Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efektivita a bezpečnost podávání venlafaxinu v terapii depresivní poruchy u ambulantně léčených pacientů

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 15.4.2016

Efektivita a bezpečnost podávání venlafaxinu v terapii depresivní poruchy u ambulantně léčených pacientů

Klinická studie japonských autorů zhodnotila terapeutický efekt a bezpečnost venlafaxinu v lékové formě s prodlouženým uvolňováním v léčbě depresivní poruchy.

Design studie

Studie byla koncipovaná jako multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná se třemi paralelními skupinami pacientů. Randomizováno bylo celkem 538 pacientů. První skupina dostávala placebo, druhá skupina venlafaxin s prodlouženým uvolňováním ve fixní dávce (75 mg/den), třetí skupině byla dávka venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním postupně titrována − výsledná terapeutická dávka se pohybovala v rozmezí 75–225 mg/den (většina pacientů užívala dávku 225 mg/den). Na první část studie navazovalo déletrvající otevřené hodnocení dlouhodobé efektivity.

Metodika

Do studie byli zařazeni ambulantně léčení pacienti starší 20 let, u kterých byla diagnostikována velká depresivní porucha (MDD). Za primární terapeutický efekt bylo považováno zlepšení skóre na Hamiltonově stupnici pro posuzování deprese (HAM-D17) v 8. týdnu oproti vstupní hodnotě. Dlouhodobá efektivita byla hodnocena prostřednictvím Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), dále byla použita sebehodnoticí verze škály Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS), HAM-D6 a škály The Clinical Global Impression (CGI).

Výsledky

Bylo pozorováno signifikantní zlepšení psychopatologie hodnocené prostřednictvím HAM-D17 v 8. týdnu léčby u skupiny užívající fixní dávku venlafaxinu (–10,76; p = 0,031) v porovnání se skupinou užívající placebo (–9,25), skupina s flexibilním dávkováním však v 8. týdnu nevykázala statisticky významné zlepšení (–10,37; p = 0,106). V rámci follow-up fáze si venlafaxin udržel dobrou dlouhodobou účinnost, v remisi zůstalo 75 % pacientů.

Dále byl sledován výskyt nežádoucích účinků během léčby. Ve skupině užívající fixní dávku uvádělo některý z nežádoucích účinků 51,7 % pacientů, ve skupině s flexibilním dávkováním 67,8 % pacientů. Ve skupině užívající placebo uvádělo nežádoucí účinky 38,8 % pacientů. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřila nauzea, ospalost, zácpa, tachykardie a pocení, většina nežádoucích účinků byla mírná nebo středně závažná. 

Závěr

Venlafaxin s prodlouženým uvolňováním byl v této studii zhodnocen jako efektivní v terapii depresivní poruchy, a to především v režimu fixní dávky 75 mg/den. Jeho použití je spojeno s přiměřeným rizikem nežádoucích účinků.

(zzka)

Zdroj: Higuchi T., Kamijima K. A randomized, double-blinded, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of venlafaxine extended release and a long-term extension study for patients with major depressive disorder in Japan. Int Clin Psychopharmacol 2016 Jan; 31 (1): 8–19.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antidepresivní účinnost venlafaxinu a jeho snášenlivost

Venlafaxin patří mezi takzvaná duální antidepresiva, a to díky své schopnosti inhibice zpětného vychytávání serotoninu a menší míře také noradrenalinu. Ve vyšších dávkách ovlivňuje rovněž vychytávání dopaminu, což se ovšem v jeho klinickém působení pravděpodobně neuplatňuje. Je indikován při léčbě depresivní poruchy, generalizované úzkostné poruchy i sociální fobie.

Postavení venlafaxinu mezi ostatními antidepresivy v terapii depresivní poruchy – metaanalýza

Duální antidepresivum venlafaxin je svou účinností blízké tricyklickým antidepresivům a bezpečností a snášenlivostí preparátům z řady specifických inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Uplatňuje se v léčbě depresivní poruchy i úzkostných stavů. U závažnějších depresí se dle provedených studií zdají být duální antidepresiva účinnější a razantnější než SSRI.

Nejčastější nežádoucí účinky venlafaxinu během terapie odeznívají

Duální antidepresivum venlafaxin představuje obecně dobře snášené léčivo. Některé z nežádoucích účinků, jež se během terapie mohou vyskytnout, jsou závislé na dávce. Řada nežádoucích účinků v průběhu léčby obvykle odeznívá.Všechny novinky