Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ovlivňuje pantoprazol reaktivitu destiček u pacientů s akutním STEMI léčených blokátory receptorů pro adenosindifosfát?

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 1.8.2017

Ovlivňuje pantoprazol reaktivitu destiček u pacientů s akutním STEMI léčených blokátory receptorů pro adenosindifosfát?

Inhibitory protonové pumpy (PPI) podávané dohromady s blokátory receptorů pro adenosindifosfát (ADPRB) signifikantně snižují riziko gastrointestinálního krvácení. Panují nicméně nejasnosti ohledně interakce mezi PPI a ADPRB, která by mohla vést k vysoké reaktivitě destiček na léčbě (HTPR − high on-treatment platelet reactivity). Autoři následující studie si tedy položili otázku, jaký je vztah mezi zástupcem PPI pantoprazolem a HTPR při terapii ADPRB u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseku ST (STEMI).

Průběh studie

Jednalo se o pilotní prospektivní studii, která probíhala v jednom centru u nemocných s akutním STEMI. Bylo do ní zařazeno 87 pacientů (34 léčených klopidogrelem a 53 užívajících novější ADPRB). Pantoprazol byl podáván 33 pacientům.  Reaktivita destiček byla stanovena prostřednictvím reaktivity destiček pomocí optické agregometrie indukované ADP a analýzy fosforylace fosfoproteinu stimulovaného vazodilatátorem (VASP-P). Vzorky k vyšetření byly odebrány jeden den před koronární angiografií (vzorek 1) a následující den po výkonu (vzorek 2).

Výsledky

Mezi skupinou léčenou pantoprazolem a skupinou bez PPI nebyly při agregometrii nalezeny žádné signifikantní rozdíly, a to ani při vyšetření vzorku 1 (59,2 ± 29,5 % vs. 54,9 ± 22,7 %; p = 0,49), ani u vzorku 2 (43,8 ± 27,2 % vs. 37,0 ± 22,9 %; p = 0,30). Nebyly nalezeny ani žádné signifikantní rozdíly v indexu reaktivity destiček zjištěného analýzou VASP-P (vzorek 1: 53,3 ± 29,8 % vs. 65,0 ± 20,5 %; p = 0,11; vzorek 2: 30,8 ± 27,1 % vs. 40,6 ± 27,5 %; p = 0,19). U pacientů léčených pantoprazolem nebyly nalezeny žádné signifikantní rozdíly mezi skupinou léčenou klopidogrelem a skupinou užívající nové ADPRB.

Závěr

Tato studie neobjevila u pacientů s akutním STEMI žádnou interakci mezi pantoprazolem a ADPRB.

(epa)

Zdroj: Bolek T., Samoš M., Šimonová R. et al. Does pantoprazole affect the on-treatment platelet reactivity in patients with acute STEMI treated with ADP receptor blockers? A pilot prospective study. Am J Ther 2017 Mar/Apr; 24 (2): e162−e166, doi: 10.1097/MJT.0000000000000454.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba pantoprazolem může zlepšovat funkci beta-buněk pankreatu a diabetes mellitus

Inhibitory protonové pumpy (PPIs) potlačují sekreci žaludeční kyseliny a tím mohou navodit v organismu hypergastrinémii. Gastrin má na beta-buňky pankreatu stimulující účinky podobné účinkům inkretinů. Již dříve bylo také zjištěno, že PPIs snižují hladinu glykovaného hemoglobinu.

Riziko vzniku nádorových onemocnění při léčbě pantoprazolem ve srovnání s dalšími inhibitory protonové pumpy

Práce amerických autorů vznikla jako součást dlouhodobé postmarketingové monitorovací studie, kterou si vyžádal americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) ke srovnání incidence karcinomu žaludku a dalších onkologických onemocnění po dlouhodobé expozici pantoprazolu a dalším inhibitorům protonové pumpy (PPI). Ve studiích provedených na hlodavcích totiž PPI vykazují kancerogenní účinky, avšak translační potenciál těchto zjištění je stále nejasný.

Farmakokinetika a tolerance pantoprazolu v dětském věku

Inhibitory protonové pumpy jsou bez obav a mnohdy empiricky ordinovány dospělým pacientům, ale stále častěji též dětem. Můžeme si být jisti, že jsou tyto léky bezpečné i v dětském věku? Nakolik se liší jejich farmakokinetika u dětí a dospělých?Všechny novinky