Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Crohnova nemoc: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Crohnova nemoc

Inhibitory IL-12 a IL-23 v léčbě Crohnovy choroby

Inhibitory IL-12 a IL-23 v léčbě Crohnovy choroby

Crohnova choroba (CD) je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, charakterizované transmurálním zánětem stěny trávicí trubice v důsledku interakce mezi komenzální střevní flórou a imunitním systémem geneticky predisponovaných jedinců. Chronický zánět vede v pozdějších stadiích nemoci ke vzniku striktur a fistulí. Současnou výzvou v terapii CD je nalezení specifických inhibitorů molekul zapojených do signálních kaskád vedoucích k chronickému zánětu; jedná se zejména o inhibitory interleukinů (IL) 12 a 23.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Ustekinumab v léčbě pacientů s refrakterní Crohnovou chorobou

Ustekinumab v léčbě pacientů s refrakterní Crohnovou chorobou

Ustekinumab je plně lidská monoklonální protilátka proti podjednotce p40 interleukinů 12 a 23. Na 10. kongresu Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a kolitidu (ECCO) v Barceloně byly prezentovány výsledky retrospektivní observační studie účinnosti a bezpečnosti ustekinumabu v léčbě Crohnovy choroby (CD) refrakterní k terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α).   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Souhrnná analýza bezpečnosti ustekinumabu vycházející z klinických studií

Souhrnná analýza bezpečnosti ustekinumabu vycházející z klinických studií

V praxi závisí výběr léčiva především na jeho účinnosti, ale je třeba zvážit i bezpečnost používaných látek. Bezpečností podávání ustekinumabu (UST) se zabývala studie vycházející ze souhrnných dat získaných od pacientů s psoriatickou artritidou, Crohnovou nemocí a psoriázou z klinických hodnocení fáze II a III.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Je v léčbě Crohnovy choroby místo pro ustekinumab?

Je v léčbě Crohnovy choroby místo pro ustekinumab?

Crohnova choroba (CD) je chronické imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění gastrointestinálního traktu, na kterém se z velké části podílejí genetické a environmentální faktory. V léčbě CD se od roku 1997 používá i tzv. cílená (biologická) terapie, tedy léčba monoklonálními protilátkami proti tumor nekrotizujícímu faktoru α (TNF-α). Bohužel část nemocných léčených anti-TNF protilátkami na tuto léčbu neodpovídá nebo odpověď po čase ztratí. Bylo by proto velkou výhodou, kdyby po selhání inhibitorů TNF-α bylo možné v léčbě CD použít jiný biologický lék, který by působil jiným mechanismem – takovou látkou by mohl být ustekinumab.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Nerovnováha cytokinů v patogenezi nespecifických střevních zánětů

Nerovnováha cytokinů v patogenezi nespecifických střevních zánětů

Přehledový článek shrnuje recentní poznatky o cytokinech, především z rodiny interleukinů IL-12 a IL-1, které jsou spojovány s nespecifickými střevními záněty (IBD). Diskutovány jsou výsledky použití nových cílených léčiv v klinické praxi i z jejich testování v klinických studiích.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Ustekinumab v terapii Crohnovy choroby

Ustekinumab v terapii Crohnovy choroby

Ustekinumab byl nedávno schválen v EU a USA pro léčbu středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u dospělých pacientů, u nichž selhala léčba imunomodulancii, glukokortikoidy či antagonisty TNF nebo kteří tuto konvenční léčbu netolerovali. Následující článek přehledně shrnuje informace z literatury o použití ustekinumabu v této indikaci.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie