Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Gastrointestinální léčba

reklamní sdělení
Inhibitory protonové pumpy vs. antagonisté receptoru H2 v profylaxi gastrointestinálního krvácení

Inhibitory protonové pumpy vs. antagonisté receptoru H2 v profylaxi gastrointestinálního krvácení

Krvácení z horní části trávicího traktu je častým nežádoucím účinkem antiagregační léčby. Obvyklým řešením je podávání léčiv, jež snižují kyselost v žaludku.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Proměnné při léčbě klopidogrelem: inhibitory protonové pumpy i genetické polymorfismy

Proměnné při léčbě klopidogrelem: inhibitory protonové pumpy i genetické polymorfismy

Klopidogrel u části pacientů nepřináší dostatečný antiagregační efekt. Pro optimalizaci léčby je dobré vyhnout se ovlivnitelným faktorům snižujícím jeho účinnost a zároveň počítat s těmi neovlivnitelnými.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Esomeprazol u pacientů s neerozivní refluxní nemocí jícnu: srovnání kontinuálního a on demand podávání v pokračovací léčbě

Esomeprazol u pacientů s neerozivní refluxní nemocí jícnu: srovnání kontinuálního a on demand podávání v pokračovací léčbě

Pacienti s neerozivní refluxní nemocí jícnu často vykazují symptomy relapsu i po ukončení standardní léčby inhibitory protonové pumpy. Randomizovaná multicentrická studie s paralelními skupinami se zabývala ochotou pacientů pokračovat v terapii esomeprazolem během 6 měsíců po ukončení základní léčby. Cílem autorů bylo také zhodnotit efektivitu léčby při podání léčiva v režimu on demand ve srovnání s režimem kontinuálního užívání.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Pantoprazol u pacientů s akutním koronárním syndromem a vysokým rizikem gastrointestinálního krvácení

Pantoprazol u pacientů s akutním koronárním syndromem a vysokým rizikem gastrointestinálního krvácení

Intenzivní antiagregační a antikoagulační léčba spolu s časnou revaskularizací vedly v posledních dekádách u pacientů s akutním koronárním syndromem k výraznému poklesu rekurentních ischemických příhod a úmrtí během hospitalizace. Bohužel je tato léčba často doprovázena krvácivými komplikacemi, nejčastěji z oblasti gastrointestinálního traktu, což může negativně ovlivnit její výsledky. Cílem práce publikované v Journal of Critical Care proto bylo zhodnotit preventivní vliv inhibitorů protonové pumpy (PPI) na gastrointestinální krvácení u těchto pacientů.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
PPI nezvyšují riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů užívajících ASA v antiagregační terapii

PPI nezvyšují riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů užívajících ASA v antiagregační terapii

Inhibitory protonové pumpy (PPI) se pro svůj gastroprotektivní efekt často přidávají k chronické léčbě kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Informace o možné farmakologické interakci obou léčiv, která by mohla vést ke snížení antiagregačního efektu ASA, tak vzbudila obavy. Ty se ovšem podle aktuálně publikovaných výzkumů nepotvrdily.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Diferencovaný přístup u nekyselého gastroezofageálního refluxu přispívá k účinnosti terapie

Diferencovaný přístup u nekyselého gastroezofageálního refluxu přispívá k účinnosti terapie

Cílem recentně publikované studie ruských autorů bylo věnovat se klinickým specifikům nekyselého typu gastroezofageálního refluxu (GER) a zhodnotit vliv kombinované terapie versus monoterapie na průběh onemocnění. Petrohradští výzkumníci zjistili, že přidáním prokinetika k terapii inhibitory protonové pumpy u pacientů se slabě kyselým refluxem dochází ke zlepšení klinického i endoskopického obrazu a pozitivnímu ovlivnění motility horní části gastrointestinálního traktu (GIT).   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé