Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

KVALITA ŽIVOTA VE VZTAHU K TĚLESNÉ ZDATNOSTI SENIOREK: PILOTNÍ STUDIE

Autoři: V. Kramperová

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 3: 109-112
Kategorie: Původní práce/studie
Počet zobrazení článku: 88x

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika

The relationship between the quality of life and physical fitness in older women: a pilot study

The aim of this pilot study was to determine the relationship between the quality of life and physical fitness in elderly women. This study consisted of 46 ostensibly healthy postmenopausal women over 60 years of age (age 69.0 ± 5.8 years; body weight 72.2 ± 11.6 kg; body height 160 ± 5.2 cm; body mass index 28.1 ± 4.4 kg.m-2). Participants were senior citizen club members in Prague. We used the Short Form 36 Health Survey (SF-36) to evaluate the quality of life. We assessed physical fitness using the 30-s chair stand, arm curl, handgrip strength, sit and reach, and 1-mile walk tests. Statistical analysis was performed using the Pearson correlation coefficient and Spearman correlation coefficient to verify the relationship between quality of life and physical fitness level. The results from this study did not show a relationship between the quality of life and the upper limb strength (r = 0.161). A weak positive correlation was found between the quality of life and the lower limb strength (r = 0.249) and hand-grip strength (r = 0.239). The correlation analysis showed a moderate positive correlation between the quality of life and the level of flexibility of lumbar spine and hamstring muscles (r = 0.360). Moderate negative correlation was found (r = -0.315) between the quality of life and the level of aerobic fitness. We conclude that physical fitness level may influence the quality of life in elderly women.

KEYWORDS:
ageing – 36-Item Health Survey – independence – physical performance tests


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cílem této pilotní studie bylo zjistit vztah mezi kvalitou života a úrovní tělesné zdatnosti seniorek. Výzkumný soubor tvořilo 46 postmenopauzálních žen ve věku nad 60 let (věk 69,0 ± 5,8 roků; tělesná hmotnost 72,2 ± 11,6 kg; tělesná výška 160 ± 5,2 cm; body mass index 28,1 ± 4,4 kg.m–2), které byly bez objektivních zdravotních potíží. Jednalo se o skupinu seniorek navštěvujících klub seniorů na Praze 13. Kvalita života byla hodnocená dotazníkem SF-36 (Short Form 36 Health Subject Questionnaire). Pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti byly zvoleny motorické testy (sed-vztyk ze židle za 30 sekund, počet flexí loketního kloubu za 30 sekund, síla stisku ruky, hloubka předklonu v sedu, chodecký test na 1600 m). Pro zjištění vztahů mezi kvalitou života a úrovní tělesné zdatnosti byl použit parametrický Pearsonův korelační koeficient a neparametrický Spearmanův korelační koeficient. Výsledky studie neprokázaly souvislost mezi kvalitou života a dynamickou sílou horních končetin (r = 0,161). Byla zjištěna mírná pozitivní korelace mezi kvalitou života a dynamickou sílou dolních končetin (r = 0,249) a sílou stisku ruky (r = 0,239). Korelační analýza prokázala střední pozitivní korelaci mezi kvalitou života a úrovní flexibility svalů v oblasti bederní páteře a zadní strany stehen (r = 0,360). Mezi kvalitou života a úrovní aerobní zdatnosti byla nalezena střední negativní korelace (r = -0,315). Získané údaje poukazují na souvislost kvality života s úrovní tělesné zdatnosti seniorek.

Klíčová slova:
stárnutí – dotazník SF-36 – soběstačnost – motorické testy

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články