Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pantoprazol u pacientů s akutním koronárním syndromem a vysokým rizikem gastrointestinálního krvácení

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 7.2.2018

Pantoprazol u pacientů s akutním koronárním syndromem a vysokým rizikem gastrointestinálního krvácení

Intenzivní antiagregační a antikoagulační léčba spolu s časnou revaskularizací vedly v posledních dekádách u pacientů s akutním koronárním syndromem k výraznému poklesu rekurentních ischemických příhod a úmrtí během hospitalizace. Bohužel je tato léčba často doprovázena krvácivými komplikacemi, nejčastěji z oblasti gastrointestinálního traktu, což může negativně ovlivnit její výsledky. Cílem práce publikované v Journal of Critical Care proto bylo zhodnotit preventivní vliv inhibitorů protonové pumpy (PPI) na gastrointestinální krvácení u těchto pacientů.

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno 665 pacientů s akutním koronárním syndromem, u kterých byl zaznamenán jeden nebo více z následujících rizikových faktorů: věk ≥ 75 let, anamnéza vředové choroby nebo krvácení z trávicího traktu, prodělaný kardiogenní šok nebo přítomnost chronické renální dysfunkce (sérový kreatinin > 177 μmol/l).

Pacienti byli náhodně rozděleni do 2 skupin: jedna byla vedle standardní terapie akutního koronárního syndromu léčena ještě 40 mg pantoprazolu 2× denně po dobu 7 dní, ve druhé pacienti dostávali 2× denně placebo. Primárním cílem byl výskyt gastrointestinálního krvácení během hospitalizace.

Výsledky

Medián doby hospitalizace činil 12 dní, během kterých se krvácení z trávicího traktu vyskytlo u 12/332 (3,6 %) nemocných ve skupině s placebem, zatímco ve skupině léčené pantoprazolem to bylo u 4/333 (1,2 %) pacientů (p = 0,046). Signifikantní rozdíl byl i v době do objevení se gastrointestinálního krvácení (p = 0,015). Velké krvácení z trávicího traktu se objevilo u 5 (1,5 %) pacientů ve skupině s placebem, ale pouze u 1 (0,3 %) pacienta ve skupině s pantoprazolem (p = 0,12).

Z dalších sledovaných parametrů se pneumonie objevila u 22 (6,6 %) pacientů ve skupině léčené placebem a u 24 (7,2 %) pacientů ve skupině s pantoprazolem (p = 0,88). 30denní mortalita dosáhla 10,2 % (34/332) ve skupině s placebem a 10,5 % (35/333) ve skupině s pantoprazolem.

Závěr

U pacientů s akutním koronárním syndromem, u kterých je při léčbě vysoké riziko krvácení z trávicího traktu, by profylaktická léčba pantoprazolem mohla toto riziko snížit. Na incidenci pneumonie získané v nemocnici a 30denní mortalitu přitom pantoprazol nemá žádný vliv.

(epa)

Zdroj: Wu H., Jing Q., Wang J., Guo X. Pantoprazole for the prevention of gastrointestinal bleeding in high-risk patients with acute coronary syndromes. J Crit Care 2011; 26 (4): 434.e1–6, doi: 10.1016/j.jcrc.2010.12.007.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

PPI nezvyšují riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů užívajících ASA v antiagregační terapii

Inhibitory protonové pumpy (PPI) se pro svůj gastroprotektivní efekt často přidávají k chronické léčbě kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Informace o možné farmakologické interakci obou léčiv, která by mohla vést ke snížení antiagregačního efektu ASA, tak vzbudila obavy. Ty se ovšem podle aktuálně publikovaných výzkumů nepotvrdily.

Diferencovaný přístup u nekyselého gastroezofageálního refluxu přispívá k účinnosti terapie

Cílem recentně publikované studie ruských autorů bylo věnovat se klinickým specifikům nekyselého typu gastroezofageálního refluxu (GER) a zhodnotit vliv kombinované terapie versus monoterapie na průběh onemocnění. Petrohradští výzkumníci zjistili, že přidáním prokinetika k terapii inhibitory protonové pumpy u pacientů se slabě kyselým refluxem dochází ke zlepšení klinického i endoskopického obrazu a pozitivnímu ovlivnění motility horní části gastrointestinálního traktu (GIT).

Vliv podávání omeprazolu na účinnost chemoradioterapie a na recidivu nádorového onemocnění rekta

Cílem letos publikované studie bylo zjistit, zda omeprazol (OME) užívaný jako adjuvantní léčivo může zlepšit účinnost chemoradioterapie (CRT) u maligních tumorů rekta a zda má vliv na recidivu tumoru. Sledovala se také délka přežití bez známek onemocnění (DFS) a celkového přežití (OS).Všechny novinky