Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výskyt deprese je u pacientů v primární péči vysoký

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 14.6.2015

Výskyt deprese je u pacientů v primární péči vysoký

Deprese představuje závažný zdravotní problém s dalekosáhlými socioekonomickými důsledky, kterému se v podmínkách primární péče často nevěnuje dostatečná pozornost. Praktičtí lékaři jsou zaměřeni spíše na somatická onemocnění, a tak mohou mít problém diagnostikovat hlavní duševní choroby. Nedávno publikovaná studie se zabývala prevalencí nerozpoznaných příznaků deprese u pacientů praktických lékařů a souvisejícími sociodemografickými faktory.

Metodika studie

Chorvatská studie publikovaná v březnu letošního roku v medicínském časopise Psychiatria Danubina zahrnovala 769 dobrovolníků bez pozitivní psychiatrické anamnézy, kteří byli v lednu roku 2011 v péči praktických lékařů v Health Centre Zagreb – Zapad. Shromážděna byla data týkající se věku účastníků, jejich pohlaví, úrovně vzdělání, rodinného stavu a zaměstnání. K posouzení přítomnosti deprese a její tíže byla ve studii použita sebeposuzovací stupnice deprese podle Zunga (The Zung Self-Rating Depression Scale).

Výsledky studie

Analýzou vyplněných dotazníků bylo zjištěno, že se 25,5 % účastníků pohybovalo na stupnici deprese mimo normální rozmezí. 19,38 % bylo podle použité škály mírně, 4,64 % středně těžce a 0,91 % těžce depresivních. Statisticky významné rozdíly byly pozorovány mezi skupinami lišícími se úrovní vzdělání, zaměstnáním a rodinným stavem. Významnými prediktory příznaků deprese se ukázaly být vyšší věk (p < 0,001), nezaměstnanost (p = 0,001) a svobodný stav (p = 0,025).

Studie odhalila vysoký výskyt depresivních příznaků mezi pacienty v ordinacích praktických lékařů, a to i přesto, že tyto osoby neměly pozitivní psychiatrickou anamnézu. Lékaři pracující v primární péči, proto musí mít povědomí o depresivní symptomatice a měli by aktivně tyto příznaky vyhledávat zejména mezi v této souvislosti rizikovými pacienty, zejména nezaměstnanými jedinci a jedinci bez partnera.

(veri)

Zdroj: Milanović S. M. et al. Prevalence of depression symptoms and associated socio-demographic factors in primary health care patients. Psychiatr Danub. 2015 Mar; 27 (1): 31–7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Akceptabilita escitalopramu

Pacienti trpící depresivní poruchou většinou velmi dobře tolerují terapii escitalopramem. Nežádoucí účinky, které se během léčby tímto antidepresivem objevují, jsou obvykle mírné a přechodného charakteru. Nejčastěji se vyskytuje insomnie, nauzea, zvýšené pocení, únava a snížení libida.

Deprese je u starších nemocných nedostatečně diagnostikovaná

Přestože se depresivní poruchy u starších jedinců vyskytují často a představují závažný problém, zůstávají nedostatečně diagnostikovány a léčeny. Příčinou může být mimo jiné atypický průběh deprese, který se u osob této věkové kategorie nezřídka objevuje.

Účinnost escitalopramu v léčbě depresivní poruchy ve srovnání s placebem a citalopramem

Účinnost escitalopramu v léčbě depresivní poruchy byla potvrzena řadou klinických studií. Výzkumy prokázaly vyšší účinnost v porovnání s placebem a shodnou či vyšší účinnost ve srovnání s ostatními preparáty ze skupiny SSRI.Všechny novinky