Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antidepresiva skupiny SSRI v rukách praktického lékaře

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 14.8.2016

Antidepresiva skupiny SSRI v rukách praktického lékaře

Biochemickou podstatou depresivních poruch je nedostatek serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. Antidepresiva skupiny SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) jsou lékem volby v terapii deprese i úzkostných stavů v primární péči.

Osm obecných pravidel pro podávání antidepresiv (AD)

  1. Pacient by měl AD užívat denně a dávky nevynechávat.
  2. Začínáme s nižší dávkou AD, v prvních týdnech léčby postupně titrujeme na plnou léčebnou dávku. Nástup účinku lze očekávat po 2−3 týdnech užívání. Pacient se nejdřív setká s vedlejšími účinky, pak nastoupí antidepresivní efekt. Nežádoucí účinky obvykle vymizí během 7−10 dnů.
  3. Pokud po 4−6 týdnech nedojde ke zmírnění deprese, je nutno zvolit nové AD.
  4. V podávání AD v plné účinné dávce pokračujeme i po odeznění akutní fáze deprese.
  5. Pokud pacient v minulosti reagoval dobře na konkrétní AD, předepisujeme ho znovu při další epizodě.
  6. U starších nemocných a pacientů se somatickou komorbiditou jsou léky první volby AD typu SSRI. Podáváme je v nižší dávce.
  7. U nemocných s úzkostnou složkou a nespavostí kombinujeme AD s anxiolytiky nebo hypnotiky.
  8. AD vysazujeme postupně; náhle vysazení by mohlo způsobit tzv. syndrom z vysazení.

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

SSRI jsou AD III. generace různého chemického složení, ale stejného mechanismu účinku. Mají rozdílnou farmakodynamiku a farmakokinetiku a z toho důvodu je lze při léčebném neúspěchu po 4−6 týdnech zaměnit. Terapeutickou indikací jsou depresivní poruchy s výjimkou těžkých stavů. Jsou účinné v léčbě depresí atypických, rezistentních i u dysthymie. Snižují riziko suicidálního chováni. Výhodu představuje fakt, že je lze užít rovněž v léčbě organických depresí, po infarktu myokardu, u epilepsie nebo po traumatech mozku.

Fluoxetin se užívá k léčbě depresivních poruch, ale i úzkostných a fobických stavů, bulimia nervosa či patologického hráčství. Kvůli riziku zhoršení motoriky není vhodné jeho podávání u nemocných s Parkinsonovou nemocí. Počáteční denní dávka činí 20 mg, obvyklá denní terapeutická dávka pak 20−60 mg. 

Citalopram má nízký interakční potenciál, je indikován k léčbě depresí, jeho podávání je vhodné i u starších pacientů a u pacientů s komorbiditami, u obsedantně-kompulzivní a panické poruchy. Má minimum nežádoucích účinků, nepůsobí prokonvulzivně ani tlumivě, nenarušuje kognitivní funkce. Počáteční dávka činí 10 mg denně, obvyklá denní terapeutická dávka pak 20−60 mg. 

Escitalopram (Cipralex) působí víc aktivačně než citalopram a jeho účinek nastupuje již po 1−2 týdnech. Počáteční dávka činí 5 mg denně, obvyklá denní terapeutická dávka pak 20−60 mg.

Závěr

Praktický lékař má v dnešní době k dispozici celý arzenál antidepresiv skupiny SSRI, která může předepsat. Znalost obecných pravidel jejich podávání a informování pacienta o podstatě léčby jsou základním pilířem dosažení požadovaného terapeutického výsledku.

(raj)

Zdroj: Divácká I. Antidepresiva v ordinaci praktického lékaře. Medical Tribune 2008; 4 (12): S4.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 25x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výhody léčby deprese a úzkostných poruch escitalopramem

Escitalopram je purifikovaný S-enanciomer citalopramu a ve studiích in vitro prokázal dvojnásobný účinek v blokování zpětného vychytávání serotoninu. Účinnost v indikaci deprese byla prokázána klinickými studiemi a účinek se projevil již po 1−2 týdnech léčby. Navíc bylo potvrzeno jeho příznivé působení v léčbě úzkostných poruch (např. panické poruchy, generalizované a sociální anxiety). Escitalopram je dobře snášený a jeho užívání je bezpečné, navíc vykazuje méně lékových interakcí, a je tím pádem výhodný i pro starší a polymorbidní pacienty.

Escitalopram: farmakologická data a souhrn klinických zkušeností

Působení escitalopramu na obou vazebných místech serotoninového transportéru vede k účinnější blokádě zpětného vychytávání serotoninu, než navozuje podávání jiných antidepresiv ze skupiny SSRI. Níže prezentovaný přehled dále shrnuje výsledky klinických studií s escitalopramem v léčbě deprese a úzkostných poruch. Data potvrdila velmi dobrou účinnost a snášenlivost léku, jehož používání může být výhodné i z farmakoekonomického hlediska.

Využití oxazepamu v terapii deliria tremens − kazuistika

Delirium tremens se coby manifestace odvykacího stavu po odnětí alkoholu vyskytuje asi u 5 % nemocných a pojí se s vysokou mortalitou. V léčbě se z dostupných benzodiazepinů (BZD) uplatňuje především diazepam, níže popsaná kazuistika však naznačuje možné výhody využití oxazepamu u nemocných s výraznější elevací jaterních parametrů.Všechny novinky