Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Fibrilace síní: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Fibrilace síní

Pacienti s fibrilací síní preferují přímá antikoagulancia

Pacienti s fibrilací síní preferují přímá antikoagulancia

Francouzská observační studie ukázala, že pacienti s fibrilací síní uvádějí větší spokojenost s ambulantní léčbou přímými antikoagulancii než s antagonisty vitaminu K. Kvalita života a adherence k léčbě se u obou skupin léků významně neliší.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Edoxaban u pacientů po kardioverzi pro fibrilaci síní

Edoxaban u pacientů po kardioverzi pro fibrilaci síní

Klinická studie ENSURE-AF (Edoxaban versus Warfarin in Subjects undergoing Cardioversion of Atrial Fibrillation) srovnávala antikoagulační léčbu edoxabanem oproti enoxaparinu/warfarinu u pacientů, kteří podstoupili elektrickou kardioverzi nevalvulární fibrilace síní. Přinášíme vám doplňkovou analýzu dat z této studie, hodnotící profily rizika cévní mozkové příhody (CMP) a krvácení.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Mortalita po intracerebrálním krvácení je výrazně nižší při použití nových perorálních antikoagulancií ve srovnání s warfarinem

Mortalita po intracerebrálním krvácení je výrazně nižší při použití nových perorálních antikoagulancií ve srovnání s warfarinem

Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu využívání nových perorálních antikoagulancií (NOACs) v prevenci tromboembolických stavů se kanadští autoři rozhodli analyzovat dopad jejich užívání na mortalitu pacientů s intracerebrálním krvácením.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Edoxaban vs. warfarin u pacientů s fibrilací síní podstupujících kardioverzi

Edoxaban vs. warfarin u pacientů s fibrilací síní podstupujících kardioverzi

Cílem studie ENSURE-AF bylo vyhodnotit efektivitu a bezpečnost antikoagulační léčby edoxabanem oproti konvenční léčbě warfarinem u pacientů s fibrilací síní indikovaných ke kardioverzi.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Nová perorální antikoagulancia zmenšují objem mozkového infarktu v sekundární prevenci

Nová perorální antikoagulancia zmenšují objem mozkového infarktu v sekundární prevenci

Studie aktuálně publikovaná v The Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases ukázala menší objem ischemií postižené mozkové tkáně při opakované cévní mozkové příhodě (CMP) u pacientů s fibrilací síní při léčbě novými perorálními antikoagulancii (NOACs) v porovnání s warfarinem.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Edoxaban v klinické praxi (3. část): Léčba venózního tromboembolismu

Edoxaban v klinické praxi (3. část): Léčba venózního tromboembolismu

Ve třetím a závěrečném dílu tohoto miniseriálu se zaměříme na specifika využití nového antikoagulancia (NOAC) edoxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou a s plicní embolií.   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie