Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Gastrointestinální léčba

Je nutné zvyšovat dávku levothyroxinu u nemocných s hypotyreózou, kteří užívají omeprazol?

Je nutné zvyšovat dávku levothyroxinu u nemocných s hypotyreózou, kteří užívají omeprazol?

Omeprazol, jehož mechanismem účinku je blokáda sekrece žaludeční kyseliny, by mohl ovlivňovat vstřebávání levothyroxinu. Níže prezentovaná studie brazilských autorů se této možnosti věnovala podrobněji.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Nahradí perorální léčba inhibitory protonové pumpy (PPI) intravenózní podání v indikaci krvácení z peptických lézí?

Nahradí perorální léčba inhibitory protonové pumpy (PPI) intravenózní podání v indikaci krvácení z peptických lézí?

Práce italských autorů recentně publikovaná v British Journal of Clinical Pharmacology přináší systematický přehled a metaanalýzu studií srovnávajících efekt intravenózního a perorálního podání inhibitorů protonové pumpy (PPI) v léčbě krvácení z peptických lézí v návaznosti na endoskopické ošetření.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Omeprazol a mechanismus hojení krvácení z peptického vředu

Omeprazol a mechanismus hojení krvácení z peptického vředu

K hlavním příčinám krvácení v horním gastrointestinálním traktu patří krvácení z peptického vředu. Autoři finské studie se zaměřili na vliv omeprazolu, nesteroidních antirevmatik a kouření na obranné a reparační mechanismy gastroduodenální sliznice.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Vliv omeprazolu a pantoprazolu na funkci destiček u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace segmentu ST léčených klopidogrelem

Vliv omeprazolu a pantoprazolu na funkci destiček u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace segmentu ST léčených klopidogrelem

Prospektivní kontrolovaná studie hodnotila vliv omeprazolu nebo pantoprazolu na reaktivitu destiček u pacientů, kteří byli po prodělání akutního koronárního syndromu bez elevace úseku ST (NSTE-ACS) léčeni klopidogrelem v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Lékové interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy u pacientů po akutním infarktu myokardu

Lékové interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy u pacientů po akutním infarktu myokardu

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou obvykle předepisovány pacientům s duální protidestičkovou terapií, aby se snížilo riziko krvácení do gastrointestinálního traktu. Studie v poslední době vyvolaly obavy, zda PPI nemohou snižovat účinnost klopidogrelu prostřednictvím kompetitivní inhibice izoenzymu 2C19 cytochromu P450.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Srovnání standardních a vysokých intravenózních dávek omeprazolu u pacientů po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu

Srovnání standardních a vysokých intravenózních dávek omeprazolu u pacientů po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu

Hlavním cílem podávání omeprazolu pacientům po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu je prevence opakovaného krvácení. Dříve byly oba dávkovací režimy považovány za rovnocenné. Níže prezentovaná studie však tento předpoklad zpochybňuje.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé