Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Fibrilace síní: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Fibrilace síní

Edoxaban v klinické praxi (3. část): Léčba venózního tromboembolismu

Edoxaban v klinické praxi (3. část): Léčba venózního tromboembolismu

Ve třetím a závěrečném dílu tohoto miniseriálu se zaměříme na specifika využití nového antikoagulancia (NOAC) edoxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou a s plicní embolií.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Edoxaban versus warfarin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní

Edoxaban versus warfarin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní

Pacienti s fibrilací síní a předchozí cévní mozkovou příhodou (CMP) nebo tranzitorní ischemickou atakou (TIA) jsou ve vysokém riziku rekurentní cerebrovaskulární příhody navzdory antikoagulační terapii. Analýza podskupin studie ENGAGE AF-TIMI 48 se zabývala porovnáním účinnosti a bezpečnosti warfarinu a edoxabanu u pacientů s anamnézou CMP/TIA.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Bezpečnost podávání edoxabanu u fibrilace síní

Bezpečnost podávání edoxabanu u fibrilace síní

Incidence i prevalence fibrilace síní celosvětově narůstá, v důsledku čehož je stále více pacientů vystaveno zvýšenému riziku tromboembolie. Snaha najít bezpečné a efektivní léčivo k profylaxi tromboembolických příhod proto nabývá na důležitosti. Edoxaban patří do kategorie přímo působících perorálních antikoagulancií (DOAC, dříve NOAC), spolu s dabigatranem, rivaroxabanem a apixabanem. Hlavní indikací edoxabanu je profylaxe cévní mozkové příhody a systémového embolismu u nevalvulární fibrilace síní. Lze jej použít rovněž v léčbě hluboké žilní trombózy, plicní embolie a prevence rekurentních hlubokých žilních trombóz u dospělých.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Edoxaban v klinické praxi (2. část): Pacienti s fibrilací síní a komorbiditami

Edoxaban v klinické praxi (2. část): Pacienti s fibrilací síní a komorbiditami

Inhibitor faktoru Xa edoxaban vykazuje oproti ostatním novým antikoagulanciím (NOAC) některé unikátní vlastnosti. Díky tomu může být výhodnou volbou pro specifické skupiny pacientů.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Edoxaban u pacientů s fibrilací síní podstupujících elektrickou kardioverzi

Edoxaban u pacientů s fibrilací síní podstupujících elektrickou kardioverzi

ENSURE‑AF je největší prospektivní randomizovaná studie, ve které byl porovnáván edoxaban se standardní antikoagulační terapií (warfarinem a enoxaparinem) u pacientů s fibrilací síní podstupujících časnou nebo odloženou elektrickou kardioverzi.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Edoxaban v klinické praxi (1. část): dávkování, bezpečnost a lékové interakce

Edoxaban v klinické praxi (1. část): dávkování, bezpečnost a lékové interakce

Aktuální článek italských autorů publikovaný letos na jaře v časopisu Advances in Therapy představuje klinikům edoxaban coby nejnovější přírůstek do rodiny přímých inhibitorů faktoru Xa prostřednictvím stručných, praktických a relevantních informací.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie