Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dávka omeprazolu nutná k dostatečnému potlačení působení nízkého pH v jícnu u pacientů s Barrettovým jícnem

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 14.2.2017

Dávka omeprazolu nutná k dostatečnému potlačení působení nízkého pH v jícnu u pacientů s Barrettovým jícnem

Hlavním pilířem léčby Barrettova jícnu je normalizace vystavení jícnu vlivu kyselého žaludečního obsahu s pomocí inhibitorů protonové pumpy (PPI). Cílem studie publikované v časopisu Digestive Diseases and Sciences bylo zjistit, zda je k dosažení adekvátní suprese produkce žaludeční kyseliny u pacientů se specializovanou intestinální metaplazií (GEJSIM) a krátkým (SSBE) nebo dlouhým segmentem (LSBE) Barrettova jícnu nutné užívat omeprazol 1×, nebo 2× denně.

Sledovaná kohorta pacientů a metodika studie

Celkem bylo do studie zahrnuto 36 pacientů (10 mělo GEJSIM, 16 SSBE a 10 LSBE). Všichni pacienti podstoupili endoskopii horní části trávicí trubice se zavedením sondy, která následně 48 hodin monitorovala pH v jícnu. Všichni alespoň týden před tímto vyšetřením užívali 20 mg omeprazolu 1× denně. Pokud na základě vyšetření nebyla kontrola pH v jícnu adekvátní, což bylo definováno jako hodnota pH < 4 po dobu zahrnující > 4,2 % během druhého 24 hodin trvajícího měření, byla dávka omeprazolu navýšena na 2× denně a po týdnu užívání byla pH-metrie opakována.

Výsledky

Normalizace intraezofageálního pH bylo dosaženo u 28 pacientů (78 %) při užívání PPI 1× denně, 8 pacientů vyžadovalo dávkování PPI 2× denně. Mezi nemocnými, kteří vyžadovali vyšší dávku PPI, nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl mezi jednotlivými skupinami (GEJSIM 10 %, SSBE 25 %, LSBE 30 %; p = 0,526).

Závěr

U většiny pacientů s Barrettovým jícnem bylo dostatečné užívání PPI 1× denně, pouze menší část těchto nemocných vyžadovala dávkování 2× denně, a to bez ohledu na délku postižené sliznice.

(epa)

Zdroj: Watson J. T., Moawad F. J., Veerappan G. R. et al. The dose of omeprazole required to achieve adequate intraesophageal acid suppression in patients with gastroesophageal junction specialized intestinal metaplasia and Barrett’s esophagus. Dig Dis Sci 2013; 58 (8): 2253−2260, doi: 10.1007/s10620-013-2763-1. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba pantoprazolem nemá negativní vliv na protidestičkový efekt klopidogrelu u pacientů po koronární angioplastice

Klopidogrel patří mezi ireverzibilní blokátory receptorů pro adenosindifosfát. Snižuje uvolnění řady působků z destiček, blokuje jejich agregaci a brání vytvoření destičkového trombu. V poslední době je věnována zvýšená pozornost potenciálně možné interakci mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy (PPI), i když se nutně nemusí jednat o skupinový efekt PPI.

Dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy nemá signifikantní vliv na proliferaci a apoptózu buněk sliznice žaludku

Podávání inhibitorů protonové pumpy (PPI) je považováno za jednu z nejúčinnějších dlouhodobých terapií u pacientů s chronickou gastroezofageální refluxní chorobou. Studie na zvířatech však ukázaly, že dlouhodobé podávání omeprazolu způsobuje reverzibilní zvýšení proliferace epidermálních buněk sliznice žaludku. Autoři prezentované práce proto zkoumali vliv dlouhodobého podávání omeprazolu a esomeprazolu na proliferaci a apoptózu buněk žaludeční sliznice u pacientů s refluxní ezofagitidou.

Itoprid v léčbě funkční dyspepsie

Funkční dyspepsie (FD) bez průkazu organické příčiny se řadí mezi časté poruchy gastrointestinálního traktu. Jaká je podle současných poznatků farmakoterapeutická účinnost a bezpečnost prokinetika itopridu v léčbě FD?Všechny novinky