Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

PPI nezvyšují riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů užívajících ASA v antiagregační terapii

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 30.1.2018

PPI nezvyšují riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů užívajících ASA v antiagregační terapii

Inhibitory protonové pumpy (PPI) se pro svůj gastroprotektivní efekt často přidávají k chronické léčbě kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Informace o možné farmakologické interakci obou léčiv, která by mohla vést ke snížení antiagregačního efektu ASA, tak vzbudila obavy. Ty se ovšem podle aktuálně publikovaných výzkumů nepotvrdily.

Úvod

Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (ASA) jsou Evropskou kardiologickou společností (ESC) doporučovány pro sekundární prevenci závažných kardiovaskulárních příhod (MACE – major adverse cardiovascular events) a úmrtí u pacientů s nemocí koronárních tepen. Tato léčba však současně zvyšuje riziko gastrointestinálního krvácení a dalších patologií horní části GIT.

Ke zmírnění rizik nebo k léčbě těchto komplikací je některým pacientům předepisován inhibitor protonové pumpy (PPI). Proto vzbudila pozornost data z preklinických studií ukazující na možnou farmakologickou interakci obou léčiv, která by znamenala snížené vstřebávání ASA a inaktivaci její molekuly.

Výsledky klinických studií zaměřených na možný snížený protidestičkový efekt ASA se však rozcházejí. Většina publikovaných prací navíc zahrnovala do sledované skupiny pacienty užívající kromě ASA i další antiagregační či antikoagulační léčbu, což mohlo vést ke zkreslení výsledků. Vyvstává tedy jednoznačná potřeba dalších a rozsáhlejších studií.

Metodika studie

Autoři z amerického Minneapolisu se ve své retrospektivní kohortové studii zaměřili na skupinu pacientů starších 40 let s diagnózou onemocnění koronárních tepen užívajících ASA. Nemocní užívající současně klopidogrel nebo jiné antiagregans či antikoagulans nebyli do studie zahrnuti. Údaje byly získávány z elektronické zdravotní dokumentace. Z 2011 pacientů zahrnutých ve studii jich celkem 295 užívalo současně PPI. 

Riziko MACE (kompozitního výstupu zahrnujícího infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu a perkutánní koronární intervenci) a celková mortalita ve spojení s užíváním či neužíváním PPI byly vyhodnocovány Coxovým modelem proporcionálních rizik se standardní adjustací na možné zkreslující proměnné. Výsledky byly ověřeny také analýzou s odstraněním ovlivňujících faktorů pomocí propensity score.

Výsledky

Průměrná doba sledování jedince ve studii činila 3,1 roku. Během této doby prodělalo MACE 294 pacientů: 63 (21,4 %) z probandů léčených PPI, 231 (13,5 %) z těch, kteří PPI neužívali. V adjustovaném modelu nebylo riziko MACE při léčbě PPI významně odlišné od rizika MACE bez této léčby (poměr rizik [HR] 1,32; 95 % interval spolehlivosti [CI] 0,8–2,4).

Rozdíl mezi oběma skupinami nebyl pozorován ani v oblasti celkové mortality. Po dobu sledování zemřelo z jakékoliv příčiny celkem 201 pacientů: 47 (15,9 %) z probandů léčených PPI a 154 (9 %) z těch, kteří PPI neužívali (HR 1,33; 95% CI 0,9–1,9).

Závěr

Studie nepřinesla žádné výsledky, které by nasvědčovaly tomu, že užívání inhibitorů protonové pumpy zvyšuje výskyt závažných kardiovaskulárních příhod nebo celkovou mortalitu u pacientů s onemocněním koronárních tepen léčených pouze kyselinou acetylsalicylovou.

(luko)

Zdroje:
1. Fortuna L. A., Pawloski P. A., Parker E. D., Trower N. K., Kottke T. E. Proton pump inhibitor use by aspirin-treated coronary artery disease patients is not associated with increased risk of cardiovascular events. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2016; 2 (1): 13–19, doi: 10.1093/ehjcvp/pvv036.
2. Vaduganathan M., Bhatt D. L. Aspirin and proton-pump inhibitors: interpreting the interplay. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2016; 2 (1): 20–22, doi: 10.1093/ehjcvp/pvv038.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Diferencovaný přístup u nekyselého gastroezofageálního refluxu přispívá k účinnosti terapie

Cílem recentně publikované studie ruských autorů bylo věnovat se klinickým specifikům nekyselého typu gastroezofageálního refluxu (GER) a zhodnotit vliv kombinované terapie versus monoterapie na průběh onemocnění. Petrohradští výzkumníci zjistili, že přidáním prokinetika k terapii inhibitory protonové pumpy u pacientů se slabě kyselým refluxem dochází ke zlepšení klinického i endoskopického obrazu a pozitivnímu ovlivnění motility horní části gastrointestinálního traktu (GIT).

Vliv podávání omeprazolu na účinnost chemoradioterapie a na recidivu nádorového onemocnění rekta

Cílem letos publikované studie bylo zjistit, zda omeprazol (OME) užívaný jako adjuvantní léčivo může zlepšit účinnost chemoradioterapie (CRT) u maligních tumorů rekta a zda má vliv na recidivu tumoru. Sledovala se také délka přežití bez známek onemocnění (DFS) a celkového přežití (OS).

Užívání PPI v závislosti na jídle aneb Co možná vaši pacienti nevědí

Základní podmínkou úspěšné léčby je compliance pacientů. A nezbytným předpokladem compliance je informovanost. Inhibitory protonové pumpy jsou skupina léčiv, u níž jsou tyto vztahy obzvláště patrné.Všechny novinky