Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Pozitivní kardiovaskulární účinky metforminu a empagliflozinu

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 19.7.2016

Pozitivní kardiovaskulární účinky metforminu a empagliflozinu

Přidaná hodnota některých antidiabetik spočívá ve snížení kardiovaskulární mortality, které není vysvětlitelné pouze jejich hypoglykemizujícími účinky.

Diabetes mellitus zvyšuje kardiovaskulární riziko zhruba dvojnásobně. Všechna nová antidiabetika se proto podle nařízení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nyní již musejí testovat na kardiovaskulární bezpečnost.

Překvapivé výsledky přinesla studie EMPA-REG OUTCOME, v níž bylo u pacientů léčených empagliflozinem prokázáno snížení kardiovaskulární mortality a počtu hospitalizací pro kardiální selhání. Empagliflozin kromě glykémie redukuje i hmotnost a krevní tlak, ale jeho podávání zároveň vede ke zvýšení LDL cholesterolu. Jeho příznivé kardiovaskulární působení tedy nelze vysvětlit redukcí tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů. Jedním z mechanismů, který by se na pozitivním působení gliflozinů na kardiovaskulární trakt mohl podílet, je zvýšení diurézy, které vede k redukci extracelulární tekutiny a snížení preloadu. Dále se předpokládají i přímé vaskulární účinky se snížením afterloadu.

Pozitivní kardiovaskulární účinky má také metformin. Už začátkem 90. let 20. století poskytla studie UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) důkaz, že léčba metforminem redukuje riziko infarktu myokardu o 39 % a riziko koronární smrti o 50 %. Jako možné mechanismy se uvádí zlepšená kontrola glykémie, snížení hladiny VLDL cholesterolu a triglyceridů, zlepšení postprandiální lipémie, potlačení endotelové dysfunkce, pokles hladin PAI-1 a mírný pokles hmotnosti.

Metformin i empagliflozin mají kromě hypoglykemizujících účinků i příznivý vliv na kardiovaskulární mortalitu.  

(jvrb)

Zdroje:
1. Ferrannini E., DeFronzo R. A. Impact of glucose-lowering drugs on cardiovascular disease in type 2 diabetes. Eur Heart J 2015 Sep 7; 36 (34): 2288−2296; doi: 10.1093/eurheartj/ehv239.
2. Sattar N., McLaren J., Kristensen S. L. et al. SGLT2 inhibition and cardiovascular events: why did EMPA-REG outcomes surprise and what were the likely mechanisms? Diabetologia 2016 Jul; 59 (7): 1333−1339; doi: 10.1007/s00125-016-3956-

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace metforminu a empagliflozinu − snadnější užívání, totožný účinek

Metformin patří k základním antidiabetikům již desítky let, inhibitor SGLT2 empagliflozin je novinkou. Následující článek shrnuje mechanismy jejich účinku a porovnává farmakokinetiku jednotlivých látek s farmakokinetikou jejich fixní kombinace.

Péče o pacienty s diabetem mellitem 2. typu − aktuální doporučení

Počet pacientů s diabetem mellitem 2. typu se neustále zvyšuje; v průběhu posledních 30−35 let došlo v České republice ke ztrojnásobení počtu registrovaných diabetiků. V případě diabetu mellitu 2. typu je důležitá nejen správně vedená léčba hyperglykémie a přidružených onemocnění, ale i včasná diagnostika, vyhledávání rizikových osob a systematická prevence diabetu v populaci. O pacienty s diabetem 2. typu pečuje diabetolog, internista či praktický lékař s požadovanou erudicí v oboru.

Nové biomarkery diabetické nefropatie – současnost a budoucnost

Diabetická nefropatie (DN) je hlavní příčinou konečného stadia selhání ledvin v západní populaci. V současnosti je za nejčasnější příznak rozvíjející se DN považována mikroalbuminurie (MA), která je zároveň nejčastěji používaným markerem k diagnostice a monitorování DN. Prediktivní hodnota tohoto stavu je však stále předmětem diskusí, což se vzhledem k narůstající prevalenci diabetu a s tím i DN stává stále větším problémem.Všechny novinky