Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diuretika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Redukce albuminurie u pacientů s CKD při léčbě inhibitory RAAS je potencována diuretickou léčbou

Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika

Vydáno: 5.10.2016

Redukce albuminurie u pacientů s CKD při léčbě inhibitory RAAS je potencována diuretickou léčbou

Skupina španělských vědců provedla prospektivní randomizovanou studii srovnávající efekt přidání spironolaktonu (25 mg denně), hydrochlorothiazidu (50 mg denně) anebo hydrochlorothiazidu (HCHTH) v kombinaci s amiloridem (50 mg + 5 mg denně) ke stávající léčbě enalaprilem u pacientů s CKD.

Redukce albuminurie

Redukce albuminurie a snižování krevního tlaku je základní strategií zpomalení progrese chronického onemocnění ledvin (CKD) a snížení kardiovaskulárního rizika nemocných. Základním lékem pacientů s CKD jsou inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS), protože významně ovlivňují obě tyto modality. Reziduální albuminiurie (přetrvávající po dosažení maximálně tolerované dávky inhibitorů RAAS a kontroly krevního tlaku) je jedním z nejdůležitějších faktorů progrese CKD. Recentní studie prokázaly pozitivní vliv léčby diuretiky ze skupiny blokátorů receptorů pro aldosteron (spironolakton či eplerenon) i thiazidových diuretik na omezení albuminurie.

Průběh a výsledky studie

Do studie bylo zařazeno 21 pacientů s CKD ve stadiu 1–3 a poměrem albumin/kreatinin v moči (UACR) > 300 mg/g. Léčebná fáze trvala 4 týdny.

Během léčby došlo k významné redukci UACR ve všech skupinách: spironolakton –34 % (95% interval spolehlivosti [CI] –21 až –47), HCHTH –42 % (95% CI –28 až –56), HCHTH/amilorid –56 % (95% CI –44 až –67).

Ve srovnání se spironolaktonem nastala významnější redukce UACR ve skupině léčené HCHTH i kombinací HCHTH/amilorid. Počet pacientů, kteří dosáhli snížení UACR o více než 30 % a o více než 50 %, byl vyšší ve skupině léčené HCHTH (81 a 57 %) i ve skupině pacientů užívajících HCHTH/amilorid (81 a 66 %) ve srovnání s léčbou spironolaktonem (57 a 28 %).

Ve všech léčebných režimech došlo k významné redukci krevního tlaku, tělesné hmotnosti a glomerulární filtrace (GF). Autoři zjistili významnou korelaci mezi redukcí UACR a změnami v GF a krevního tlaku.

Závěr

Pacienti s UACR > 300 mg/g při léčbě maximální tolerovanou dávkou inhibitoru RAAS profitují z přidání spironolaktonu, hydrochlorothiazidu i HCHTH s amiloridem, přičemž významnější redukce albuminurie byla pozorována ve skupině léčené HCHTH s amiloridem i bez něj.

(kry)

Zdroj: Morales E., Caro J., Gutierrez E. et al. Diverse diuretics regimens differentially enhance the antialbuminuric effect of renin-angiotensin blockers in patients with chronic kidney disease. Kidney Int 2015 Dec; 88 (6): 1434–1441, doi: 10.1038/ki.2015.249.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání efektu indapamidu a hydrochlorothiazidu na lipidový profil u pacientů s hypertenzí

Studie z posledních let ukazují, že thiazidová diuretika ve vysokých dávkách nepříznivě ovlivňují lipidový profil – dochází k nárůstu poměru celkového cholesterolu k HDL o asi 15 %. Indapamid údajně tento nepříznivý efekt nemá. V dřívějších studiích, které popisovaly nežádoucí účinky thiazidů, však byly použity vysoké dávky léčiva. Není proto jasné, zda je metabolická výhoda indapamidu skutečná a zda by byla prokázána i při použití thiazidových diuretik v nižších dávkách.

Medikamentózní úprava hypertenze a hypercholesterolémie je přínosná i u osob bez kardiovaskulárního onemocnění

Kombinace rosuvastatinu, kandesartanu a hydrochlorothiazidu (HCTZ) významně snížila výskyt kardiovaskulárních (KV) příhod u osob se středním KV rizikem bez přítomného KV onemocnění.

Mohou thiazidová diuretika vyvolat myoperikarditidu?

Při užívání thiazidových diuretik dosud nebyl hlášen výskyt vedlejších účinků v podobě rozvoje myoperikarditidy. V následujícím článku je uvedena kazuistika 71leté ženy, které byla diagnostikována myoperikarditida údajně v souvislosti s užíváním hydrochlorothiazidu. Podrobným prozkoumáním osobní anamnézy však byla zjištěna dříve proběhlá alergická reakce na sulfonamidová antibiotika, jež pravděpodobně s rozvojem onemocnění souvisela.Všechny novinky