Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Současné užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy – snížení protidestičkového účinku neprokázáno

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 29.9.2015

Současné užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy – snížení protidestičkového účinku neprokázáno

Několik publikovaných studií naznačilo, že klopidogrel může být méně účinný u pacientů současně užívajících inhibitory protonové pumpy, což může vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod, včetně infarktu myokardu. Je tomu tak doopravdy?

Klopidogrel užívaný současně s aspirinem vylepšil klinické výsledky u pacientů po akutních koronárních syndromech, zvýšil ale výskyt nežádoucích účinků na sliznici trávicího traktu. To lze řešit současným užíváním inhibitorů protonové pumpy (PPI). Některé studie ale naznačují, že současné užívání klopidogrelu s PPI snižuje protidestičkový účinek, jiné tento efekt nepotvrzují. Mezinárodní vědecký tým složený z lékařů z Nizozemska, Španělska a Spojených států amerických proto provedl systematickou rešerši. Cílem této studie bylo objasnit, jaký dopad má přidání PPI ke klopidogrelu na funkci destiček a kardiovaskulární výsledek.

Práce hodnotila publikované kontrolované studie, které se zaměřovaly na přidání PPI ke klopidogrelu. Probandy byli zdraví dobrovolníci i skutečně léčení pacienti. U skutečných pacientů byl indikací k léčbě akutní koronární syndrom nebo implantace stentu pro stabilní ischemickou chorobu srdeční.

V 70 % (7/10) studií, které sledovaly zdravé dobrovolníky, mělo přidání PPI ke klopidogrelu za následek signifikantní snížení inhibice destičkových funkcí. Ve studiích provedených na skutečných pacientech bylo toto pozorováno v 61 % (11/18). Celkem 33 klinických studií zjistilo signifikantní heterogenitu v pozorovaných výstupech, způsobenou pravděpodobně rozdíly v designu studií, celkové relativní riziko závažných kardiovaskulárních příhod se pohybovalo od 0,64 do 4,58. Pacienti byli k užívání PPI randomizováni pouze ve dvou studiích. 

Navzdory náznakům o snížení protidestičkové aktivity u uživatelů klopidogrelu a PPI jsou údaje o klinických důsledcích nejednoznačné. S využitím dat z lépe designovaných prospektivních klinických studií již nemůže být nežádoucí účinek PPI na klinický výsledek doložen. Autoři vybízí k opětovnému zvážení validity závěrů založených na kvantitativní analýze údajů z převážně nerandomizovaných studií.

(pez)

Zdroj: Focks J. J., Brouwer M. A., Oijen M. G. H. V., et al. Concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors: impact on platelet function and clinical outcome – a systematic review. Heart [online]. 2012; 99 (8): 520–527 [cit. 2015-08-24], doi: 10.1136/heartjnl-2012-302371.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv dávky omeprazolu, užívání nesteroidních antirevmatik a kouření na reparační mechanizmy žaludeční sliznice

Krvácení ze žaludečního vředu je nejčastější příčinou krvácení z horní části trávicího traktu. Autoři z Finska ve své práci zkoumali, jaký vliv mají různé dávky omeprazolu, užívání nesteroidních antirevmatik (NSAID) a kuřácký status na reparační mechanizmy žaludeční sliznice právě při krvácení ze žaludečního vředu.

Kombinace terapie klopidogrelem / kyselinou acetylsalicylovou s esomeprazolem u pacientů po krvácení ze žaludečního vředu

Užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v malých dávkách jako prevence kardiovaskulárních nemocí je celkem běžné. Lékaři by ale při předepisování této terapie měli vzít v úvahu, že při překročení denní dávky 75 mg ASA se může zdvojnásobit riziko krvácení ze žaludečního vředu.

Dávkování inhibitorů protonové pumpy v klinické praxi v ČR – studie ESOPP

Užívání správné dávky inhibitorů protonové pumpy (PPI) je pro zachování poměru mezi léčebným efektem a nežádoucími účinky velmi důležitý. PPI jsou považovány za v zásadě terapeuticky zaměnitelné, při jejich záměně je však nutné respektovat jejich ekvipotenci. Studie ESOPP zkoumala dávky PPI reálně užívané pacienty v ČR.Všechny novinky