Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Crohnova nemoc: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Crohnova nemoc

Nerovnováha cytokinů v patogenezi nespecifických střevních zánětů

Nerovnováha cytokinů v patogenezi nespecifických střevních zánětů

Přehledový článek shrnuje recentní poznatky o cytokinech, především z rodiny interleukinů IL-12 a IL-1, které jsou spojovány s nespecifickými střevními záněty (IBD). Diskutovány jsou výsledky použití nových cílených léčiv v klinické praxi i z jejich testování v klinických studiích.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Ustekinumab v terapii Crohnovy choroby

Ustekinumab v terapii Crohnovy choroby

Ustekinumab byl nedávno schválen v EU a USA pro léčbu středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u dospělých pacientů, u nichž selhala léčba imunomodulancii, glukokortikoidy či antagonisty TNF nebo kteří tuto konvenční léčbu netolerovali. Následující článek přehledně shrnuje informace z literatury o použití ustekinumabu v této indikaci.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Eskalace dávek biologických léčiv u Crohnovy choroby

Eskalace dávek biologických léčiv u Crohnovy choroby

U biologických léčiv, která se užívají pro terapii Crohnovy choroby, může časem docházet ke snížení jejich účinku, což vede k nutnosti zvyšovat dávku. Objasnění otázky, jak často k tomu dochází, se věnovala studie publikovaná v červnu 2017.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Cílená terapie ustekinumabem − významný pokrok v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou

Cílená terapie ustekinumabem − významný pokrok v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT), charakterizované střídáním period aktivního onemocnění a remise. Následující práce se věnuje možnostem biologika ustekinumabu v terapii této nemoci.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Podíl bakterií na patogenezi Crohnovy nemoci

Podíl bakterií na patogenezi Crohnovy nemoci

Crohnova nemoc (CD) patří mezi nespecifické střevní záněty (IBD). Jedná se o komplexní heterogenní onemocnění, v jehož etiopatogenezi hrají roli vlivy genetické, imunologické i environmentální. V této souvislosti se diskutuje rovněž vliv působení střevních bakterií.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Incidence idiopatických střevních zánětů u nemocných s lupénkou

Incidence idiopatických střevních zánětů u nemocných s lupénkou

Různé kožní projevy včetně lupénky lze očekávat u 22–44 % pacientů s nespecifickými střevními záněty. Opačná souvislost však není zcela zřejmá: mají nemocní s lupénkou vyšší riziko Crohnovy nemoci či ulcerózní kolitidy?   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie