Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání vlivu omeprazolu a pantoprazolu na antiagregační účinek klopidogrelu

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 2.4.2017

Srovnání vlivu omeprazolu a pantoprazolu na antiagregační účinek klopidogrelu

Ovlivňováním destičkových funkcí klopidogrelem podávaným společně s inhibitory protonové pumpy (PPI), omeprazolem a pantoprazolem, se zabývala prospektivní studie PACA (Proton Pump Inhibitors and Clopidogrel Association) publikovaná v roce 2009.

Úvod

Klopidogrel se v organismu působením CYP2C19 mění na aktivní metabolit s antiagregačním účinkem. Inhibitory CYP2C19 (např. omeprazol) brání aktivaci klopidogrelu a tím zvyšují riziko trombotických příhod u takto léčených nemocných. Interakce jednotlivých zástupců PPI s CYP2C19 se ovšem liší. Cílem autorů studie proto bylo srovnat vliv léčby omeprazolem a pantoprazolem na antiagregační účinek klopidogrelu.

Metodika studie

Prospektivní studie zahrnula 104 nemocných po akutním koronárním syndromu se zavedeným koronární stentem a s nastavenou duální antiagregační léčbou klopidogrelem (150 mg) a kyselinou acetylsalicylovou (75 mg). Pacienti byli randomizováni do skupiny léčené omeprazolem (20 mg; n = 52) nebo pantoprazolem (20 mg; n = 52). 

Vzorky krve pacientů byly odebrány před nasazením terapie PPI a měsíc poté a byly použity ke stanovení tzv. indexu VASP. Jde o imunofluorescenční metodu hodnotící fosforylaci VASP (vasodilator-stimulated phosphoprotein) za přítomnosti prostaglandinu E1 (PGE1) a ADP. Výsledná hodnota VASP je indexem trombocytové reaktivity (PRI – platelet reactivity index). Jeho pokles pod hranici 50 % je známkou účinné blokády receptorů ADP. Aktivita destiček byla vyhodnocena také ADP indukovanou agregací.

Výsledky

Trombocyty skupiny pacientů léčených pantoprazolem odpověděly na léčbu klopidogrelem signifikantně lépe než u pacientů s omeprazolem (VASP index: 36 ± 20 % vs. 48 ± 17 %; p = 0,007). Rovněž nonrespondérů na antiagregační terapii bylo méně ve skupině s pantoprazolem (23 vs. 44 %; odds ratio [OR] 2,6; 95% CI 1,2−6,2; p = 0,04). Reaktivita destiček obou skupin se výrazně nelišila (ADP-Ag: 52 ± 15 % vs. 50 ± 18 %; p = 0,29).

Závěr

Jak vyplývá z výsledků této studie, nejlepší prevencí snížení efektivity antiagregační léčby je vyhnout se současnému podávání omeprazolu a klopidogrelu. Naopak u pantoprazolu tato interakce nenastává.

(raj)

Zdroj: Cuisset T., Frere C., Quilici J. et al. Comparison of omeprazole and pantoprazole influence on a high 150-mg clopidogrel maintenance dose the PACA (Proton Pump Inhibitors and Clopidogrel Association) prospective randomized study. J Am Coll Cardiol 2009; 54 (13): 1149−1453, doi: 10.1016/j.jacc.2009.05.050.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prodloužená infuzní léčba omeprazolem po krvácení z gastroduodenálního vředu

Parenterálně aplikovaný omeprazol má své místo v léčbě krvácení z peptického vředu. Není však jasné, jaké dávkování zvolit a jak dlouho lék podávat, zejména u pacientů s komorbiditami, u kterých je vyšší riziko recidivy krvácení.

Pantoprazol a jeho vliv na farmakodynamiku klopidogrelu

Mezi faktory spojené s možným ovlivněním farmakokinetiky klopidogrelu a snížením jeho farmakodynamického účinku se řadí jeho interakce s inhibitory protonové pumpy (PPI), zvláště pak s omeprazolem. Je třeba se této interakce obávat i v případě pantoprazolu?

Dávka omeprazolu nutná k dostatečnému potlačení působení nízkého pH v jícnu u pacientů s Barrettovým jícnem

Hlavním pilířem léčby Barrettova jícnu je normalizace vystavení jícnu vlivu kyselého žaludečního obsahu s pomocí inhibitorů protonové pumpy (PPI). Cílem studie publikované v časopisu Digestive Diseases and Sciences bylo zjistit, zda je k dosažení adekvátní suprese produkce žaludeční kyseliny u pacientů se specializovanou intestinální metaplazií (GEJSIM) a krátkým (SSBE) nebo dlouhým segmentem (LSBE) Barrettova jícnu nutné užívat omeprazol 1×, nebo 2× denně. Všechny novinky