Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Terapeutický efekt venlafaxinu v jednotlivých indikacích

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 18.10.2016

Terapeutický efekt venlafaxinu v jednotlivých indikacích

Venlafaxin je duální antidepresivum s dobrou účinností a snášenlivostí u širokého spektra depresivních a úzkostných poruch. Může být účinný i u jiných diagnóz, např. u somatoformní, premenstruální dysforické a posttraumatické stresové poruchy. Má potenciál k rychlejšímu nástupu antidepresivního působení a vyšší účinnost než inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), zejména u specifických skupin pacientů.

Účinnost potvrzená studiemi a metaanalýzami − stručný přehled dle indikací

Depresivní porucha

Účinnost venlafaxinu v léčbě deprese byla prokázána množstvím placebem kontrolovaných studií. Ve srovnání s aktivním komparátorem byl venlafaxin nejméně stejně účinný jako imipramin, amitriptylin v léčbě melancholické deprese, dosulepin u geriatrických depresivních pacientů a klomipramin a trazodon. Byl nejméně stejně účinný jak fluoxetin, sertralin a paroxetin, a to i v terapii rezistentních depresí. Metaanalýza dokazuje vyšší a rychlejší účinnost venlafaxinu oproti SSRI (citalopram, fluvoxamin, paroxetin, sertralin). Také počty remitérů jsou významně vyšší a remise bylo dosahováno rychleji.

Deprese a úzkost

Zejména u obtížněji léčitelných pacientů s komorbidní depresí a úzkostí byl venlafaxin shledán účinnější než placebo a SSRI. Studie byla potvrzena další metaanalýzou.

Bipolární porucha 

V dvojitě slepém srovnání s paroxetinem vykazoval venlafaxin v kombinační léčbě se stabilizátorem více respondérů, ale také více přesmyků do manických epizod. Srovnatelné účinnosti a snášenlivosti bylo dosaženo ve srovnání s bupropionem a sertralinem.

Panická porucha

Venlafaxin byl opakovaně účinný v léčbě panické poruchy již v dávkách < 75 mg denně, stejně jako v prevenci relapsu.

Generalizovaná úzkostná porucha

Účinnost venlafaxinu byla opakovaně potvrzena i v této indikaci ve srovnání s placebem a nejméně stejná ve srovnání s buspironem. Efekt byl zaznamenán brzy a u velkého množství pacientů.

Sociální fobie

Terapeutický efekt byl potvrzen na základě srovnání s placebem a paroxetinem.

Obsedantně kompulzivní porucha

Venlafaxin byl v léčbě této poruchy nejméně stejně účinný jako klomipramin a paroxetin.

Posttraumatická stresová porucha

Venlafaxin byl významně účinnější než placebo. Ve skupině pacientů léčených venlafaxinem bylo více remitérů a doba potřebná k dosažení remise byla kratší než u placeba.

Specifické subpopulace

Metaanalýza srovnávající data z 31 studií zaměřená na vliv věku a pohlaví prokázala vyšší účinnost venlafaxinu oproti SSRI. Pouze venlafaxin dosáhl identického počtu remisí u starších i mladších žen. Prokázal také významně vyšší účinnost (oproti SSRI a placebu) u pacientů s kratší dobou trvání depresivních symptomů a byl zaznamenán trend k větším rozdílům v delším čase sledování mezi jednotlivými skupinami.

Ve studii srovnávající gravidní ženy užívající venlafaxin, SSRI a neteratogenní medikaci nebyla zjištěna odlišná rizika při užívání venlafaxinu. Venlafaxin přestupuje do mateřského mléka, významné nežádoucí účinky na novorozencích však popsané nebyly.

(raj)

Zdroj: Janů L. Venlafaxin s prodlouženým uvolňováním v ambulantní praxi. Psychiatrie pro praxi 2006; 1: 39–42.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost venlafaxinu u anxiózně-depresivních stavů

Cílem české studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost venlafaxinu u nemocných s depresivním a anxiózně-depresivním syndromem v ambulantní praxi po dobu 1 roku.

Pozitivní přínosy antidepresiva mirtazapinu v léčbě deprese spojené s funkční dyspepsií a úbytkem hmotnosti

Cílem studie recentně zveřejněné ve World Journal of Gastroenterology bylo prozkoumat účinky a mechanismy působení antidepresiva mirtazapinu u pacientů s depresí, která je spojena s funkční dyspepsií (FD) a úbytkem tělesné hmotnosti.

Escitalopram, paroxetin a sertralin − jsou, nebo nejsou stejné?

Výhodou novějších antidepresiv ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) je lepší snášenlivost v porovnání s tricyklickými antidepresivy. Ale i ve skupině SSRI jsou mezi jednotlivými účinnými látkami podstatné rozdíly. Jejich shrnutí uvádí přehledový článek publikovaný v roce 2014 v časopisu International Clinical Psychopharmacology.Všechny novinky