologové mohli či měli edukovat seniory i ostatní veřejnost?

Klíčová slova:
senior v dopravě – mobilita – zdravotní způsobilost – řízení motorového vozidla – řidičský průkaz – harmonizované kódy – bezpečnost – kognitivní porucha – demence – geriatrická ambulance – dopravně psychologické vyšetření – kondiční jízdy

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články