Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Nekrotizující pneumonie u neléčeného diabetika − kazuistika

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 12.12.2016

Nekrotizující pneumonie u neléčeného diabetika − kazuistika

Je podivuhodné, že někteří pacienti snášejí i vysokou hyperglykémii poměrně dobře. Ke zhoršení zdravotního stavu pak dojde až ve chvíli, kdy nastanou vážné komplikace, jako tomu bylo v tomto neobvyklém případu.

67letý dosud zdravý muž byl přijat k hospitalizaci pro horečku, kašel, celkovou slabost a bolest zad trvající 1 měsíc. Během této doby údajně užíval antibiotika, ale jeho obtíže se nezlepšily. Byl febrilní, měl tachykardii (108/min), jeho krevní tlak byl normální (120/80 mmHg) a SpO2 činila 96 %. Náhodný test glykémie ukázal hodnotu 39,12 mmol/l.

Léčba započala širokospektrým antibiotikem (i. v. ceftriaxon), inzulinem a perorálními antidiabetiky (PAD), ke zmírnění symptomů byla podávána antipyretika, bronchodilatancia a expektorancia.

Na skiagramu hrudníku byly oboustranně patrné silnostěnné dutiny vyplněné vzduchem. HRCT jejich přítomnost potvrdila. Na podkladě získaných informací (charakter a trvání symptomů, nepolevující průběh, diabetes a klasický radiologický obraz kaveren) byla stanovena diagnóza tuberkulózy.

 

 

Vzorky sputa byly odeslány k mikrobiologickému vyšetření a byla započata empirická terapie antituberkulotiky. Kultivace mykobakterií byla negativní, proto byly odeslány další vzorky k analýze systémem GeneXpert-MTb/Rif. I zde byl výsledek negativní.

Hemokultura byla rovněž negativní, pacient však měl dále febrilní špičky. V krevním obraze byla patrná elevace leukocytů (12,4 × 109/l) s relativní neutrofilií (85,6 %). Kultivace sputa ukázala přítomnost Escherichia coli rezistentní vůči řadě antibiotik včetně ceftriaxonu. Citlivá byla ke gentamicinu, amikacinu, meropenemu a piperacilinu/tazobaktamu. Ceftriaxon byl tedy vyměněn za piperacilin/tazobaktam.

Byla provedena bronchoalveolární laváž (BAL) a získaný materiál byl zaslán k mikrobiologickému a cytologickému vyšetření. Nebyla v něm přítomna mykobakteria, mycety ani maligní buňky. Bakteriologické vyšetření potvrdilo opět přítomnost E. coli v kvantitě 104 CFU/ml s obdobnou citlivostí jako ve sputu.

Během jednoho týdne se pacient klinicky zlepšil, horečky poklesly a kašel se zmírnil. Byla zastavena antituberkulózní léčba a stanovena diagnóza nekrotizující pneumonie způsobené E. coli. Pacient byl po stabilizaci glykémie propuštěn do domácího ošetřování a pravidelně sledován.

Kašel se postupně zmírňoval a kaverny v plicích se hojily. Kontrolní BAL byly opět negativní na mykobakteria i mykotické organismy. K úplnému zhojení kaveren došlo po 4 měsících.

(pez)

Zdroj: Harsha N. S., Sandeepa H. S., Hemantha Kumar S. et al. A rare cause of cavitatory pneumonia. Respir Med Case Rep 2016 Aug 27; 19: 125−127, doi: 10.1016/j.rmcr.2016.08.011.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psyllium a jeho role ve stravě pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Skladba potravy je významným faktorem jak v léčbě, tak i v prevenci diabetu. Nedávno publikovaná studie dokládá, že příjem dostatečného množství vlákniny je v případě pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu velmi opodstatněný.

Empagliflozin má potenciál významně přispět k úspěšné léčbě diabetu 2. typu

Jak ukázal přehled publikovaných studií s empagliflozinem, tento lék v monoterapii i v kombinované antidiabetické léčbě snižuje glykémii, tělesnou hmotnost i krevní tlak, aniž by zvyšoval riziko hypoglykémie. Díky prokázanému snížení mortality u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem při přidání empagliflozinu k jiným antidiabetikům najde tento lék jistě uplatnění u značné části diabetiků.

Diabetes mellitus − rizikový faktor TBC

Diabetes mellitus byl identifikován jako rizikový faktor rozvoje tuberkulózy (TBC) a relapsu po její léčbě. Riziko infekce je srovnatelné s osobami nakaženými virem HIV.Všechny novinky