Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diabetes: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Diabetes

Pravidelná chůze jako intervence podporující kvalitu života diabetiků

Pravidelná chůze jako intervence podporující kvalitu života diabetiků

Diabetes mellitus (DM) coby chronické a v mnoha případech invalidizující onemocnění omezuje pacienty v nejrůznějších aspektech jejich života. V rámci léčby je proto důležité zohledňovat také kvalitu života diabetiků a hledat způsoby, jak ji vhodně podpořit a umožnit pacientům co nejaktivnější zapojení do každodenního života. V americkém časopisu Diabetes Care byly publikovány výsledky studie, jež hodnotila vliv pravidelné chůze na kvalitu života při DM.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Kardiovaskulární přínos inhibitorů SGLT2 potvrzen

Kardiovaskulární přínos inhibitorů SGLT2 potvrzen

Kardiovaskulární (KV) přínos inhibitorů SGLT2 u diabetiků 2. typu, který byl ve studii EMPA-REG OUTCOME prokázán u empagliflozinu, potvrdily i studie s kanagliflozinem (CANVAS), nová analýza studie CVD REAL s empagliflozinem, kanagliflozinem a dapagliflozinem a také jednotlivé podstudie studie EMPA-REG OUTCOME. Tyto poznatky, prezentované v červnu 2017 na kongresu Americké diabetologické asociace (ADA), shrnuje právě publikovaný článek v časopisu Critical Pathways in Cardiology.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Inhibitory DPP4 při chronickém onemocnění ledvin a jejich potenciál chránit před diabetickou nefropatií

Inhibitory DPP4 při chronickém onemocnění ledvin a jejich potenciál chránit před diabetickou nefropatií

Preklinická i klinická pozorování naznačují, že inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP4) by mohly kromě účinné a bezpečné kontroly glykémie přinášet pacientům i další užitek.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Doložený kardiovaskulární přínos empagliflozinu v nových amerických doporučeních pro léčbu diabetu

Doložený kardiovaskulární přínos empagliflozinu v nových amerických doporučeních pro léčbu diabetu

Dvě přední zámořské odborné lékařské společnosti, Americká diabetologická asociace (ADA) a Americká asociace klinických endokrinologů (AACE), vydaly v prosinci 2016 nová doporučení pro léčbou diabetu. Zahrnují informace o snížení kardiovaskulární mortality diabetiků při léčbě empagliflozinem (Jardiance).   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Ovlivnění kardiovaskulární mortality perorálními antidiabetiky

Ovlivnění kardiovaskulární mortality perorálními antidiabetiky

UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) byla první velkou studií u diabetiků 2. typu, která doložila pozitivní vliv intenzivnější terapie diabetu (v porovnání s léčbou méně intenzivní) z hlediska rozvoje chronických cévních komplikací diabetu. V základní části studie UKPDS nebyla prokázána redukce makrovaskulárních komplikací agresivní terapií perorálními antidiabetiky. Jak ovšem připomíná docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, demonstrovala především vysoce významný efekt dobré kompenzace diabetu v prevenci mikrovaskulárních změn a později v dlouhodobém měřítku i pozitivní vliv na makrovaskulární komplikace.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes
Účinnost a bezpečnost inhibitoru SGLT2 empagliflozinu v terapii diabetu

Účinnost a bezpečnost inhibitoru SGLT2 empagliflozinu v terapii diabetu

Inhibice renálního transportu glukózy vedoucí k indukci glykosurie je terapeutickým přístupem, který v posledních letech s vývojem a zkoumáním nových selektivních inhibitorů glukózových transportérů SGLT2 zaznamenal bouřlivý vývoj. Výhodou terapie glukuretiky či glifloziny je skutečnost, že léčba účinkuje bez ohledu na vyvolávající příčinu hyperglykémie, tedy bez ohledu na míru inzulinové rezistence nebo poruchy sekrece inzulinu.   celý článek
Specializace: diabetologie
Téma: Diabetes