Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba pantoprazolem nemá negativní vliv na protidestičkový efekt klopidogrelu u pacientů po koronární angioplastice

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 13.2.2017

Léčba pantoprazolem nemá negativní vliv na protidestičkový efekt klopidogrelu u pacientů po koronární angioplastice

Klopidogrel patří mezi ireverzibilní blokátory receptorů pro adenosindifosfát. Snižuje uvolnění řady působků z destiček, blokuje jejich agregaci a brání vytvoření destičkového trombu. V poslední době je věnována zvýšená pozornost potenciálně možné interakci mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy (PPI), i když se nutně nemusí jednat o skupinový efekt PPI.

Metodika a průběh studie

Cílem předložené studie bylo zhodnotit, zda pantoprazol, který se svým metabolismem liší od omeprazolu, nesnižuje účinnost klopidogrelu. Do klinické studie bylo zařazeno 336 pacientů (průměrný věk 64,6 roku; 106 žen) po perkutánním zavedení koronárního stentu s iniciální dávkou 600 mg klopidogrelu a 500 mg kyseliny acetylsalicylové (ASA), po které následovalo denní podávání 75 mg klopidogrelu a 100 mg ASA. Zatímco 188 pacientů (59 žen) nedostávalo žádnou PPI komedikaci, 122 pacientů bylo léčeno pantoprazolem a 26 omeprazolem nebo esomeprazolem. Agregace destiček byla měřena impedanční agregometrií (v ohmech).

Výsledky

Procento pacientů s nízkou léčebnou odpovědí na klopidogrel (CLR) bylo obdobné ve skupině bez PPI (2,75 ohmu [CI 2,25−3,26]; CLR 21,9 %) a skupině s pantoprazolem (2,33 ohmu [CI 1,79−2,87]; CLR 16,4 %), ale vyšší u pacientů léčených omeprazolem/esomeprazolem (3 ohmy [CI 1,49−4,1]; CLR 30,8 %).

Multivariační regresní analýza potvrdila, že riziko CLR u skupiny s pantoprazolovou komedikací se nelišilo od skupiny bez PPI (odds ratio 0,59; CI 0,31−1,13).

Závěr

U pacientů, u kterých je indikovaná tato konkomitantní medikace, je vhodnější preferovat kombinaci pantoprazolu s klopidogrelem.  

(ada)

Zdroj: Neubauer H., Engekhardt A., Kruger J. C. et al. Pantoprazole does not influence the antiplatelet effect of clopidogrel − a whole blood aggregometry study after coronary stenting. J Cardiovasc Pharmacol 2010; 56 (1): 91−97.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy nemá signifikantní vliv na proliferaci a apoptózu buněk sliznice žaludku

Podávání inhibitorů protonové pumpy (PPI) je považováno za jednu z nejúčinnějších dlouhodobých terapií u pacientů s chronickou gastroezofageální refluxní chorobou. Studie na zvířatech však ukázaly, že dlouhodobé podávání omeprazolu způsobuje reverzibilní zvýšení proliferace epidermálních buněk sliznice žaludku. Autoři prezentované práce proto zkoumali vliv dlouhodobého podávání omeprazolu a esomeprazolu na proliferaci a apoptózu buněk žaludeční sliznice u pacientů s refluxní ezofagitidou.

Itoprid v léčbě funkční dyspepsie

Funkční dyspepsie (FD) bez průkazu organické příčiny se řadí mezi časté poruchy gastrointestinálního traktu. Jaká je podle současných poznatků farmakoterapeutická účinnost a bezpečnost prokinetika itopridu v léčbě FD?

Funkční dyspepsie a itoprid – metaanalýza

Funkční dyspepsie (FD) je běžné onemocnění. Přibližně 5 % pacientů v primární péči trpí dyspepsií, z nichž je většina funkčního původu. Itoprid ze skupiny prokinetik se jeví jako zajímavá terapeutická možnost.Všechny novinky