Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Perorální antidiabetikum empagliflozin snižuje riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární choroby

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 24.9.2015

Perorální antidiabetikum empagliflozin snižuje riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární choroby

Empagliflozin patří mezi zástupce nové skupiny perorálních antidiabetik, která vedou k blokaci sodíkoglukózového transportéru 2 v ledvinách. Z výsledků studie EMPA-REG OUTCOME® vyplývá, že účinná látka snižuje nejen riziko rozvoje, ale i mortalitu na kardiovaskulární choroby.

Úvod

Empagliflozin je novým lékem v terapii diabetu mellitu 2. typu. Patří do skupiny tzv. gliflozinů, jejichž mechanismus účinku spočívá v blokování zpětné resorpce glukózy v proximálním tubulu ledviny. Empagliflozin je vysoce selektivním kompetitivním inhibitorem sodíkoglukózového transportéru SGLT-2, který je exprimován převážně v ledvinách. Na funkci jiných glukózových transportérů, které jsou důležité pro transport glukózy do periferních tkání, vliv nemá. Hlavní funkcí transportéru SGLT-2 je reabsorpce glukózy z glomerulárního filtrátu v proximálním tubulu. Inhibicí SGLT-2 empagliflozin způsobuje terapeutickou glykosurii. Podle nedávno publikované studie EMPA-REG OUTCOME® je empagliflozin jediným antidiabetikem, které snižuje riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární choroby.

Metody studie

Dlouhodobé multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se zúčastnilo více než 7000 pacientů ze 42 zemí světa s diabetem mellitem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Medián doby sledování činil 3,1 roku. Pacienti užívali v kombinaci se standardní terapií 1× denně perorálně buď 10 mg, nebo 25 mg empagliflozinu, nebo placebo. Standardní terapie zahrnovala kromě léčiv snižujících glykémii i antihypertenziva a hypolipidemika. Primárním sledovaným parametrem byl výskyt úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění a dále výskyt nefatálního infarktu myokardu nebo nefatální cévní mozkové příhody. Z celkového počtu zúčastněných dokončilo studii více než 97 % pacientů. Analýza výsledků byla nezávisle provedena v centru pro statistické analýzy Freiburské univerzity.

Výsledky studie

V tiskové zprávě společností Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company publikované dne 17. září 2015 byly uveřejněny hlavní výsledky studie EMPA-REG OUTCOME®, jež byly prezentovány na 51. výročním zasedání Evropské společnosti pro výzkum diabetu ve švédském Stockholmu. Empagliflozin v kombinaci se standardní terapií snižuje výskyt úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění a výskyt nefatálního infarktu myokardu nebo nefatální cévní mozkové příhody o 14 %. Během terapie došlo ke snížení mortality na kardiovaskulární choroby o 38 %. Užívání empagliflozinu také vedlo ke snížení celkové mortality o 32 % a k redukci hospitalizací pro srdeční selhání o 35 %. Celkový bezpečnostní profil léku byl v souladu s předchozími studiemi. Nebyl pozorovány rozdíl mezi placebem a empagliflozinem v incidence diabetické ketoacidózy a zlomenin.

Závěr

Empagliflozin prokázal signifikantní snížení kardiovaskulárního rizika a mortality u lidí s diabetem mellitem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

(holi)

Zdroj: Tisková zpráva Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company, dostupná na:
http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2015/17_september_2015_diabetes.html

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

On-line přenos výsledků kardiovaskulární bezpečnostní studie

Tento čtvrtek, 17. 9. 2015, budou na 51. výročním zasedání EASD ve Stockholmu zveřejněny detailní výsledky kardiovaskulární bezpečnostní studie EMPA-REG OUTCOME.

Výsledky unikátní studie: perorální antidiabetikum empagliflozin snižuje riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob

Empagliflozin patří mezi zástupce nové skupiny perorálních antidiabetik, která vedou k blokaci sodíkoglukózového transportéru 2 v ledvinách. To vede k omezení zpětného vychytávání glukózy v ledvinách, a tudíž většímu výdeji glukózy močí, což má za následek snížení její hladiny v krvi.Všechny novinky