Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace terapie klopidogrelem / kyselinou acetylsalicylovou s esomeprazolem u pacientů po krvácení ze žaludečního vředu

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 25.9.2015

Kombinace terapie klopidogrelem / kyselinou acetylsalicylovou s esomeprazolem u pacientů po krvácení ze žaludečního vředu

Užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v malých dávkách jako prevence kardiovaskulárních nemocí je celkem běžné. Lékaři by ale při předepisování této terapie měli vzít v úvahu, že při překročení denní dávky 75 mg ASA se může zdvojnásobit riziko krvácení ze žaludečního vředu. V následující studii se proto autoři rozhodli odpovědět na otázku, zda má smysl u pacientů s gastrointestinální intolerancí ASA její výměna za klopidogrel, nebo je lepší spíše k ASA přidat do kombinace preparát ze skupiny inhibitorů protonové pumpy.

Jednalo se randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii, která trvala 12 měsíců. Do studie byli vybíráni pacienti se zhojeným žaludečním vředem a negativním testem na Helicobacter pylori. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin – první užívala denně 75 mg klopidogrelu plus placebo, druhá dvakrát denně 80 mg ASA a dvakrát denně 20 mg esomeprazolu. Primárním sledovaným parametrem bylo opakování krvácení ze žaludečního vředu.

Do studie bylo zařazeno celkem 320 pacientů (161 pacientů ve skupině klopidogrel/placebo a 159 ve skupině ASA/esomeprazol). K opakování krvácení došlo v první skupině u 13 pacientů a ve druhé skupině u 1 pacienta. Kumulativní incidence recidivy krvácení ze žaludečního vředu během sledovaných 12 měsíců byla 8,6 % ve skupině klopidogrel/placebo (95% interval spolehlivosti 4,1–13,1 %) a 0,7 % ve skupině ASA/esomeprazol (95% interval spolehlivosti 0–2,0 %), p = 0,001.

Závěrem studie autoři došli k závěru, že u pacientů, kteří mají v anamnéze krvácení ze žaludečního vředu, je jednoznačně výhodnější kombinace ASA a esomeprazolu než samotné užívání klopidogrelu v prevenci kardiovaskulárních příhod. Zjištění autorů tedy nepodporuje aktuální doporučení, že pacienti s gastrointestinální intolerancí ASA by měli užívat klopidogrel.

(tda) 

Zdroj: Nitschmann S. Mössner J. ASS or clopidogrel plus esomeprazole after bleeding from an ulcer. Der Internist, 12/2005: 1405–1408. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dávkování inhibitorů protonové pumpy v klinické praxi v ČR – studie ESOPP

Užívání správné dávky inhibitorů protonové pumpy (PPI) je pro zachování poměru mezi léčebným efektem a nežádoucími účinky velmi důležitý. PPI jsou považovány za v zásadě terapeuticky zaměnitelné, při jejich záměně je však nutné respektovat jejich ekvipotenci. Studie ESOPP zkoumala dávky PPI reálně užívané pacienty v ČR.

Nesteroidní analgetika a peptický vřed

Pacientů, kteří z různých důvodů dlouhodobě užívají nesteroidní antiflogistika, je enormní množství. Otázka, jak se vypořádat s jejich vedlejšími účinky, zejména ve formě poškození sliznice horní části trávicího traktu, je proto stále aktuální. Nesteroidní antiflogistika (NSAID) jsou cenná v léčbě bolesti zejména u muskuloskeletálních onemocnění, aspirin je využíván také jako antiagregans.

Omeprazol zvyšuje kvalitu života jedinců s ischemickou chorobou srdeční

Jedním z nejčastějších projevů ischemické choroby srdeční je bolest na hrudi. Jedinci trpící koronárními chorobami však mohou trpět bolestmi na hrudi i z jiných příčin, například v důsledku gastroezofageálního refluxu. Tyto příznaky přitom mohou být zmírněny podáváním inhibitorů protonové pumpy. Studie polských vědců potvrzuje pozitivní vliv na kvalitu života při podávání omeprazolu jedincům s ischemickou chorobou srdeční.Všechny novinky