Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diuretika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Diuretika

Furosemid zvyšuje riziko vzniku hyperparatyreózy u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Furosemid zvyšuje riziko vzniku hyperparatyreózy u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Brazilští autoři, kteří zkoumali vliv diuretik na funkci příštítných tělísek, zjistili, že užívání furosemidu u nemocných s pokročilým onemocněním ledvin může vést k rozvoji sekundární hyperparatyreózy (HPT2). Riziko HPT2 bylo v jejich nové studii u těchto pacientů větší než při léčbě hydrochlorthiazidem a nezáviselo na vylučování kalcia močí.   celý článek
Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika
Redukce albuminurie u pacientů s CKD při léčbě inhibitory RAAS je potencována diuretickou léčbou

Redukce albuminurie u pacientů s CKD při léčbě inhibitory RAAS je potencována diuretickou léčbou

Skupina španělských vědců provedla prospektivní randomizovanou studii srovnávající efekt přidání spironolaktonu (25 mg denně), hydrochlorothiazidu (50 mg denně) anebo hydrochlorothiazidu (HCHTH) v kombinaci s amiloridem (50 mg + 5 mg denně) ke stávající léčbě enalaprilem u pacientů s CKD.   celý článek
Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika
Porovnání efektu indapamidu a hydrochlorothiazidu na lipidový profil u pacientů s hypertenzí

Porovnání efektu indapamidu a hydrochlorothiazidu na lipidový profil u pacientů s hypertenzí

Studie z posledních let ukazují, že thiazidová diuretika ve vysokých dávkách nepříznivě ovlivňují lipidový profil – dochází k nárůstu poměru celkového cholesterolu k HDL o asi 15 %. Indapamid údajně tento nepříznivý efekt nemá. V dřívějších studiích, které popisovaly nežádoucí účinky thiazidů, však byly použity vysoké dávky léčiva. Není proto jasné, zda je metabolická výhoda indapamidu skutečná a zda by byla prokázána i při použití thiazidových diuretik v nižších dávkách.   celý článek
Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika
Medikamentózní úprava hypertenze a hypercholesterolémie je přínosná i u osob bez kardiovaskulárního onemocnění

Medikamentózní úprava hypertenze a hypercholesterolémie je přínosná i u osob bez kardiovaskulárního onemocnění

Kombinace rosuvastatinu, kandesartanu a hydrochlorothiazidu (HCTZ) významně snížila výskyt kardiovaskulárních (KV) příhod u osob se středním KV rizikem bez přítomného KV onemocnění.   celý článek
Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika
Mohou thiazidová diuretika vyvolat myoperikarditidu?

Mohou thiazidová diuretika vyvolat myoperikarditidu?

Při užívání thiazidových diuretik dosud nebyl hlášen výskyt vedlejších účinků v podobě rozvoje myoperikarditidy. V následujícím článku je uvedena kazuistika 71leté ženy, které byla diagnostikována myoperikarditida údajně v souvislosti s užíváním hydrochlorothiazidu. Podrobným prozkoumáním osobní anamnézy však byla zjištěna dříve proběhlá alergická reakce na sulfonamidová antibiotika, jež pravděpodobně s rozvojem onemocnění souvisela.   celý článek
Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika
Thiazidová diuretika v léčbě malých dětí s centrálním diabetem insipidem

Thiazidová diuretika v léčbě malých dětí s centrálním diabetem insipidem

Retrospektivní analýza se zabývá pacienty nízkého věku léčenými thiazidy pro centrální diabetes insipidus (DI). Autoři poukazují na účinnost a bezpečnost terapie a absenci některých jinde uváděných nežádoucích účinků.   celý článek
Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika