Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diuretika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace hydrochlorothiazidu s kandesartanem nezhoršuje glykemický ani lipidový profil pacientů s hypertenzí

Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika

Vydáno: 15.3.2016

Kombinace hydrochlorothiazidu s kandesartanem nezhoršuje glykemický ani lipidový profil pacientů s hypertenzí

Thiazidová diuretika patří k tradičním preparátům v léčbě hypertenze. Nenechme se však mýlit, za obsoletní je zatím považovat nelze.

Kombinace thiazidových diuretik s blokátory receptoru pro angiotenzin II účinně snižuje krevní tlak. Při podávání thiazidových diuretik v monoterapii může dojít k rozvoji diabetu a změnám v lipidovém metabolismu, nabízí se tedy otázka, zda přidání blokátorů receptoru pro angiotenzin II může jejich vliv na metabolismus neutralizovat.

Za účelem zodpovězení této otázky byla provedena studie na 26 pacientech s esenciální hypertenzí. Pacienti byli randomizováni do skupin, v jejichž rámci byli léčeni buď 24 týdnů kandesartanem 12 mg (skupina A, n = 13), nebo hydrochlorothiazidem 6,25 mg v kombinaci s kandesartanem 8 mg (skupina B, n = 13). Před léčbou a po ní byl hodnocen glykemický a lipidový profil včetně adiponektinu, resistinu a aktivního GLP-1.

Na začátku studie nebyl mezi probandy významný rozdíl ve věku, body mass indexu, systolickém (STK) ani diastolickém (DTK) krevním tlaku, plazmatických hladinách hemoglobinu A1c, inzulinu, LDL-cholesterolu, triglyceridech, adiponektinu, resistinu ani aktivním GLP-1. Po léčbě byla ve skupině A zaznamenána významná redukce STK (ze 152 ± 10 mmHg před léčbou na 134 ± 12 mmHg po léčbě) a DTK (z 84 ± 5 mmHg před léčbou na 71 ± 8 mmHg po léčbě). Ve skupině B byla patrná také významná redukce STK (ze 148 ± 10 mmHg před léčbou na 128 ± 7 mmHg po léčbě) a DTK (z 90 ± 9 mmHg před léčbou na 74 ± 12 mmHg po léčbě). Po 24 týdnech léčby nebyl v redukci STK a DTK mezi těmito skupinami žádný rozdíl. Nebyly zaznamenány žádné změny glykemického ani lipidového profilu včetně hladin adiponektinu, resistinu, inzulinu a aktivního GLP-1.

Závěrem tedy je, že nízká dávka hydrochlorothiazidu v kombinaci s kandesartanem efektivně snižuje krevní tlak bez nežádoucích účinků na glykemický nebo lipidový profil. Může tak pacientům poskytnout dlouhodobou kontrolu krevního tlaku s dobrou tolerabilitou.

(pez)

Zdroj: Fujiwara W., Izawa H., Ukai G. et al. Low dose of hydrochlorothiazide, in combination with angiotensin receptor blocker, reduces blood pressure effectively without adverse effect on glucose and lipid profiles. Heart Vessels 2013 May; 28 (3): 316−322; doi: 10.1007/s00380-012-0246-5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky