Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 12.12.2016

Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie

Na rozdíl od řady preklinických studií s inkretinovými antidiabetiky, které naznačovaly příznivý kardiovaskulární (KV) vliv těchto léků, většina nedávno publikovaných klinických studií, s výjimkou studie LEADER s liraglutidem, přínos těchto přípravků z hlediska výskytu KV příhod neprokázala. Jak ovšem zdůrazňují japonští odborníci v nedávno publikovaném článku, studie věnované jednotlivým inkretinovým antidiabetikům byly zaměřené na KV bezpečnost (jejíž prokázání vyžaduje FDA), nikoliv na to, zda snižují výskyt KV příhod.

Inhibitory DPP4

Pět hodnocených studií zahrnovalo 3 práce s inhibitory DPP4: SAVOR-TIMI53 (saxagliptin), EXAMINE (alogliptin) a TECOS (sitagliptin). V těchto studiích se nelišil výskyt KV příhod (úmrtí z KV příčin, nefatální infarkt myokardu [IM] a nefatální ischemická cévní mozková příhoda [CMP]) mezi placebem a aktivní léčbou. Nečekaný byl ale zvýšený výskyt hospitalizací pro srdeční selhání (HR 1,27) u pacientů léčených saxagliptinem. Nebyl však pozorován u ostatních inhibitorů DPP4, což naznačuje, že nejde o class effect celé skupiny. Zodpovědné mechanismy se zatím nepovedlo odhalit.

Agonisté GLP-1

Co se týče agonistů GLP-1, byly hodnoceny studie ELIXA (lixisenatid) a LEADER (liraglutid). Ve studii LEADER aktivní léčba v porovnání s placebem snížila výskyt kombinovaného sledovaného KV parametru (úmrtí z KV příčin, nefatální IM a nefatální CMP; HR 0,87), zatímco ve studii ELIXA se placebová a aktivní větev z hlediska výskytu KV příhod (úmrtí z KV příčin, nefatální IM, nefatální CMP a hospitalizace pro nestabilní anginu pectoris) nelišily. Vysvětlení tohoto rozdílu není jasné.

Závěr

S výjimkou studie SAVOR-TIMI53 svědčí výsledky klinických studií pro přinejhorším neutrální KV účinky inkretinů u diabetiků 2. typu se známou KV chorobou nebo vícečetnými KV rizikovými faktory. Je důležité si uvědomit, že tyto studie byly provedeny na základě požadavku amerického Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA), že všechna nová antidiabetika musejí prokázat KV bezpečnost. Design těchto studií nebyl připraven tak, aby mohl prokázat KV přínos léků. Potenciální dlouhodobý přínos inkretinů z hlediska výskytu KV příhod nebyl proto dosud jednoznačně stanoven a vyžaduje další studie zaměřené specificky na tyto parametry.

(jvrb)

Zdroj: Yabe D., Seino Y. Cardiovascular safety trials of incretin-based drugs: what do they mean? J Diabetes Investig 2016 Sep 9, doi: 10.1111/jdi.12576 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psyllium a jeho role ve stravě pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Skladba potravy je významným faktorem jak v léčbě, tak i v prevenci diabetu. Nedávno publikovaná studie dokládá, že příjem dostatečného množství vlákniny je v případě pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu velmi opodstatněný.

Empagliflozin má potenciál významně přispět k úspěšné léčbě diabetu 2. typu

Jak ukázal přehled publikovaných studií s empagliflozinem, tento lék v monoterapii i v kombinované antidiabetické léčbě snižuje glykémii, tělesnou hmotnost i krevní tlak, aniž by zvyšoval riziko hypoglykémie. Díky prokázanému snížení mortality u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem při přidání empagliflozinu k jiným antidiabetikům najde tento lék jistě uplatnění u značné části diabetiků.

Diabetes mellitus − rizikový faktor TBC

Diabetes mellitus byl identifikován jako rizikový faktor rozvoje tuberkulózy (TBC) a relapsu po její léčbě. Riziko infekce je srovnatelné s osobami nakaženými virem HIV.Všechny novinky