Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Doktor test

Tento test již není hodnocen kredity ČLK a SLK, děkujeme za pochopení.

1. Ataxie je:Pozn. Správně je jedna odpověď.
2. Funkce mozečku jsou:Pozn. Správně je jedna odpověď.
3. Pro mozeček platí, že:Pozn. Správně je jedna odpověď.
4. Dysmetrie:Pozn. Správně je jedna odpověď.
5. Při vyšetřování taxe horních končetin jako součásti mozečkového syndromu je vhodné:Pozn. Správně je jedna odpověď.
6. Mezi poruchy řeči u mozečkového syndromu:Pozn. Správně je jedna odpověď.
7. Únava u pa­cientů s chronickou mozečkovou lézi je symp­tom:Pozn. Správně je jedna odpověď.
8. Intenční tremor:Pozn. Správně je jedna odpověď.
9. Titubace:Pozn. Správně je jedna odpověď.
10. Paleocerebelární syndrom:Pozn. Správně je jedna odpověď.
11. Postižení spinocerebelárních drah:Pozn. Správně je jedna odpověď.
12. Pro ataxii v dětském věku platí:Pozn. Správně je jedna odpověď.
13. Pa­cient se senzitivní ataxií:Pozn. Správně je jedna odpověď.
14. Do základního vyšetřovacího schématu (vyšetření prvního kontaktu) u dospělého pacienta se získanou ataxií nepatří:Pozn. Správně je jedna odpověď.
15. Pro frontální ataxii je typická:Pozn. Správně je jedna odpověď.
16. Mozečkový syndrom v raném dětství:Pozn. Správně je jedna odpověď.
17. Pro dominantně dědičné spinocerebelární ataxie z okruhu repeatových onemocnění platí, že:Pozn. Správně je jedna odpověď.
18. Akutní mozečková ataxie je:Pozn. Správně je jedna odpověď.
19. Millerův-Fisherův syndrom:Pozn. Správně je jedna odpověď.
20. Frontální ataxie:Pozn. Správně je jedna odpověď.
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články