Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Gastrointestinální léčba

Pantoprazol a jeho vliv na farmakodynamiku klopidogrelu

Pantoprazol a jeho vliv na farmakodynamiku klopidogrelu

Mezi faktory spojené s možným ovlivněním farmakokinetiky klopidogrelu a snížením jeho farmakodynamického účinku se řadí jeho interakce s inhibitory protonové pumpy (PPI), zvláště pak s omeprazolem. Je třeba se této interakce obávat i v případě pantoprazolu?   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Dávka omeprazolu nutná k dostatečnému potlačení působení nízkého pH v jícnu u pacientů s Barrettovým jícnem

Dávka omeprazolu nutná k dostatečnému potlačení působení nízkého pH v jícnu u pacientů s Barrettovým jícnem

Hlavním pilířem léčby Barrettova jícnu je normalizace vystavení jícnu vlivu kyselého žaludečního obsahu s pomocí inhibitorů protonové pumpy (PPI). Cílem studie publikované v časopisu Digestive Diseases and Sciences bylo zjistit, zda je k dosažení adekvátní suprese produkce žaludeční kyseliny u pacientů se specializovanou intestinální metaplazií (GEJSIM) a krátkým (SSBE) nebo dlouhým segmentem (LSBE) Barrettova jícnu nutné užívat omeprazol 1×, nebo 2× denně.    celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Léčba pantoprazolem nemá negativní vliv na protidestičkový efekt klopidogrelu u pacientů po koronární angioplastice

Léčba pantoprazolem nemá negativní vliv na protidestičkový efekt klopidogrelu u pacientů po koronární angioplastice

Klopidogrel patří mezi ireverzibilní blokátory receptorů pro adenosindifosfát. Snižuje uvolnění řady působků z destiček, blokuje jejich agregaci a brání vytvoření destičkového trombu. V poslední době je věnována zvýšená pozornost potenciálně možné interakci mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy (PPI), i když se nutně nemusí jednat o skupinový efekt PPI.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy nemá signifikantní vliv na proliferaci a apoptózu buněk sliznice žaludku

Dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy nemá signifikantní vliv na proliferaci a apoptózu buněk sliznice žaludku

Podávání inhibitorů protonové pumpy (PPI) je považováno za jednu z nejúčinnějších dlouhodobých terapií u pacientů s chronickou gastroezofageální refluxní chorobou. Studie na zvířatech však ukázaly, že dlouhodobé podávání omeprazolu způsobuje reverzibilní zvýšení proliferace epidermálních buněk sliznice žaludku. Autoři prezentované práce proto zkoumali vliv dlouhodobého podávání omeprazolu a esomeprazolu na proliferaci a apoptózu buněk žaludeční sliznice u pacientů s refluxní ezofagitidou.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Itoprid v léčbě funkční dyspepsie

Itoprid v léčbě funkční dyspepsie

Funkční dyspepsie (FD) bez průkazu organické příčiny se řadí mezi časté poruchy gastrointestinálního traktu. Jaká je podle současných poznatků farmakoterapeutická účinnost a bezpečnost prokinetika itopridu v léčbě FD?   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Funkční dyspepsie a itoprid – metaanalýza

Funkční dyspepsie a itoprid – metaanalýza

Funkční dyspepsie (FD) je běžné onemocnění. Přibližně 5 % pacientů v primární péči trpí dyspepsií, z nichž je většina funkčního původu. Itoprid ze skupiny prokinetik se jeví jako zajímavá terapeutická možnost.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé