Přihlášení

UNDEFINED: wu-login-soft-user-unknown

 
CzMA JEP: Current issue
About the journal
Archive
Editorial Board
Redaction
Subscription
For authors and reviewers
Contact us

EOSINOPHILIC DYSPLASIA OF THE CERVIX ASSOCIATED WITH HPV 6 INFECTION – CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

Authors: Ondič Ondrej1, Kašpírková Jana2, Ferko Radoslav1

Authors - sphere of activity: 1Šikl’s Department of Pathology, Charles University, Medical Faculty Plzeň, Czech Republic and Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň, Czech Republic, 2Department of Genetics, Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň, Czech Republic

Article: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 4, p. 146-148
Category: Original Article
Number of articles displayed: 38x

Specialization: Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Summary


Eosinophilic dysplasia of the cervix is recently described unusual and somewhat obscure dysplastic lesion of squamous epithelium. We present histological features of a lesion in 41 years old woman. It was composed of cells with brightly eosinophilic cytoplasm contoured by a sharp and slightly broader cytoplasmic membrane, lacking maturation, with mild increase in nuclear-cytoplasmic ratio, slight chromatin clumping and uneven mild nuclear clearing. Electronmicroscopic study showed mild crevices of the nuclear membrane in some dysplastic cells. Tissue in situ hybridization study confirmed the presence of HPV 6 in the form of patchy dotted pattern of integrated type. Immunohistochemistry revealed diffuse positive expression of antigen p16, extraordinarily in this case focally sparing basal part of the epithelium. Underestimation of this lesion can be avoided by paying attention to strong eosinophilia of the cytoplasm and sharp cellular contouring of the examined epithelium in routine hematoxylin-eosin staining.

Keywords:
Eosinophilic dysplasia – PCR – in situ hybridization – CIN - cervical intraepithelial neoplasia – HPV 6

 

Rate article

Rate article:     0/5, evaluated 0x
 
 

Read more

Imunofenotypizace průtokovou cytometrií v patologii

Petra Manďáková, Jarmila Čandová
Česko-slovenská patologie

Lynchův syndrom v rukách patologa

Ondřej Daum, Zdeněk Beneš, Ladislav Hadravský, Jan Stehlík, Kateřina Černá, Martin Dušek,3, Bohuslava Kokošková, Michal Michal,3
Česko-slovenská patologie

Průkaz chromozomálních změn u nádorových onemocnění pomocí CGH, array-CGH a SNP array

Tatiana Vosecká, Zdeněk Musil,2, Aleš Vícha
Česko-slovenská patologie

Naděje a úskalí molekulární klasifikace karcinomu prsu

Aleš Ryška, Eva Hovorková, Folakemi Sobande, Tomáš Rozkoš, Jan Laco, Helena Hornychová
Česko-slovenská patologie

Molekulová patológia endometriálneho karcinómu – prehľad

Karol Kajo, Miroslava Vallová, Csaba Biró, Gabriel Bognár, Katarína Macháleková, Katarína Závodná, Štefan Galbavý,3, Pavol Žúbor
Česko-slovenská patologie

Chirurgické techniky orgánových transplantací

Jiří Froněk
Česko-slovenská patologie

Bazocelulárny karcinóm kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom: porovnávacia štúdia

Vladimír Bartoš, Milada Kullová
Česko-slovenská patologie