Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Gastrointestinální léčba

Pantoprazol je bezpečný a dobře tolerovaný i po 15 letech kontinuální terapie

Pantoprazol je bezpečný a dobře tolerovaný i po 15 letech kontinuální terapie

Německý výzkum, který potvrzuje účinnost a bezpečnost dlouhodobé léčby pantoprazolem, je nejdelší doposud provedenou studií na toto téma.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Vliv pantoprazolu na duální antiagregační léčbu u pacientů se stabilní anginou pectoris po perkutánní koronární intervenci

Vliv pantoprazolu na duální antiagregační léčbu u pacientů se stabilní anginou pectoris po perkutánní koronární intervenci

Blokátory protonové pumpy (PPI) jsou u pacientů indikovaných k duální antiagregační léčbě často podávané v rámci prevence gastrointestinálního krvácení. Cílem výzkumu polských autorů bylo prospektivní zhodnocení potenciálního vlivu pantoprazolu na efektivitu duální antiagregace kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a klopidogrelem (CLO) po perkutánní koronární intervenci (PCI).   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Srovnání vlivu omeprazolu a pantoprazolu na antiagregační účinek klopidogrelu

Srovnání vlivu omeprazolu a pantoprazolu na antiagregační účinek klopidogrelu

Ovlivňováním destičkových funkcí klopidogrelem podávaným společně s inhibitory protonové pumpy (PPI), omeprazolem a pantoprazolem, se zabývala prospektivní studie PACA (Proton Pump Inhibitors and Clopidogrel Association) publikovaná v roce 2009.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Prodloužená infuzní léčba omeprazolem po krvácení z gastroduodenálního vředu

Prodloužená infuzní léčba omeprazolem po krvácení z gastroduodenálního vředu

Parenterálně aplikovaný omeprazol má své místo v léčbě krvácení z peptického vředu. Není však jasné, jaké dávkování zvolit a jak dlouho lék podávat, zejména u pacientů s komorbiditami, u kterých je vyšší riziko recidivy krvácení.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Pantoprazol a jeho vliv na farmakodynamiku klopidogrelu

Pantoprazol a jeho vliv na farmakodynamiku klopidogrelu

Mezi faktory spojené s možným ovlivněním farmakokinetiky klopidogrelu a snížením jeho farmakodynamického účinku se řadí jeho interakce s inhibitory protonové pumpy (PPI), zvláště pak s omeprazolem. Je třeba se této interakce obávat i v případě pantoprazolu?   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Dávka omeprazolu nutná k dostatečnému potlačení působení nízkého pH v jícnu u pacientů s Barrettovým jícnem

Dávka omeprazolu nutná k dostatečnému potlačení působení nízkého pH v jícnu u pacientů s Barrettovým jícnem

Hlavním pilířem léčby Barrettova jícnu je normalizace vystavení jícnu vlivu kyselého žaludečního obsahu s pomocí inhibitorů protonové pumpy (PPI). Cílem studie publikované v časopisu Digestive Diseases and Sciences bylo zjistit, zda je k dosažení adekvátní suprese produkce žaludeční kyseliny u pacientů se specializovanou intestinální metaplazií (GEJSIM) a krátkým (SSBE) nebo dlouhým segmentem (LSBE) Barrettova jícnu nutné užívat omeprazol 1×, nebo 2× denně.    celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé