Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dávkování inhibitorů protonové pumpy v klinické praxi v ČR – studie ESOPP

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 2.9.2015

Dávkování inhibitorů protonové pumpy v klinické praxi v ČR – studie ESOPP

Užívání správné dávky inhibitorů protonové pumpy (PPI) je pro zachování poměru mezi léčebným efektem a nežádoucími účinky velmi důležitý. PPI jsou považovány za v zásadě terapeuticky zaměnitelné, při jejich záměně je však nutné respektovat jejich ekvipotenci. Studie ESOPP zkoumala dávky PPI reálně užívané pacienty v ČR.

Podle přehledového článku publikovaného v ČR v roce 2011 jsou průměrné doporučené dávky PPI takovéto: omeprazol 20 mg denně, lansoprazol 30 mg, pantoprazol 40 mg, esomeprazol 40 mg a rabeprazol 20 mg denně. Bylo zjištěno, že tyto dávky jsou terapeuticky ekvipotentní s tím, že dávky esomeprazolu ve výši 40 mg byly statisticky významně účinnější než dávky omeprazolu ve výši 20 mg.

Epidemiological Studies Dosage PPIs in General Practitioners (ESOPP)

ESOPP probíhala v ČR v roce 2012. Jejím cílem bylo zjistit průměrné dávky PPI v jednotlivých indikacích u praktických lékařů v běžné klinické praxi. Studie probíhala formou dotazníků, které vyplňovali ošetřující lékaři s účastníky studie. PPI v ČR užívá zhruba půl milionu pacientů, tedy přibližně 5 % obyvatel. Do studie ESOPP bylo zařazeno celkem 9071 pacientů (50,59 % muži, průměrný věk 56,23 ± 15,00 roku, průměrná tělesná hmotnost 79,38 ± 14,63 kg).

Podle jejích výsledků je nejčastější indikací léčby PPI refluxní choroba jícnu (49,64 % pacientů), druhou nejčastější indikací byla funkční dyspepsie vyvolaná hyperaciditou (29,81 % pacientů), třetí v pořadí pak byla refluxní ezofagitida (25,26 % pacientů).

Dále byla sledována průměrná dávka PPI v jednotlivých indikacích – nejčastěji předepisovaným PPI je omeprazol (74,97 %), který byl ve všech indikacích podáván v průměrné dávce 24,04 ± 8,20 mg denně s mediánem dávky 20 mg denně. Průměrné dávky ostatních PPI činily v případě pantoprazolu 42,50 ± 10,96 mg denně s mediánem dávky 40 mg, v případě lansoprazolu 31,21 ± 9,84 mg denně s mediánem dávky 30 mg denně, v případě rabeprazolu 20,00 ± 4,33 mg denně s mediánem dávky 20 mg denně a v případě esomeprazolu 42,08 ± 16,78 mg denně v mediánem dávky 40 mg denně.

Byl hodnocen vztah mezi průměrnou dávkou omeprazolu a věkem pacientů, respektive jejich tělesnou hmotností. Omeprazol by měl být podáván nezávisle na věku, byla však nalezena úzká korelace mezi průměrnou dávkou a tělesnou hmotností (p < 0,001).

Výsledky studie ESOPP jistě mají své limitace, nicméně i přesto ukázaly, že by do budoucna mělo optimální dávkování PPI v jednotlivých indikacích být lépe formulováno v doporučených postupech, zejména určených pro praktické lékaře. Značná část pacientů užívá PPI jako prevenci gastropatie vyvolané podáváním NSAID. Z výsledků studie ESOPP vyplývá, že k dávce omeprazolu ve výši 20 mg jsou ekvipotentní dávky pantoprazolu 40 mg, lansoprazolu 30 mg, rabeprazolu 20 mg a esomeprazolu 40 mg. Výše podávané dávky omeprazolu významně koreluje s tělesnou hmotností pacienta, stejně tak existuje trend závislosti průměrné dávky omeprazolu na věku pacientů.

(epa)

Zdroj: Dítě P., Suchopár J. Dávkování inhibitorů protonové pumpy v podmínkách běžné klinické praxe v České republice. Remedia. Leden 2013: 6/2012.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Omeprazol zvyšuje kvalitu života jedinců s ischemickou chorobou srdeční

Jedním z nejčastějších projevů ischemické choroby srdeční je bolest na hrudi. Jedinci trpící koronárními chorobami však mohou trpět bolestmi na hrudi i z jiných příčin, například v důsledku gastroezofageálního refluxu. Tyto příznaky přitom mohou být zmírněny podáváním inhibitorů protonové pumpy. Studie polských vědců potvrzuje pozitivní vliv na kvalitu života při podávání omeprazolu jedincům s ischemickou chorobou srdeční.

Léčba refluxní ezofagitidy – hraje roli výběr konkrétního inhibitoru protonové pumpy?

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou u refluxní ezofagitidy (RE) lékem volby. Práce publikovaná v časopise International Journal of Clinical Practice se zabývá srovnáním účinnosti ezomeprazolu s lansoprazolem nebo pantoprazolem v léčbě a udržovací léčbě RE.

Esomeprazol podávaný při antiagregační léčbě společně s klopidogrelem snižuje riziko rekurence žaludečního vředu

Autoři publikovali v časopise Gastroenterology výsledky svého výzkumu, ve kterém srovnávali riziko rekurence žaludečního vředu u pacientů s aterosklerózou při léčbě klopidogrelem samotným a klopidogrelem v kombinaci s esomeprazolem. Zároveň zkoumali vliv esomeprazolu na protidestičkovou aktivitu klopidogrelu.Všechny novinky