Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Omeprazol a mechanismus hojení krvácení z peptického vředu

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 4.9.2017

Omeprazol a mechanismus hojení krvácení z peptického vředu

K hlavním příčinám krvácení v horním gastrointestinálním traktu patří krvácení z peptického vředu. Autoři finské studie se zaměřili na vliv omeprazolu, nesteroidních antirevmatik a kouření na obranné a reparační mechanismy gastroduodenální sliznice.

Regenerace gastroduodenální sliznice

Mechanismus reparačních a obranných procesů při hojení krvácení z peptického vředu není znám a dosud existují pouze studie na zvířecích modelech, jejichž výsledky nemohou být přímo extrapolovány na člověka. Regenerace gastroduodenální sliznice souvisí s buněčnou proliferací a apoptózou. Autoři studie proto zkoumali expresi proteinů, které reflektují tyto buněčné procesy. Protein Ki-67 lze detekovat pouze v jádrech dělících se buněk, proto se používá jako marker proliferace. Zvýšená hladina proteinu Bcl-2 potlačuje apoptózu.  

Metodika studie

Exprese proteinů Ki-67 a Bcl-2 byla analyzována na vzorcích od 43 pacientů s krvácením z peptického vředu. Pomocí imunohistochemických metod byly zkoumány vzorky z antra a těla žaludku odebrané při biopsii před léčbou omeprazolem a po ní. Dále bylo hodnoceno 20 kontrolních vzorků pocházejících od pacientů s celiakií a normálním vzhledem sliznice žaludku.

Pacienti s krvácením byli po endoskopickém zastavení krvácení randomizováni k intravenózní aplikaci omeprazolu buď ve formě 1× denně podávaného bolusu v celkové dávce 60 mg/72 hod. (obvyklá dávka), nebo infuzí v celkové dávce 652 mg/72 hod. (vysoká dávka).

Výsledky

Exprese proteinu Bcl-2 ve vzorcích z antra pacientů s krvácením byla nižší než u kontrolních pacientů (5,1 % [SD 4,4] vs. 7,3 % [SD 4,6]) a po terapii omeprazolem signifikantně vzrostla jak v antru (p = 0,0004), tak v těle žaludku (p = 0,0003).

S použitím multivariační analýzy bylo zjištěno, že exprese Ki-67 v těle žaludku po léčbě omeprazolem celkově signifikantně poklesla (p = 0,011). Signifikantní nárůst exprese Ki-67 koreloval s vysokou dávkou omeprazolu (p = 0,0265), užíváním nesteroidních antirevmatik (p = 0,0208) a kouřením (p = 0,0296). Vysoká dávka omeprazolu způsobovala výraznější nárůst exprese Ki-67 v těle žaludku než obvyklá dávka (univariační analýza; 35,3 % [SD 54,8] vs. – 10,1 % [SD 40,6]; p = 0,022).

Závěr

Nižší hladina exprese antiapoptotického markeru Bcl-2 u pacientů s krvácením než u kontrolních vzorků a významný nárůst exprese po léčbě omeprazolem nezávisle na dávce naznačuje, že Bcl-2 může hrát důležitou roli v patogenezi peptických vředů. Vysoká dávka omeprazolu navíc zvyšovala expresi proliferačního markeru Ki-67, což může svědčit o nápomoci v hojivém procesu u peptického vředu.

(este)

Zdroj: Rantanen T., Udd M., Honkanen T. et al. Effect of omeprazole dose, nonsteroidal anti-inflammatory agents, and smoking on repair mechanisms in acute peptic ulcer bleeding. Dig Dis Sci 2014; 59: 2666–2674, doi: 10.1007/s10620-014-3242-z.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lékové interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy u pacientů po akutním infarktu myokardu

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou obvykle předepisovány pacientům s duální protidestičkovou terapií, aby se snížilo riziko krvácení do gastrointestinálního traktu. Studie v poslední době vyvolaly obavy, zda PPI nemohou snižovat účinnost klopidogrelu prostřednictvím kompetitivní inhibice izoenzymu 2C19 cytochromu P450.

Srovnání standardních a vysokých intravenózních dávek omeprazolu u pacientů po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu

Hlavním cílem podávání omeprazolu pacientům po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu je prevence opakovaného krvácení. Dříve byly oba dávkovací režimy považovány za rovnocenné. Níže prezentovaná studie však tento předpoklad zpochybňuje.

Obavy týkající se bezpečnosti užívání inhibitorů protonové pumpy

Existují tři specifické obavy v kontextu s terapií inhibitory protonové pumpy (PPI): 1. možná interakce mezi PPI a klopidogrelem, 2. souvislost mezi užíváním PPI a zlomeninami, 3. možnost, že dlouhodobé užívání PPI může vést k hypomagnezémii. Následující článek sumarizuje informace ze studií zabývajících se nežádoucími účinky terapie PPI a v jeho závěru jsou předložena doporučení ve spojení s jejich užíváním.Všechny novinky