Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Doktor test

Tento test již není hodnocen kredity ČLK a SLK, děkujeme za pochopení.

1. Jak dlouho se využívá intraoperativní sonografické vyšetření v neurochirurgii?
Pozn. Správně je jedna odpověď.
2. Jaké je základní intraoperativní sonografické zobrazení?
Pozn. Správně je jedna odpověď.
3. Mozkové komory se v intraoperativním sonografickém obraze jeví jako:Pozn. Správně je jedna odpověď.
4. 3D sonografické zobrazení vzniká:
Pozn. Správně je jedna odpověď.
5. Usnadnění orientace v sonografickém intraoperativním obraze přináší:Pozn. Správně je jedna odpověď.
6. Běžné mozkové nádory se v ultrazvukovém obraze většinou jeví ve srovnání s mozkovou tkání jako:Pozn. Správně je jedna odpověď.
7. Jaká je vhodná pracovní frekvence ultrazvukové sondy pro intraoperativní použití?
Pozn. Správně je jedna odpověď.
8. U kterých typů nádorů se sonografie nejčastěji využívá?Pozn. Správně je jedna odpověď.
9. Umožňuje sonografie kontrolovat radikalitu resekce tumorů?
Pozn. Správně je jedna odpověď.
10. Změny mozkové tkáně po radioterapii a chemoterapii maligních nádorů mozku:Pozn. Správně je jedna odpověď.
11. Výtěžnost intraoperativního sonografického zobrazení je závislá na:Pozn. Správně je jedna odpověď.
12. Mozkové kavernomy jsou v sonografickém obraze:Pozn. Správně je jedna odpověď.
13. Současná sonografická technika umožňuje fúzi sonografického obrazu s:Pozn. Správně je jedna odpověď.
14. Mezi přednosti intraoperativního sonografického zobrazení nepatří:
Pozn. Správně je jedna odpověď.
15. Artefakty vznikající v průběhu resekce nádorů:Pozn. Správně je jedna odpověď.
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články