Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Diabetes

Jak zlepšit adherenci diabetiků?

Jak zlepšit adherenci diabetiků?

Snem každého lékaře je uvědomělý pacient, který dodržuje stanovenou léčbu a všechny případné problémy včas hlásí. Ale kde ho hledat?   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Vliv empagliflozinu na riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny a nutnost hospitalizace z důvodu srdečního selhání

Vliv empagliflozinu na riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny a nutnost hospitalizace z důvodu srdečního selhání

Empagliflozin ve studii EMPA-REG OUTCOME snížil riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin a počet hospitalizací z důvodu srdečního selhání u pacientů s diabetem 2. typu (DM2), u kterých bylo již při vstupu do studie potvrzeno kardiovaskulární onemocnění. V následující analýze se autoři zaměřili na přínos empagliflozinu u pacientů s různou mírou rizika rozvoje srdečního selhání.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Příznivý vliv linagliptinu na renální endotelové funkce u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Příznivý vliv linagliptinu na renální endotelové funkce u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Diabetická nefropatie je příčinou až 50 % případů konečného stadia chronického onemocnění ledvin. Hlavním patologickým mechanismem, který se účastní rozvoje časného stadia diabetické nefropatie, je endotelová dysfunkce. Cílem německé studie bylo zhodnotit účinky linagliptinu na funkci endotelu v renální vaskulatuře.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Kombinace inhibitorů SGLT2 s metforminem z hlediska mechanismu účinku

Kombinace inhibitorů SGLT2 s metforminem z hlediska mechanismu účinku

V léčbě diabetu 2. typu (DM2) je vedle úpravy životního stylu doporučován jako lék první volby metformin. Nicméně s progresí onemocnění monoterapie často nestačí. Do kombinace s metforminem jsou ve světle nedávných výsledků doporučovány inhibitory sodíkovoglukózového transportéru 2 (SGLT2), jejichž mechanismus účinku není závislý na působení inzulinu a které prokázaly snížení kardiovaskulárního (KV) rizika u diabetiků s KV onemocněním.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Pravidelná chůze jako intervence podporující kvalitu života diabetiků

Pravidelná chůze jako intervence podporující kvalitu života diabetiků

Diabetes mellitus (DM) coby chronické a v mnoha případech invalidizující onemocnění omezuje pacienty v nejrůznějších aspektech jejich života. V rámci léčby je proto důležité zohledňovat také kvalitu života diabetiků a hledat způsoby, jak ji vhodně podpořit a umožnit pacientům co nejaktivnější zapojení do každodenního života. V americkém časopisu Diabetes Care byly publikovány výsledky studie, jež hodnotila vliv pravidelné chůze na kvalitu života při DM.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Kardiovaskulární přínos inhibitorů SGLT2 potvrzen

Kardiovaskulární přínos inhibitorů SGLT2 potvrzen

Kardiovaskulární (KV) přínos inhibitorů SGLT2 u diabetiků 2. typu, který byl ve studii EMPA-REG OUTCOME prokázán u empagliflozinu, potvrdily i studie s kanagliflozinem (CANVAS), nová analýza studie CVD REAL s empagliflozinem, kanagliflozinem a dapagliflozinem a také jednotlivé podstudie studie EMPA-REG OUTCOME. Tyto poznatky, prezentované v červnu 2017 na kongresu Americké diabetologické asociace (ADA), shrnuje právě publikovaný článek v časopisu Critical Pathways in Cardiology.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes