Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prodloužená infuzní léčba omeprazolem po krvácení z gastroduodenálního vředu

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 1.4.2017

Prodloužená infuzní léčba omeprazolem po krvácení z gastroduodenálního vředu

Parenterálně aplikovaný omeprazol má své místo v léčbě krvácení z peptického vředu. Není však jasné, jaké dávkování zvolit a jak dlouho lék podávat, zejména u pacientů s komorbiditami, u kterých je vyšší riziko recidivy krvácení.

Úvod

Akutní krvácení při vředové chorobě gastroduodena je příhodou relativně častou, někdy se závažným, dramatickým průběhem. Incidencí se pohybuje v řádu desítek případů na 100 000 obyvatel ročně. Od zavedení eradikace H. pylori do léčebného plánu a se zlepšující se endoskopickou diagnostikou incidence krvácení sice v posledních desetiletích klesá, avšak mortalita se významněji nesnižuje. Jedním z důvodů je stárnutí populace, narůstající morbidita pacientů a s tím spojené vyšší riziko recidivy krvácení.

Role inhibitorů protonové pumpy

Endoskopická hemostáza je metodou volby, zejména předpokládáme-li ložiskové krvácení a pokud stav pacienta tento výkon dovoluje. Po endoskopickém ošetření následuje konzervativní léčba. Cílem farmakoterapie je především zajištění hemodynamické stability po větší krevní ztrátě. Současně je zapotřebí redukovat kyselou žaludeční sekreci, neboť nízké pH výrazně zhoršuje tvorbu fibrinové zátky a agregaci trombocytů. K udržení pH > 6,0, alespoň v prvních dnech, jsou standardně podávány inhibitory protonové pumpy, zpočátku parenterálně a ve vyšší dávce.

Nevyjasněnou zůstává otázka dávkování a délky parenterální terapie. Riziko recidivy krvácení stoupá s věkem a s komorbiditami, takže u polymorbidních pacientů se agresivnější léčebný režim jeví jako racionální. Na druhé misce vah je riziko nežádoucích účinků a lékových interakcí.

Metodika studie

Na pacienty s přidruženými chorobami byla zaměřena studie, ve které se její autoři pokusili odpovědět na otázku, zda má 7denní parenterální léčba omeprazolem, byť v nižší dávce, výhodu oproti standardní, 3denní léčbě. Do studie bylo zařazeno 147 pacientů s některou z následujících komorbidit:

  • srdeční onemocnění (chronická ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční selhání),
  • diseminované maligní onemocnění,
  • onemocnění ledvin s urémií,
  • cirhóza jater,
  • chronická obstrukční plicní nemoc,
  • zhoršený stav nutrice charakterizovaný hypoalbuminémií.

Po endoskopickém ošetření a podání úvodního bolusu 80 mg omeprazolu intravenózně byli pacienti randomizováni do 2 skupin. V obou skupinách byl kontinuálně aplikován omeprazol v infuzi, a to:

  • standardně po dobu 3 dnů ve vyšší dávce 8 mg/hod.
  • nebo po delší dobu 7 dnů v nízké dávce 3,3 mg/hod.

Po ukončení infuzní léčby všichni pacienti užívali 40 mg esomeprazolu denně per os.

Výsledky

Výskyt recidivy krvácení do 7. dne po primárním ošetření byl zcela srovnatelný v obou skupinách: 9,7 vs. 9,5 % (p > 0,05).

Mezi 8. a 28. dnem byl významně vyšší výskyt recidivy krvácení u pacientů po třídenní léčbě: 10,7 vs. 0 % po 7denní léčbě nižší dávkou omeprazolu (p = 0,03).

Závěr

Prodloužená, 7denní infuzní léčba omeprazolem, byť v nižší dávce, může být účinnější v prevenci recidivy krvácení, jak naznačují uvedená data. Výsledky studie potvrzují tento efekt u pacientů s komorbiditami, u kterých je riziko recidivy krvácení zvýšené.

(thr)

Zdroj: Cheng H. C., Chang W. L., Yeh Y. C. et al. Seven-day intravenous low-dose omeprazole infusion reduces peptic ulcer rebleeding for patients with comorbidities. Gastrointest Endosc 2009; 70 (3): 433−439, doi: 10.1016/j.gie.2009.01.041.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pantoprazol a jeho vliv na farmakodynamiku klopidogrelu

Mezi faktory spojené s možným ovlivněním farmakokinetiky klopidogrelu a snížením jeho farmakodynamického účinku se řadí jeho interakce s inhibitory protonové pumpy (PPI), zvláště pak s omeprazolem. Je třeba se této interakce obávat i v případě pantoprazolu?

Dávka omeprazolu nutná k dostatečnému potlačení působení nízkého pH v jícnu u pacientů s Barrettovým jícnem

Hlavním pilířem léčby Barrettova jícnu je normalizace vystavení jícnu vlivu kyselého žaludečního obsahu s pomocí inhibitorů protonové pumpy (PPI). Cílem studie publikované v časopisu Digestive Diseases and Sciences bylo zjistit, zda je k dosažení adekvátní suprese produkce žaludeční kyseliny u pacientů se specializovanou intestinální metaplazií (GEJSIM) a krátkým (SSBE) nebo dlouhým segmentem (LSBE) Barrettova jícnu nutné užívat omeprazol 1×, nebo 2× denně. 

Léčba pantoprazolem nemá negativní vliv na protidestičkový efekt klopidogrelu u pacientů po koronární angioplastice

Klopidogrel patří mezi ireverzibilní blokátory receptorů pro adenosindifosfát. Snižuje uvolnění řady působků z destiček, blokuje jejich agregaci a brání vytvoření destičkového trombu. V poslední době je věnována zvýšená pozornost potenciálně možné interakci mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy (PPI), i když se nutně nemusí jednat o skupinový efekt PPI.Všechny novinky