Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Diabetes

Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie

Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie

Na rozdíl od řady preklinických studií s inkretinovými antidiabetiky, které naznačovaly příznivý kardiovaskulární (KV) vliv těchto léků, většina nedávno publikovaných klinických studií, s výjimkou studie LEADER s liraglutidem, přínos těchto přípravků z hlediska výskytu KV příhod neprokázala. Jak ovšem zdůrazňují japonští odborníci v nedávno publikovaném článku, studie věnované jednotlivým inkretinovým antidiabetikům byly zaměřené na KV bezpečnost (jejíž prokázání vyžaduje FDA), nikoliv na to, zda snižují výskyt KV příhod.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Nekrotizující pneumonie u neléčeného diabetika − kazuistika

Nekrotizující pneumonie u neléčeného diabetika − kazuistika

Je podivuhodné, že někteří pacienti snášejí i vysokou hyperglykémii poměrně dobře. Ke zhoršení zdravotního stavu pak dojde až ve chvíli, kdy nastanou vážné komplikace, jako tomu bylo v tomto neobvyklém případu.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Empagliflozin v kombinaci s metforminem u pacientů s DM 2. typu

Empagliflozin v kombinaci s metforminem u pacientů s DM 2. typu

Metformin je základem perorální léčby diabetu mellitu (DM) 2. typu, u mnoha pacientů však monoterapie metforminem nevede k adekvátní glykemické kontrole. Empagliflozin je silný a vysoce selektivní inhibitor SGLT2, který vede ke snížení plazmatické hladiny glukózy zvýšením vylučování glukózy močí. Autoři studie publikované v časopisu Diabetic Medicine se ve své práci rozhodli prozkoumat účinnost a bezpečnost empagliflozinu v kombinaci s metforminem u pacientů s DM 2. typu.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Psyllium a jeho role ve stravě pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Psyllium a jeho role ve stravě pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Skladba potravy je významným faktorem jak v léčbě, tak i v prevenci diabetu. Nedávno publikovaná studie dokládá, že příjem dostatečného množství vlákniny je v případě pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu velmi opodstatněný.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Empagliflozin má potenciál významně přispět k úspěšné léčbě diabetu 2. typu

Empagliflozin má potenciál významně přispět k úspěšné léčbě diabetu 2. typu

Jak ukázal přehled publikovaných studií s empagliflozinem, tento lék v monoterapii i v kombinované antidiabetické léčbě snižuje glykémii, tělesnou hmotnost i krevní tlak, aniž by zvyšoval riziko hypoglykémie. Díky prokázanému snížení mortality u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem při přidání empagliflozinu k jiným antidiabetikům najde tento lék jistě uplatnění u značné části diabetiků.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Diabetes mellitus − rizikový faktor TBC

Diabetes mellitus − rizikový faktor TBC

Diabetes mellitus byl identifikován jako rizikový faktor rozvoje tuberkulózy (TBC) a relapsu po její léčbě. Riziko infekce je srovnatelné s osobami nakaženými virem HIV.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes