Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Gastrointestinální léčba

Lékové interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy u pacientů po akutním infarktu myokardu

Lékové interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy u pacientů po akutním infarktu myokardu

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou obvykle předepisovány pacientům s duální protidestičkovou terapií, aby se snížilo riziko krvácení do gastrointestinálního traktu. Studie v poslední době vyvolaly obavy, zda PPI nemohou snižovat účinnost klopidogrelu prostřednictvím kompetitivní inhibice izoenzymu 2C19 cytochromu P450.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Srovnání standardních a vysokých intravenózních dávek omeprazolu u pacientů po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu

Srovnání standardních a vysokých intravenózních dávek omeprazolu u pacientů po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu

Hlavním cílem podávání omeprazolu pacientům po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu je prevence opakovaného krvácení. Dříve byly oba dávkovací režimy považovány za rovnocenné. Níže prezentovaná studie však tento předpoklad zpochybňuje.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Obavy týkající se bezpečnosti užívání inhibitorů protonové pumpy

Obavy týkající se bezpečnosti užívání inhibitorů protonové pumpy

Existují tři specifické obavy v kontextu s terapií inhibitory protonové pumpy (PPI): 1. možná interakce mezi PPI a klopidogrelem, 2. souvislost mezi užíváním PPI a zlomeninami, 3. možnost, že dlouhodobé užívání PPI může vést k hypomagnezémii. Následující článek sumarizuje informace ze studií zabývajících se nežádoucími účinky terapie PPI a v jeho závěru jsou předložena doporučení ve spojení s jejich užíváním.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Ovlivňuje pantoprazol reaktivitu destiček u pacientů s akutním STEMI léčených blokátory receptorů pro adenosindifosfát?

Ovlivňuje pantoprazol reaktivitu destiček u pacientů s akutním STEMI léčených blokátory receptorů pro adenosindifosfát?

Inhibitory protonové pumpy (PPI) podávané dohromady s blokátory receptorů pro adenosindifosfát (ADPRB) signifikantně snižují riziko gastrointestinálního krvácení. Panují nicméně nejasnosti ohledně interakce mezi PPI a ADPRB, která by mohla vést k vysoké reaktivitě destiček na léčbě (HTPR − high on-treatment platelet reactivity). Autoři následující studie si tedy položili otázku, jaký je vztah mezi zástupcem PPI pantoprazolem a HTPR při terapii ADPRB u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseku ST (STEMI).   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Léčba pantoprazolem může zlepšovat funkci beta-buněk pankreatu a diabetes mellitus

Léčba pantoprazolem může zlepšovat funkci beta-buněk pankreatu a diabetes mellitus

Inhibitory protonové pumpy (PPIs) potlačují sekreci žaludeční kyseliny a tím mohou navodit v organismu hypergastrinémii. Gastrin má na beta-buňky pankreatu stimulující účinky podobné účinkům inkretinů. Již dříve bylo také zjištěno, že PPIs snižují hladinu glykovaného hemoglobinu.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Riziko vzniku nádorových onemocnění při léčbě pantoprazolem ve srovnání s dalšími inhibitory protonové pumpy

Riziko vzniku nádorových onemocnění při léčbě pantoprazolem ve srovnání s dalšími inhibitory protonové pumpy

Práce amerických autorů vznikla jako součást dlouhodobé postmarketingové monitorovací studie, kterou si vyžádal americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) ke srovnání incidence karcinomu žaludku a dalších onkologických onemocnění po dlouhodobé expozici pantoprazolu a dalším inhibitorům protonové pumpy (PPI). Ve studiích provedených na hlodavcích totiž PPI vykazují kancerogenní účinky, avšak translační potenciál těchto zjištění je stále nejasný.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé