Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Esomeprazol u pacientů s neerozivní refluxní nemocí jícnu: srovnání kontinuálního a on demand podávání v pokračovací léčbě

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 4.4.2018

Esomeprazol u pacientů s neerozivní refluxní nemocí jícnu: srovnání kontinuálního a on demand podávání v pokračovací léčbě

Pacienti s neerozivní refluxní nemocí jícnu často vykazují symptomy relapsu i po ukončení standardní léčby inhibitory protonové pumpy. Randomizovaná multicentrická studie s paralelními skupinami se zabývala ochotou pacientů pokračovat v terapii esomeprazolem během 6 měsíců po ukončení základní léčby. Cílem autorů bylo také zhodnotit efektivitu léčby při podání léčiva v režimu on demand ve srovnání s režimem kontinuálního užívání.

Úvod

Refluxní choroba jícnu (GERD – gastroesophageal reflux disease) je chronické onemocnění typické řadou symptomů, mezi nimiž dominují především pálení žáhy a regurgitace. Často je také přítomná i endoskopicky potvrzená refluxní ezofagitida, nicméně bylo prokázáno, že intenzita subjektivních potíží nekoreluje s rozsahem refluxu a poškozením sliznice. Přes 70 % pacientů s endoskopicky negativní (neerozivní) refluxní nemocí jícnu (NERD – non-erosive reflux diseaese) však popisuje významné zhoršení kvality života, a to i po základní terapii inhibitory protonové pumpy (PPI).

Metodika a průběh studie

Do otevřené multicentrické studie bylo zahrnuto 877 pacientů. Během úvodní 4týdenní léčby esomeprazolem 1× denně v dávce 20 mg hodnotili frekvenci a tíži symptomů. Randomizováno do dvou paralelních skupin k pokračovací léčbě a analýze dat podle původního léčebného záměru (ITT – intention to treat) bylo následně 598 pacientů, kteří projevili ochotu pokračovat v terapii a současně během posledního týdne zahajovací léčby neudávali pyrózu.

Pacienti v režimu on demand (n = 301) užívali léčivo podle potřeby (při potížích), nemocní v režimu kontinuálního podávání (n = 297) užívali 20 mg esomeprazolu pravidelně bez ohledu na výskyt symptomů. Během 4 kontrol v období udržovací léčby byla opakovaně zjišťována ochota setrvat ve studii, spokojenost s léčbou a v případě přerušení terapie také důvody.

Primárním sledovaným parametrem byl důvod přerušení léčby. Sekundárním cílem byla analýza spokojenosti s léčbou, a to u 483 pacientů, kteří dokončili studii podle protokolu (PP – per protocol). Hodnocení probíhalo pomocí standardizovaného dotazníku GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale).

Výsledky

Kvůli neúčinnosti terapie odstoupilo ze skupiny on demand 6,3 %, ze skupiny s kontinuálním podáváním pak 9,8 % pacientů.

Mezi skupinami v režimu on demand a kontinuálního podávání nebyly nalezeny významné rozdíly ve spokojenosti s potlačením symptomů pyrózy a regurgitace, konkrétně se jednalo o 82,1 % a 86,2 % pacientů. Během 6měsíční pokračovací léčby nedošlo ve skupině s kontinuálním režimem k žádnému případu rozvoje refluxní ezofagitidy oproti 5 % při podávání on demand.

Závěr

Výsledky studie ukázaly, že pokud jsou pacienti s NERD ochotni pokračovat v terapii esomeprazolem po dobu 6 měsíců, účinnost léčby v režimu on demand není horší než efektivita v případě podání kontinuálního. Nižší množství tablet při užívání podle potřeby je navíc spojeno s redukcí finančních nákladů na léčbu a větším komfortem pro pacienty.

(zemt)

Zdroj: Bayerdörffer E., Bigard M. A., Weiss W. et al. Randomized, multicenter study: on-demand versus continuous maintenance treatment with esomeprazole in patients with non-erosive gastroesophageal reflux disease. BMC Gastroenterol 2016; 16: 48, doi: 10.1186/s12876-016-0448-x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pantoprazol u pacientů s akutním koronárním syndromem a vysokým rizikem gastrointestinálního krvácení

Intenzivní antiagregační a antikoagulační léčba spolu s časnou revaskularizací vedly v posledních dekádách u pacientů s akutním koronárním syndromem k výraznému poklesu rekurentních ischemických příhod a úmrtí během hospitalizace. Bohužel je tato léčba často doprovázena krvácivými komplikacemi, nejčastěji z oblasti gastrointestinálního traktu, což může negativně ovlivnit její výsledky. Cílem práce publikované v Journal of Critical Care proto bylo zhodnotit preventivní vliv inhibitorů protonové pumpy (PPI) na gastrointestinální krvácení u těchto pacientů.

PPI nezvyšují riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů užívajících ASA v antiagregační terapii

Inhibitory protonové pumpy (PPI) se pro svůj gastroprotektivní efekt často přidávají k chronické léčbě kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Informace o možné farmakologické interakci obou léčiv, která by mohla vést ke snížení antiagregačního efektu ASA, tak vzbudila obavy. Ty se ovšem podle aktuálně publikovaných výzkumů nepotvrdily.

Diferencovaný přístup u nekyselého gastroezofageálního refluxu přispívá k účinnosti terapie

Cílem recentně publikované studie ruských autorů bylo věnovat se klinickým specifikům nekyselého typu gastroezofageálního refluxu (GER) a zhodnotit vliv kombinované terapie versus monoterapie na průběh onemocnění. Petrohradští výzkumníci zjistili, že přidáním prokinetika k terapii inhibitory protonové pumpy u pacientů se slabě kyselým refluxem dochází ke zlepšení klinického i endoskopického obrazu a pozitivnímu ovlivnění motility horní části gastrointestinálního traktu (GIT).Všechny novinky