Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Jak prodloužit a zkvalitnit život diabetikům?

Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes

Vydáno: 5.9.2016

Jak prodloužit a zkvalitnit život diabetikům?

Diabetes mellitus je chronické onemocnění s charakteristicky sníženou kvalitou života. Pacienti zpravidla užívají větší množství léků, jsou pod stálým dohledem, nuceni k častým návštěvám zdravotnických zařízení, vystaveni riziku hypoglykémie a ohrožováni komplikacemi, které jejich život zkracují.

Léčba diabetu vyžaduje specifické změny životního stylu − téměř vždy je nutná nutriční intervence, vybudování návyků ohledně fyzické aktivity a v neposlední řadě i prevence komorbidit zahrnující například důslednou péči o nohy nebo stimulaci imunity. Problém spočívá v tom, že tyto změny je třeba udržet po zbytek pacientova života, aby mohl být negativní dopad diabetu na zdraví minimalizován.

Základem úspěšné intervence je řádné vysvětlení problematiky, aby pacienti pochopili princip vzniku diabetu a mechanismus účinku léků, stejně jako jejich nežádoucí účinky a rizika s nimi spojená. Měli by být edukováni tak, aby léčbu zvládali zcela samostatně a uměli si poradit i v situacích, kdy je potřeba dávky léků měnit, např. v závislosti na fyzické aktivitě.

Při výzkumu efektu různých režimů školení o samostatné léčbě diabetu se opakovaně ukázalo, že skupinová výuka zlepšuje výsledky léčby diabetu daleko výrazněji než školení individuální. Tento efekt je − i když méně výrazně − patrný i u školení zaměřeného na životní styl. Tam, kde byly informace předávány interaktivní formou, byl průkazný pozitivní vliv na kontrolu diabetu a kvalitu života.

Další možností je kvalitní kontrola diabetu pomocí PAD. Moderní léčebnou možností s prokázaným efektem na délku a kvalitu života jsou inhibitory DPP4, tedy gliptiny. Díky nim se zpomaluje vyprazdňování žaludku, zvyšuje se citlivost B-buněk, obnovuje se první fáze inzulinové sekrece, je tlumena sekrece glukagonu, a proto snížen výdej glukózy hepatocyty, snižuje se také chuť k jídlu. Zvlášť slibně vypadají údaje dokazující pozitivní efekt linagliptinu na metabolickou dysfunkci a renální a/nebo kardiovaskulární poškození, stejně jako recentně publikovaný účinek linagliptinu na obnovu tkání a jeho neuroprotektivní aktivita.

Gliptiny mají díky svému mechanismu účinku schopnost globální kontroly glykémie a kromě zmíněných benefitů i další potenciálně prospěšné extraglykemické účinky. U pacientů s ICHS neexistuje výhodnější terapeutická volba.

(pez)

Zdroje:
1. Didarloo A., Shojaeizadeh D., Alizadeh M. Impact of educational intervention based on interactive approaches on beliefs, behavior, hemoglobin A1c, and quality of life in diabetic women. Int J Prev Med 2016 Feb 8; 7: 38; doi: 10.4103/2008-7802.176004.
2. Sortino M. A., Sinagra T., Canonico P. L. Linagliptin: a thorough characterization beyond its clinical efficacy. Front Endocrinol (Lausanne) 2013 Feb 26; 4: 16; doi: 10.3389/fendo.2013.00016.
3. Bonora E., Cigolini M. DPP-4 inhibitors and cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus. Expectations, observations and perspectives. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2016 Apr; 26 (4): 27384; doi: 10.1016/j.numecd.2016.03.002.
4. Kvapil M. Farmakoterapie diabetu 2. typu − gliptiny aneb Sitagliptin byl první. Medical tribune 2010; 6 (29): B3, B6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Diabetes mellitus – kde si stojíme v roce 2016?

Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno vydala svoji první zprávu o celosvětovém problému – cukrovce.

Pozitivní kardiovaskulární účinky metforminu a empagliflozinu

Přidaná hodnota některých antidiabetik spočívá ve snížení kardiovaskulární mortality, které není vysvětlitelné pouze jejich hypoglykemizujícími účinky.

Fixní kombinace metforminu a empagliflozinu − snadnější užívání, totožný účinek

Metformin patří k základním antidiabetikům již desítky let, inhibitor SGLT2 empagliflozin je novinkou. Následující článek shrnuje mechanismy jejich účinku a porovnává farmakokinetiku jednotlivých látek s farmakokinetikou jejich fixní kombinace.Všechny novinky