Přihlášení

 
CzMA JEP: Current issue
About the journal
Archive
Editorial Board
Redaction
Subscription
For authors and reviewers
Contact us

EOSINOPHILIC DYSPLASIA OF THE CERVIX ASSOCIATED WITH HPV 6 INFECTION – CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

Authors: Ondič Ondrej1, Kašpírková Jana2, Ferko Radoslav1

Authors - sphere of activity: 1Šikl’s Department of Pathology, Charles University, Medical Faculty Plzeň, Czech Republic and Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň, Czech Republic, 2Department of Genetics, Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň, Czech Republic

Article: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 4, p. 146-148
Category: Original Article
Number of articles displayed: 34x

Specialization: Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Summary
Eosinophilic dysplasia of the cervix is recently described unusual and somewhat obscure dysplastic lesion of squamous epithelium. We present histological features of a lesion in 41 years old woman. It was composed of cells with brightly eosinophilic cytoplasm contoured by a sharp and slightly broader cytoplasmic membrane, lacking maturation, with mild increase in nuclear-cytoplasmic ratio, slight chromatin clumping and uneven mild nuclear clearing. Electronmicroscopic study showed mild crevices of the nuclear membrane in some dysplastic cells. Tissue in situ hybridization study confirmed the presence of HPV 6 in the form of patchy dotted pattern of integrated type. Immunohistochemistry revealed diffuse positive expression of antigen p16, extraordinarily in this case focally sparing basal part of the epithelium. Underestimation of this lesion can be avoided by paying attention to strong eosinophilia of the cytoplasm and sharp cellular contouring of the examined epithelium in routine hematoxylin-eosin staining.

Keywords:
Eosinophilic dysplasia – PCR – in situ hybridization – CIN - cervical intraepithelial neoplasia – HPV 6

 

Rate article

Rate article:     0/5, evaluated 0x
 
 

Perineurálna diferenciácia v ganglioneurómoch. Súbor 8 prípadov s imunohistochemickou expresiou perineurálnych markerov

Zámečník M., Staník M., Chlumská A. Mukenšnabl P., Ondriaš F.
Česko-slovenská patologie

Možnosti průkazu biologicky relevantní papilomavirové infekce u maligních nádorů hlavy a krku v diagnostické patologii

Jana Kašpírková, Ondrej Ondič, Kateřina Černá, Alena Skálová,2
Česko-slovenská patologie

Lidské papilomaviry se neúčastní v etiopatogeneze nádorů slinných žláz

Alena Skálová, Jana Kašpírková, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Tomáš Vaněček
Česko-slovenská patologie

Hereditární karcinomy štítné žlázy a jejich molekulární diagnostika

Šárka Dvořáková, Eliška Václavíková, Vlasta Sýkorová, Tereza Hálková, Běla Bendlová
Česko-slovenská patologie

Komplexní přístup v diagnostice lymfomů v praktických příkladech

Markéta Kalinová, Marcela Mrhalová, Lenka Krsková, Helena Jungbauerová, Alena Kalfusová, Petra Manďáková, Jarmila Čandová, Jan Soukup, Vít Campr, Roman Kodet
Česko-slovenská patologie

Extraintestinálna oxyuriáza – popis troch prípadov a prehľad literatúry

Ondrej Ondič,2, Ludvík Neubauer, Bohuslav Sosna
Česko-slovenská patologie