Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Crohnova nemoc: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Crohnova nemoc

Farmakokinetika ustekinumabu u pacientů s Crohnovou chorobou

Farmakokinetika ustekinumabu u pacientů s Crohnovou chorobou

Ustekinumab je monoklonální protilátka, která se s vysokou afinitou váže na podjednotku p40 sdílenou interleukiny IL-12 a IL-23. Používá se pro léčbu pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou (CD). Autoři předkládané práce použili data z celkem 3 klinických studií a analyzovali farmakokinetické vlastnosti ustekinumabu, stanovili vztah mezi expozicí a léčebnou odpovědí a také optimální sérové koncentrace léčiva nutné pro účinnou léčbu.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Prvních 5 let po stanovení diagnózy Crohnovy choroby – srovnání léčby a výsledků napříč Evropou

Prvních 5 let po stanovení diagnózy Crohnovy choroby – srovnání léčby a výsledků napříč Evropou

Multicentrická prospektivní studie Epi-IBD byla věnována specifikům léčebných strategií ve východní i západní Evropě a jejich efektivitě při předcházení progresi a komplikacím Crohnovy choroby.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Ustekinumab v léčbě Crohnovy choroby

Ustekinumab v léčbě Crohnovy choroby

Rozšíření možností léčby Crohnovy choroby (CD) o inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) představovalo milník v terapii střední až těžce aktivní CD. Nicméně stále existují nemocní, kteří na tuto léčbu nereagují (30–40 % pacientů), odpověď na léčbu ztratí (20–30 % pacientů) nebo léčbu netolerují z důvodu výrazných nežádoucích účinků (NÚ). Pro ně je nutné mít k dispozici další alternativní varianty léčby.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Užívání antibiotik a incidence nespecifických střevních zánětů

Užívání antibiotik a incidence nespecifických střevních zánětů

Již v minulosti bylo provedeno mnoho studií, které naznačily významnou souvislost mezi faktory prostředí a rizikem rozvoje nespecifických střevních zánětů (IBD – inflammatory bowel diseases). Autoři se ve své práci zaměřili na spojení mezi užíváním antibiotik a rozvojem IBD.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Perianální fistulující Crohnova nemoc: patogeneze, diagnostika a terapie

Perianální fistulující Crohnova nemoc: patogeneze, diagnostika a terapie

Perianální fistulující Crohnova nemoc má výrazný negativní dopad na kvalitu života pacientů a je prognosticky nepříznivým prediktorem dlouhodobě špatných výsledků. Přehledový článek španělských autorů se soustředil na patogenezi, diagnostické postupy a terapeutický přístup k léčbě perianální formy Crohnovy choroby s píštělemi.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Fekální biomarkery v léčbě IBD: Kde jsme a kam míříme?

Fekální biomarkery v léčbě IBD: Kde jsme a kam míříme?

Znalosti fekálních biomarkerů, aplikovatelných při léčbě nespecifických střevních zánětů (IBD), se neustále prohlubují. Fekální kalprotektin a laktoferrin již dnes tvoří důležitou složku diagnostického a léčebného procesu. Review z února 2017 přineslo vyčerpávající přehled současných znalostí i budoucích možností využití fekálních biomarkerů. Prezentujeme shrnutí toho nejdůležitějšího.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie