Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diuretika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Furosemid zvyšuje riziko vzniku hyperparatyreózy u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika

Vydáno: 18.10.2016

Furosemid zvyšuje riziko vzniku hyperparatyreózy u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Brazilští autoři, kteří zkoumali vliv diuretik na funkci příštítných tělísek, zjistili, že užívání furosemidu u nemocných s pokročilým onemocněním ledvin může vést k rozvoji sekundární hyperparatyreózy (HPT2). Riziko HPT2 bylo v jejich nové studii u těchto pacientů větší než při léčbě hydrochlorthiazidem a nezáviselo na vylučování kalcia močí.

Úvod

Diuretika se běžně užívají v léčbě hypertenze a otoků nemocných s chronickým onemocněním ledvin (CKD). Upřednostňována jsou kličková diuretika před thiazidovými. Autoři této práce se pokusili zhodnotit vliv furosemidu a hydrochlorthiazidu na hladinu parathormonu (PTH) v krvi a na to, zda je tento případný účinek ovlivněn působením jednotlivých látek na vylučování kalcia močí. 

Metodika studie

Do observační retrospektivní studie byli zařazeni nedialyzovaní pacienti s CKD (stadium 2−5), u nichž autoři hodnotili odhad glomerulární filtrace (eGFR), biochemické parametry a 24hodinovou kalciurii. Hyperparatyreóza byla definována sérovou hladinou parathormonu (PTH) > 65 pg/ml.

Výsledky

Z celkového počtu 275 nemocných užívalo hydrochlorothiazid 108 (29 %) a furosemid 167 (61 %). Pacienti léčení hydrochlorothiazidem byli mladší, většinou ženského pohlaví a měli vyšší eGFR. Hodnota kalcémie byla u obou skupin srovnatelná, ale hladina PTH byla vyšší u skupiny s furosemidem. Medián 24hodinové kalciurie v celkové populaci činil 41 mg a byl nižší ve skupině s furosemidem (37 mg) než ve skupině s hydrochlorothiazidem (47 mg).

Logistická regrese po adjustaci pro eGFR prokázala, že vyšší hodnoty kalciurie nebyly spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje HPT2. A naopak užívání furosemidu se ukázalo jako silný prediktor rozvoje HPT2.

Závěr

Z provedené studie vyplývá, že furosemid na rozdíl od hydrochlorothiazidu zvyšuje riziko HPT2 u pacientů s CKD, i když nepotencuje exkreci vápníku močí. Použití kličkových diuretik u pacientů s CKD by proto mělo být vzhledem k potenciálnímu negativnímu dopadu na kostní metabolismus přehodnoceno.

(raj)

Zdroj: Vasco R. F., Moyses R. M., Zatz R., Elias R. M. Furosemide increases the risk of hyperparathyroidism in chronic kidney disease. Am J Nephrol 2016; 43 (6): 421−430, doi: 10.1159/000446449.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Redukce albuminurie u pacientů s CKD při léčbě inhibitory RAAS je potencována diuretickou léčbou

Skupina španělských vědců provedla prospektivní randomizovanou studii srovnávající efekt přidání spironolaktonu (25 mg denně), hydrochlorothiazidu (50 mg denně) anebo hydrochlorothiazidu (HCHTH) v kombinaci s amiloridem (50 mg + 5 mg denně) ke stávající léčbě enalaprilem u pacientů s CKD.

Porovnání efektu indapamidu a hydrochlorothiazidu na lipidový profil u pacientů s hypertenzí

Studie z posledních let ukazují, že thiazidová diuretika ve vysokých dávkách nepříznivě ovlivňují lipidový profil – dochází k nárůstu poměru celkového cholesterolu k HDL o asi 15 %. Indapamid údajně tento nepříznivý efekt nemá. V dřívějších studiích, které popisovaly nežádoucí účinky thiazidů, však byly použity vysoké dávky léčiva. Není proto jasné, zda je metabolická výhoda indapamidu skutečná a zda by byla prokázána i při použití thiazidových diuretik v nižších dávkách.

Medikamentózní úprava hypertenze a hypercholesterolémie je přínosná i u osob bez kardiovaskulárního onemocnění

Kombinace rosuvastatinu, kandesartanu a hydrochlorothiazidu (HCTZ) významně snížila výskyt kardiovaskulárních (KV) příhod u osob se středním KV rizikem bez přítomného KV onemocnění.Všechny novinky