Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv dávky omeprazolu, užívání nesteroidních antirevmatik a kouření na reparační mechanizmy žaludeční sliznice

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 27.9.2015

Vliv dávky omeprazolu, užívání nesteroidních antirevmatik a kouření na reparační mechanizmy žaludeční sliznice

Krvácení ze žaludečního vředu je nejčastější příčinou krvácení z horní části trávicího traktu. Autoři z Finska ve své práci zkoumali, jaký vliv mají různé dávky omeprazolu, užívání nesteroidních antirevmatik (NSAID) a kuřácký status na reparační mechanizmy žaludeční sliznice právě při krvácení ze žaludečního vředu.

Regenerace gastroduodenální sliznice je spojena s proliferací buněk a jejich řízeným zánikem. Na těchto procesech se podílí celá řada buněčných proteinů, mezi něž patří například proteiny Ki-67 (podporuje proliferaci buněk), Bcl-2 (hraje roli v apoptóze), cyklooxygenáza-2 (pomocí prostaglandinu E2 reguluje buněčnou proliferaci) a heat shock proteins (chrání epiteliální buňky gastrointestinálního traktu proti poškození).

V prezentované studii bylo hodnoceno 43 pacientů s krvácením ze žaludečního vředu, u kterých byla sledována exprese Ki-67, Bcl-2, COX-2, Hsp27 a Hsp70. Všichni pacienti byli po dobu 72 hodin léčeni omeprazolem, v normálním nebo vysokém dávkování. Před zahájením léčby omeprazolem a po ní byly odebrány biopsie z antra a těla žaludku, ve kterých byla stanovena exprese výše uvedených proteinů. Jako kontroly posloužily vzorky od 20 pacientů s celiakií.

Exprese proteinu Bcl-2 byla u pacientů s krvácením z vředu nižší než u kontrol. Po léčbě omeprazolem však v antru došlo k signifikantnímu nárůstu exprese Bcl-2 z 5,0 % (SD 4,5) na 9,1 % (SD 6,7); p = 0,0004. V univariantní analýze vedly vysoké dávky omeprazolu k většímu nárůstu exprese Ki-67 v těle žaludku oproti standardnímu dávkování (p = 0,022). V multivariantní analýze expresi Ki-67 signifikantně zvýšily vysoké dávky omeprazolu (p = 0,0265), NSAIDs (p = 0,0208) a kouření (p = 0,0296).

Výsledky naznačují, že Bcl-2 může být důležitým faktorem v patogenezi peptického vředu a přidruženého krvácení. Vysoké dávky omeprazolu vedly k nárůstu exprese Ki-67, což může urychlit proces hojení žaludečního vředu.

(epa)

Zdroj: Rantanen T., Udd M., Honkanen T. et al. Effect of omeprazole dose, nonsteroidal anti-inflammatory agents, and smoking on repair mechanisms in acute peptic ulcer bleeding. Dig Dis Sci 2014 Nov; 59 (11): 2666–2674; doi: 10.1007/s10620-014-3242-z.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace terapie klopidogrelem / kyselinou acetylsalicylovou s esomeprazolem u pacientů po krvácení ze žaludečního vředu

Užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v malých dávkách jako prevence kardiovaskulárních nemocí je celkem běžné. Lékaři by ale při předepisování této terapie měli vzít v úvahu, že při překročení denní dávky 75 mg ASA se může zdvojnásobit riziko krvácení ze žaludečního vředu.

Dávkování inhibitorů protonové pumpy v klinické praxi v ČR – studie ESOPP

Užívání správné dávky inhibitorů protonové pumpy (PPI) je pro zachování poměru mezi léčebným efektem a nežádoucími účinky velmi důležitý. PPI jsou považovány za v zásadě terapeuticky zaměnitelné, při jejich záměně je však nutné respektovat jejich ekvipotenci. Studie ESOPP zkoumala dávky PPI reálně užívané pacienty v ČR.

Nesteroidní analgetika a peptický vřed

Pacientů, kteří z různých důvodů dlouhodobě užívají nesteroidní antiflogistika, je enormní množství. Otázka, jak se vypořádat s jejich vedlejšími účinky, zejména ve formě poškození sliznice horní části trávicího traktu, je proto stále aktuální. Nesteroidní antiflogistika (NSAID) jsou cenná v léčbě bolesti zejména u muskuloskeletálních onemocnění, aspirin je využíván také jako antiagregans.Všechny novinky