Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv omeprazolu a pantoprazolu na funkci destiček u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace segmentu ST léčených klopidogrelem

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 4.9.2017

Vliv omeprazolu a pantoprazolu na funkci destiček u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace segmentu ST léčených klopidogrelem

Prospektivní kontrolovaná studie hodnotila vliv omeprazolu nebo pantoprazolu na reaktivitu destiček u pacientů, kteří byli po prodělání akutního koronárního syndromu bez elevace úseku ST (NSTE-ACS) léčeni klopidogrelem v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).

Metodika a průběh studie

Do studie byli zařazeni po sobě následující pacienti s NSTE-ACS (n = 620) ze všeobecné nemocnice v čínském městě Šen-jang, kteří byli léčeni standardní duální protidestičkovou léčbou (klopidogrel 75 mg a ASA 300 mg denně) a současně užívali inhibitor protonové pumpy (PPI). Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k léčbě buď omeprazolem 20 mg za den, nebo pantoprazolem v dávce 20 mg za den.

Při vstupu do studie před prvním podáním PPI byla hodnocena agregace trombocytů po podání adenosindifosfátu (ADP-PA), stejné vyšetření bylo poté provedeno mezi 12 a 24 hodinami po podání medikace, 72 hodin po provedení perkutánní koronární intervence (PCI) a znovu za 30 dní po PCI.

Primárním cílem byla míra agregace trombocytů v testu ADP-PA 30 dní po PCI. Nežádoucí příhody byly sledovány a vyhodnocení jejich výskytu bylo provedeno 30 a 180 dní po PCI.

Výsledky

Mezi oběma skupinami nebyl nalezen signifikantní rozdíl v odpovědi na léčbu klopidogrelem v rozmezí 12–24 hodin po podání léku (54,09 ± 18,90 % vs. 51,62 ± 19,85 %; p = 0,12), 72 hodin po provedení PCI (52,15 ± 19,45 % vs. 49,66 ± 20,05 %; p = 0,18) ani 30 dní po provedené PCI (50,44 ± 14,54 % vs. 48,52 ± 15,08 %; p = 0,17). Míra výskytu nežádoucích příhod se mezi skupinami také výrazně nelišila, a to po 30 (15,2 vs. 14,8 %; p = 0,91) ani 180 dnech od PCI (16,5 vs. 14,5 %; p = 0,50).

Závěr

Přidání omeprazolu či pantoprazolu k léčbě klopidogrelem nevedlo ke snížení jeho účinku na krevní destičky. Ve srovnání s monoterapií klopidogrelem nevedla léčba kombinacemi pantoprazol/klopidogrel a omeprazol/klopidogrel k nárůstu nežádoucích příhod během 30 nebo 180 dní trvajícího sledování.

(epa)

Zdroj: Gu R. X., Wang X. Z., Li J. et al. Effects of omeprazole or pantoprazole on platelet function in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients receiving clopidogrel. Mil Med Res 2016 Dec 15; 3: 38, doi: 10.1186/s40779-016-0107-0.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lékové interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy u pacientů po akutním infarktu myokardu

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou obvykle předepisovány pacientům s duální protidestičkovou terapií, aby se snížilo riziko krvácení do gastrointestinálního traktu. Studie v poslední době vyvolaly obavy, zda PPI nemohou snižovat účinnost klopidogrelu prostřednictvím kompetitivní inhibice izoenzymu 2C19 cytochromu P450.

Srovnání standardních a vysokých intravenózních dávek omeprazolu u pacientů po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu

Hlavním cílem podávání omeprazolu pacientům po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu je prevence opakovaného krvácení. Dříve byly oba dávkovací režimy považovány za rovnocenné. Níže prezentovaná studie však tento předpoklad zpochybňuje.

Obavy týkající se bezpečnosti užívání inhibitorů protonové pumpy

Existují tři specifické obavy v kontextu s terapií inhibitory protonové pumpy (PPI): 1. možná interakce mezi PPI a klopidogrelem, 2. souvislost mezi užíváním PPI a zlomeninami, 3. možnost, že dlouhodobé užívání PPI může vést k hypomagnezémii. Následující článek sumarizuje informace ze studií zabývajících se nežádoucími účinky terapie PPI a v jeho závěru jsou předložena doporučení ve spojení s jejich užíváním.



Všechny novinky