Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba pantoprazolem může zlepšovat funkci beta-buněk pankreatu a diabetes mellitus

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 8.6.2017

Léčba pantoprazolem může zlepšovat funkci beta-buněk pankreatu a diabetes mellitus

Inhibitory protonové pumpy (PPIs) potlačují sekreci žaludeční kyseliny a tím mohou navodit v organismu hypergastrinémii. Gastrin má na beta-buňky pankreatu stimulující účinky podobné účinkům inkretinů. Již dříve bylo také zjištěno, že PPIs snižují hladinu glykovaného hemoglobinu.

Metodika a průběh studie

Autoři studie se ve své práci zaměřili na změny funkce beta-buněk pankreatu u diabetických a nediabetických pacientů, kteří užívali pantoprazol. Do studie bylo zařazeno 79 pacientů mužského pohlaví, a to 38 mužů bez diabetu a 41 diabetiků 2. typu léčených pouze metforminem. Pacienti byli sledováni 12 týdnů, během kterých užívali pantoprazol v dávce 40 mg/den. Před zahájením léčby a po jejím skončení byly stanoveny hladiny lačné glykémie, glykovaného hemoglobinu (HbA1c), inzulinu nalačno, proinzulinu a C-peptidu a byl spočten homeostatický model funkce beta-buněk pankreatu (HOMA-B).

Výsledky

U nediabetických pacientů byla hladina lačné glykémie po 12 týdnech léčby pantoprazolem snížená (p = 0,002), zatímco C-peptid (p = 0,03) a log-HOMA-B (p = 0,042) se signifikantně zvýšily.

U diabetiků 2. typu se po léčbě snížila hladina lačné glykémie (p = 0,003), HbA1c (p = 0,007) a tělesná hmotnost (p < 0,001), zatímco se signifikantně zvýšily log-HOMA-B (p < 0,001), hladina C-peptidu (0,017) a log-proinzulinu (p = 0,05).

Po léčbě pantoprazolem hodnota HOMA-B korelovala s hladinou C-peptidu a inzulinu a inverzně korelovala s lačnou glykémií a hladinou HbA1c v celé sledované skupině. HbA1c koreloval po léčbě s lačnou glykémií a inverzně s log-HOMA-B.

Diskuse a závěr

Zdá se, že podávání pantoprazolu koreluje se zvýšenou funkcí beta-buněk pankreatu. Léčba pantoprazolem zlepšuje HbA1c, HOMA-B, C-peptid a hladiny proinzulinu. Vzhledem k tomu, že ztráta funkce beta-buněk hraje roli v patogenezi diabetu, mohla by léčba založená na PPIs být užitečná i u DM 2. typu.

(epa)

Zdroj: Inci F., Atmaca M., Ozturk M. et al. Pantoprazole may improve beta cell function and diabetes mellitus. J Endocrinol Invest 2014; 37 (5): 449–454, doi: 10.1007/s40618-013-0040-y.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko vzniku nádorových onemocnění při léčbě pantoprazolem ve srovnání s dalšími inhibitory protonové pumpy

Práce amerických autorů vznikla jako součást dlouhodobé postmarketingové monitorovací studie, kterou si vyžádal americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) ke srovnání incidence karcinomu žaludku a dalších onkologických onemocnění po dlouhodobé expozici pantoprazolu a dalším inhibitorům protonové pumpy (PPI). Ve studiích provedených na hlodavcích totiž PPI vykazují kancerogenní účinky, avšak translační potenciál těchto zjištění je stále nejasný.

Farmakokinetika a tolerance pantoprazolu v dětském věku

Inhibitory protonové pumpy jsou bez obav a mnohdy empiricky ordinovány dospělým pacientům, ale stále častěji též dětem. Můžeme si být jisti, že jsou tyto léky bezpečné i v dětském věku? Nakolik se liší jejich farmakokinetika u dětí a dospělých?

Bezpečnost léčby chronického refluxu: dlouhodobé užívání inhibitorů protonové pumpy ve srovnání s antirefluxní plastikou

Studie SOPRAN a LOTUS se původně věnovaly srovnání efektivity obou terapeutických postupů. Druhotně byla vyhodnocena i data o bezpečnosti a nežádoucích účincích.Všechny novinky