Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

CHOPN – NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ

Autoři: S. Potrepčiaková

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 4: 172-175
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 79x

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika

COPD – news in diagnostics and treatment

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most common respiratory diseases. The greatest risk factor for COPD is cigarette smoking. The new international recommendation for the classification, diagnosis and treatment of COPD is brought by GOLD 2017. New recommendations are focused on respiratory symptoms of the disease. The main goal of treating stable COPD is to reduce the symptoms and the risk of exacerbations. This is related to improving the quality of life, slowing down disease progression, increasing physical activity tolerance, preventing acute exacerbations, prolonging life. Treatment of COPD requires an individual and multidisciplinary approach. At the terminal COPD stage, it is important to decide on the limits of further care in time.

Keywords:
COPD – GOLD 2017 – COPD symptoms and exacerbations – bronchodilator therapy – end-stage COPD


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří mezi nejčastější respirační onemocnění. Největším rizikovým faktorem CHOPN je kouření cigaret. Nová mezinárodní doporučení pro klasifikaci, diagnostiku a léčbu CHOPN přináší GOLD 2017. Podle nových doporučení je kladen důraz na respirační symptomy onemocnění. Hlavním cílem léčby stabilní CHOPN je snížení výskytu a intenzity symptomů a rizika exacerbací. S tím souvisí zlepšení kvality života, zpomalení progrese nemoci, zvýšení tolerance fyzické zátěže, prevence akutních exacerbací a prodloužení života. Léčba CHOPN vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup. Pokud onemocnění dospěje do terminální fáze, je důležité rozhodnout včas o limitech další péče.

Klíčová slova:
CHOPN – GOLD 2017 – symptomy a exacerbace CHOPN – bronchodilatační léčba – terminální fáze CHOPN

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články