Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pantoprazol je bezpečný a dobře tolerovaný i po 15 letech kontinuální terapie

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 4.4.2017

Pantoprazol je bezpečný a dobře tolerovaný i po 15 letech kontinuální terapie

Německý výzkum, který potvrzuje účinnost a bezpečnost dlouhodobé léčby pantoprazolem, je nejdelší doposud provedenou studií na toto téma.

Úvod

S dlouhodobou léčbou inhibitory protonové pumpy (PPI) byly v minulosti spojovány obavy z navozování změn v žaludeční sliznici vedoucích až ke vzniku adenokarcinomu či karcinoidu žaludku. Nálezy ojedinělých studií poukazujících na tato rizika se ovšem nepotvrdily. Další ujištění o bezpečnosti PPI klinikům přinášejí tyto výsledky pracoviště v univerzitní nemocnici v Hannoveru, které po dobu 15 let sledovalo 142 pacientů léčených pantoprazolem pro peptický vřed či refluxní ezofagitidu. Studie publikovaná v roce 2012 byla zahájena v podstatě v momentu uvedení PPI na trh, a je tak svým trváním unikátní.

Metodika studie

Pacientům, u kterých endoskopické vyšetření prokázalo peptický vřed či refluxní ezofagitidu, byl nejprve nasazen pantoprazol (40–80 mg denně) za účelem zahojení lézí. Po zhojení sliznice, což trvalo 4−12 týdnů, pacienti pokračovali v udržovací terapii pantoprazolem v dávce 40–160 mg denně. Bezpečnost a účinnost této léčby byla průběžně stanovována klinickým vyšetřením včetně laboratorního, endoskopicky a histologicky.

Výsledky

U 95,8 % pacientů došlo po 12 týdnech iniciální terapie ke zhojení slizničních lézí. V průběhu prvních 3 let udržovací terapie byl zaznamenán drobný nárůst v denzitě endokrinních buněk podobných enterochromafinním buňkám (enterochromaffin-like), dále se jejich počty ustálily. V průběhu studie vzrostly i průměrné hladiny sérového gastrinu. Ani jeden z těchto nálezů však nebyl asociován s klinicky významnými změnami na žaludeční sliznici. Pacienti, u kterých proběhla eradikace H. pylori, vykazovali při udržovací léčbě pantoprazolem dlouhodobou regresi antrální i korporální gastritidy. Všechna tato zjištění byla v rozporu s výše zmíněnými historickými obavami z rizikovosti inhibitorů protonové pumpy.

Závěr

Denní udržovací terapie pantoprazolem je efektivní a dobře tolerovaná i po dobu 15 let. Doposud nejdéle probíhající studie nenalezla žádná bezpečnostní rizika vyplývající z dlouhodobého užívání pantoprazolu.

(luko)

Zdroj: Brunner G., Athmann C., Schneider A. Long-term, open-label trial: safety and efficacy of continuous maintenance treatment with pantoprazole for up to 15 years in severe acid-peptic disease. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36 (1): 37−47, doi: 10.1111/j.1365-2036.2012.05106.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv pantoprazolu na duální antiagregační léčbu u pacientů se stabilní anginou pectoris po perkutánní koronární intervenci

Blokátory protonové pumpy (PPI) jsou u pacientů indikovaných k duální antiagregační léčbě často podávané v rámci prevence gastrointestinálního krvácení. Cílem výzkumu polských autorů bylo prospektivní zhodnocení potenciálního vlivu pantoprazolu na efektivitu duální antiagregace kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a klopidogrelem (CLO) po perkutánní koronární intervenci (PCI).

Srovnání vlivu omeprazolu a pantoprazolu na antiagregační účinek klopidogrelu

Ovlivňováním destičkových funkcí klopidogrelem podávaným společně s inhibitory protonové pumpy (PPI), omeprazolem a pantoprazolem, se zabývala prospektivní studie PACA (Proton Pump Inhibitors and Clopidogrel Association) publikovaná v roce 2009.

Prodloužená infuzní léčba omeprazolem po krvácení z gastroduodenálního vředu

Parenterálně aplikovaný omeprazol má své místo v léčbě krvácení z peptického vředu. Není však jasné, jaké dávkování zvolit a jak dlouho lék podávat, zejména u pacientů s komorbiditami, u kterých je vyšší riziko recidivy krvácení.Všechny novinky