Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv omeprazolu na kvalitu hlasu u pacientů s funkční dysfonií a laryngofaryngeálním refluxem

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 3.10.2015

Vliv omeprazolu na kvalitu hlasu u pacientů s funkční dysfonií a laryngofaryngeálním refluxem

Laryngofaryngeální reflux (LPR) je zatékání obsahu žaludku přes dolní jícnový svěrač do horní části trávicího a dýchacího systému, které je časté u pacientů s funkčními dysfoniemi. Autoři studie z Turecka sledovali vliv léčby LPR omeprazolem na kvalitu hlasu u těchto pacientů.

Do studie bylo zahrnuto devět pacientů ve věku mezi 27 a 43 lety, sedm mužů a dvě ženy. Diagnóza funkční dysfonie a LPR byla stanovena videolaryngoskopií, laryngální změny spojené s LPR byly hodnoceny podle Reflux Finding Score. Následně pacienti podstoupili léčbu omeprazolem 20 mg dvakrát denně po dobu 6 měsíců. Žádný z pacientů neabsolvoval jinou léčbu hlasové kvality, pouze dodržovali doporučenou hlasovou hygienu. Na konci studie byly hodnoceny objektivní i subjektivní hlasové parametry pomocí akustické analýzy, hodnocení čistoty a znělosti hlasu lékařem a dotazníků vyplňovaných pacientem.

Po léčbě omeprazolem byly všechny parametry hlasové kvality zlepšeny, k signifikantnímu zlepšení došlo v dotazníku Voice Handicap Index (p = 0) a v akustické analýze amplitudové nestability (shimmer – p = 0,018).

U pacientů s funkční dysfonií je LPR častým nálezem. Může kvalitu hlasu pacientů dále negativně ovlivňovat. Léčba LPR by tedy měla být součástí léčebného plánu funkčních dysfonií.

(epa)

Zdroj: Kandogan T., Aksoy G., Dalgic A. Effects of omeprazole over voice quality in muscle tension dysphonia patients with laryngopharyngeal reflux. Iran Red Crescent Med J. 2012 Dec; 14 (12): 787–91; doi: 10.5812/ircmj.2292. Epub 2012 Dec 6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Současné užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy – snížení protidestičkového účinku neprokázáno

Několik publikovaných studií naznačilo, že klopidogrel může být méně účinný u pacientů současně užívajících inhibitory protonové pumpy, což může vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod, včetně infarktu myokardu. Je tomu tak doopravdy?

Vliv dávky omeprazolu, užívání nesteroidních antirevmatik a kouření na reparační mechanizmy žaludeční sliznice

Krvácení ze žaludečního vředu je nejčastější příčinou krvácení z horní části trávicího traktu. Autoři z Finska ve své práci zkoumali, jaký vliv mají různé dávky omeprazolu, užívání nesteroidních antirevmatik (NSAID) a kuřácký status na reparační mechanizmy žaludeční sliznice právě při krvácení ze žaludečního vředu.

Kombinace terapie klopidogrelem / kyselinou acetylsalicylovou s esomeprazolem u pacientů po krvácení ze žaludečního vředu

Užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v malých dávkách jako prevence kardiovaskulárních nemocí je celkem běžné. Lékaři by ale při předepisování této terapie měli vzít v úvahu, že při překročení denní dávky 75 mg ASA se může zdvojnásobit riziko krvácení ze žaludečního vředu.Všechny novinky