Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pozitivní přínosy antidepresiva mirtazapinu v léčbě deprese spojené s funkční dyspepsií a úbytkem hmotnosti

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 5.10.2016

Pozitivní přínosy antidepresiva mirtazapinu v léčbě deprese spojené s funkční dyspepsií a úbytkem hmotnosti

Cílem studie recentně zveřejněné ve World Journal of Gastroenterology bylo prozkoumat účinky a mechanismy působení antidepresiva mirtazapinu u pacientů s depresí, která je spojena s funkční dyspepsií (FD) a úbytkem tělesné hmotnosti.

Funkční dyspepsie a spojení mozek–GIT

Funkční dyspepsie je klinický syndrom s chronickými a opakovanými příznaky v gastroduodenální oblasti, které se projevují bez přítomnosti organického či metabolického onemocnění. Doprovází řadu duševních poruch, zvláště depresi a úzkostné stavy. Pacienti s FD mají nižší index tělesné hmotnosti (BMI), sníženou chuť k jídlu, závažnější psychické problémy a častěji navštěvují lékaře. 

V posledních letech bylo zjištěno, že jsou funkční poruchy gastrointestinálního systému (GIT) spojeny s dysregulací osy mozek–GIT, která je významně ovlivňována nejen imunitními a neuroendokrinními vlivy, ale také psychosociálními faktory. Koordinace motility GIT se v rámci této osy děje prostřednictvím neuropeptidů a gastrointestinálních hormonů. 

S poruchou na úrovni této osy souvisí podle posledních studií také FD. Řada klinických studií z posledních let prokázala, že symptomy FD mohou zmírnit antidepresiva. Patří mezi ně i mirtazapin, který zvyšuje centrální noradrenergní a serotoninergní neurotransmisi blokádou specifických receptorů.

Průběh studie 

60 pacientů s depresí spojenou s FD a hubnutím bylo náhodně rozděleno do 3 skupin. První skupině byl podáván mirtazapin (MG), druhé skupině paroxetin (PG) a třetí skupina absolvovala konvenční léčbu (CG; H2 antihistaminika, prokinetika nebo inhibitory protonové pumpy). Klinická studie trvala 8 týdnů. V jejím průběhu byly sledovány léčebné odpovědi včetně nežádoucích reakcí. K posouzení dyspepsie a deprese sloužil dotazník Nepean Dyspepsia Index-symptom (NDSI) a Hamiltonova škála deprese (HAMD-17). Tělesná hmotnost a tělesný tuk byly měřeny tělesným analyzátorem, hladiny peptidů a hormonů v krevním séru byly analyzovány pomocí metody ELISA.

Výsledky

Skupina MG vykazovala po 2 týdnech signifikantně nižší skóre NDSI než skupiny PG a CG. Po 4−8 týdnech bylo zaznamenáno signifikantně nižší skóre HAMD-17 u skupin MG a PG v porovnání se skupinou CG. Po 8 týdnech se u pacientů skupiny MG zvýšila hmotnost o 3,58 ± 1,57 kg. Množství tělesného tuku vzrostlo o 2,77 ± 0,14 kg, celkově o 4 %. Tuk v břišní oblasti vzrostl o 7,56 ± 2,25 cm2. Zjištěné hodnoty byly signifikantně vyšší než u pacientů skupin PG a CG.

U skupiny MG byla naměřena v krevním séru výrazně vyšší hladina ghrelinu, neuropeptidu Y, motilinu a gastrinu, tedy neuropeptidů a trávicích hormonů, které zlepšují gastrointestinální motilitu, zvyšují chuť k jídlu a příjem potravy. Hladina leptinu, serotoninu a cholecystokininu, které zpomalují gastrointestinální motilitu, zvyšují iritabilitu trávicího traktu a snižují příjem potravy, naopak výrazně poklesla.

Celkově odpovědělo na léčbu 85 % pacientů skupiny MG, 80 % skupiny PG, zatímco ve skupině CG pouze 55 %.

Závěr

Studie prokázala, že mirtazapin je v léčbě deprese spojené s dyspepsií a ztrátou hmotnosti efektivnější než paroxetin a konvenční terapie. U pacientů mirtazapin zvyšuje tělesnou hmotnost a podíl tělesného tuku. Mechanismus tohoto působení pravděpodobně spočívá v ovlivnění neuropeptidů a trávicích hormonů. 

(lkt)

Zdroj: Jiang S.-M., Jia L. et al. Beneficial effects of antidepressant mirtazapine in functional dyspepsia patients with weight loss. World J Gastroenterol 2016 Jun 14; 22 (22): 5260–5266, doi: 10.3748/wjg.v22.i22.5260.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Escitalopram, paroxetin a sertralin − jsou, nebo nejsou stejné?

Výhodou novějších antidepresiv ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) je lepší snášenlivost v porovnání s tricyklickými antidepresivy. Ale i ve skupině SSRI jsou mezi jednotlivými účinnými látkami podstatné rozdíly. Jejich shrnutí uvádí přehledový článek publikovaný v roce 2014 v časopisu International Clinical Psychopharmacology.

SSRI versus tricyklická antidepresiva u mladých pacientů

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) mají podobné spektrum účinku jako tricyklická antidepresiva, ale současně vykazují menší četnost nežádoucích účinků. S těmito výsledky přichází rozsáhlá metaanalýza porovnávající farmakoterapii deprese u mladých jedinců.

Antidepresiva skupiny SSRI v rukách praktického lékaře

Biochemickou podstatou depresivních poruch je nedostatek serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. Antidepresiva skupiny SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) jsou lékem volby v terapii deprese i úzkostných stavů v primární péči.Všechny novinky