Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Lékové interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy u pacientů po akutním infarktu myokardu

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 3.8.2017

Lékové interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy u pacientů po akutním infarktu myokardu

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou obvykle předepisovány pacientům s duální protidestičkovou terapií, aby se snížilo riziko krvácení do gastrointestinálního traktu. Studie v poslední době vyvolaly obavy, zda PPI nemohou snižovat účinnost klopidogrelu prostřednictvím kompetitivní inhibice izoenzymu 2C19 cytochromu P450.

Úvod

Klopidogrel je proléčivo, které protidestičkovou aktivitu získává v játrech, kde je bioaktivován oxidací enzymy cytochromového systému P450, především izoenzymem CYP2C19, na vlastní účinný metabolit, jenž se ireverzibilně váže na destičkové receptory ADP (P2Y12). Všechny PPI jsou rovněž metabolizovány pomocí izoenzymu CYP2C19, ačkoli v různém rozsahu. Podle studií in vitro patří pantoprazol mezi nejslabší inhibitory tohoto izoenzymu.

Metodika studie

V klinické randomizované studii se zkříženým uspořádáním bylo prospektivně analyzováno 34 pacientů 1 měsíc po prodělaném akutním infarktu myokardu (AMI) léčených duální protidestičkovou terapií. Funkce trombocytů byla u každého pacienta testována pomocí systému VerifyNow ve 3 po sobě jdoucích schématech:

  1. nejprve 1 měsíc po ukončení podávání PPI,
  2. následně po 4 týdnech užívání omeprazolu v dávce 40 mg,
  3. nakonec po 1měsíční vymývací periodě následované 4 týdny užívání pantoprazolu v dávce 40 mg.

Pacienti byli na začátku studie randomizováni k tomu, zda budou léčeni nejprve omeprazolem, nebo pantoprazolem.

Výsledky

Studie zjistila signifikantní snížení efektu klopidogrelu po zahájení léčby omeprazolem; průměrná hodnota P2Y12 reaction units (PRU) se zvýšila z 202 ± 52 na 235 ± 58 (p < 0,001). V případě podávání pantoprazolu byla účinnost klopidogrelu zachována (PRU 215 ± 54; p = 0,16). U skupiny bez léčby PPI tvořili 26 % pacientů nonrespondeři pro klopidogrel (PRU > 240). Po zahájení léčby omeprazolem se tento podíl zvýšil až na 45 %, u pacientů léčených pantoprazolem činil pouze 23 %.

Závěr

Současné podávání omeprazolu, avšak nikoliv pantoprazolu vedlo u pacientů s AMI k signifikantní farmakodynamické interakci s klopidogrelem. V případě této lékové interakce se tedy zřejmě nejedná o class effect PPI.

(ada)

Zdroj: Fontes-Carvalho R., Albuquerque A., Araújo C. et al. Omeprazole, but not pantoprazole, reduces the antiplatelet effect of clopidogrel: a randomized clinical crossover trial in patients after myocardial infarction evaluating the clopidogrel-PPIs drug interaction. Eur J Gastroenterol Hepatol 2011; 23 (5): 396−404, doi: 10.1097/MEG.0b013e3283460110.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání standardních a vysokých intravenózních dávek omeprazolu u pacientů po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu

Hlavním cílem podávání omeprazolu pacientům po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu je prevence opakovaného krvácení. Dříve byly oba dávkovací režimy považovány za rovnocenné. Níže prezentovaná studie však tento předpoklad zpochybňuje.

Obavy týkající se bezpečnosti užívání inhibitorů protonové pumpy

Existují tři specifické obavy v kontextu s terapií inhibitory protonové pumpy (PPI): 1. možná interakce mezi PPI a klopidogrelem, 2. souvislost mezi užíváním PPI a zlomeninami, 3. možnost, že dlouhodobé užívání PPI může vést k hypomagnezémii. Následující článek sumarizuje informace ze studií zabývajících se nežádoucími účinky terapie PPI a v jeho závěru jsou předložena doporučení ve spojení s jejich užíváním.

Ovlivňuje pantoprazol reaktivitu destiček u pacientů s akutním STEMI léčených blokátory receptorů pro adenosindifosfát?

Inhibitory protonové pumpy (PPI) podávané dohromady s blokátory receptorů pro adenosindifosfát (ADPRB) signifikantně snižují riziko gastrointestinálního krvácení. Panují nicméně nejasnosti ohledně interakce mezi PPI a ADPRB, která by mohla vést k vysoké reaktivitě destiček na léčbě (HTPR − high on-treatment platelet reactivity). Autoři následující studie si tedy položili otázku, jaký je vztah mezi zástupcem PPI pantoprazolem a HTPR při terapii ADPRB u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseku ST (STEMI).Všechny novinky