Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Co je proLékaře.cz

proLékaře.cz představuje největší informační portál v České republice a na Slovensku pro lékaře, kde je registrace a vstup zdarma.

proLékaře.cz znamená

 • přes 60 medicínských českých i zahraničních časopisů on-line – ČLS JEP, Ambit, Medical Tribune, Mladá Fronta, Prager Print, Geum, BMJ, BioMed Central, PLOS a jiné.
 • Fulltexty nových čísel – pro předplatitele po registraci a vložení kódu z přebalu časopisu.
 • Archiv – najdete pod každým časopisem.
 • Fulltextové vyhledávání v několikaletém archivu – vhodné pro nepředplatitele.
 • Kreditované kurzy - on-line kreditované kurzy ČLK a SLK z různých specializací, ihned po absolvování kurzu dostáváte certifikát.
 • Doporučená témata – prostor pro novinky a užitečné informace z vašeho oboru.
 • Novinky – naši odborníci píši původní články napříč specializacemi.
 • Kazuistiky – pravidelný přehled zajímavých kazuistik z různých oborů.
 • On-line přednášky, reportáže, videa z kongresů – jednotlivě zpracované přednášky z kongresů a videorozhovory s přednášejícími.
 • Rozhovory – významných předních lékařů a vědeckých pracovníků české medicíny.
 • Kariéra – přehled nejnovějších inzerátů medicínských pracovních pozic v celé ČR i zahraničí.

Spolupracujeme

Odborné časopisy exportujeme do medicínských databází:

Spolupracujeme s těmito odbornými společnostmi:

Řekli o nás

Projekt proLékaře.cz účinně pomáhá zorientovat se v každodenním přívalu informací a dozvědět se to nejdůležitější nejen ve svém oboru, ale i v oborech ostatních. Z pohledu geriatra se mi jeví tyto přesahy velmi užitečné, protože tak jak se nám vlivem demografických změn postupně geriatrizuje medicína, musíme mnohdy být schopni daleko širšího pohledu na našeho nemocného.
Dalším nepochybným kladem je zpřístupnění mezinárodní databází i těm kolegům, kteří nejsou zaměstnanci fakultních nemocnic či jiných velkých celků.“

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN v Brně,
odpovědná redaktorka odborného časopisu Česká geriatrická revue

 

Z mého pohledu je projekt proLékaře.cz přínosný zejména online přístupem k fulltextům odborných článků. Všichni, kteří publikují, si tuto výhodu musí velmi dobře uvědomovat. Kromě tištěné verze umístěné v pracovně, tak je tady k dispozici elektronická verze časopisů přístupná online i ze zahraničí. Kromě toho je tato služba poskytována na základě registrace zcela zdarma.“

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
přednosta Porodnicko-gynekologické Kliniky FN a LF UP Olomouc,
šéfredaktor časopisu Česká gynekologie

 

„Projekt proLékaře.cz je v našich podmínkách unikátní. Především umožňuje přístup k elektronické verzi našeho časopisu Česká revmatologie. Pro předplatitele časopisu jsou takto zdarma všechny články, včetně těch nejnovějších. Ti, kteří nemají časopis předplacen, mohou volně vidět články po 12 měsících od jejich uveřejnění. Archiv obsahuje fulltext článků vyšlých v České revmatologii od roku 2005. Projekt proLékaře.cz naplňuje přesně to, co očekáváme od moderního přístupu k elektronickým zdrojům. Jednoduchost, komplexnost a aktuálnost. Najdeme zde nejen údaje z vlastního ale i dalších oborů, prezentaci novinek, videa přednášek, reportáže z kongresů, plán budoucích akcí, inzerci a další. Já sám patřím mezi ty, kteří mají nejraději vše „na počítači“, protože tak články a další informace nejsnadněji najdu, takže pro mě je využití toho, co stránky proLékaře.cz nabízejí, zcela přirozené.„

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
předseda České revmatologické společnosti,
šéfredaktor časopisu Česká revmatologie

 

„Jako vedoucí redaktor "nelékařského" časopisu se kvalifikovaně k obsahu projektu nemohu svým jménem vyjadřovat. Oceňuji však práci kolektivu společnosti MeDitorial pro časopis Česká a slovenská farmacie, jehož elektronická verze může pomoci odborníkům a zájemcům z farmaceutických oborů a v anglické verzi při citování článků z tohoto časopisu v zahraničí.“

doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD.
šéfredaktor časopisu Česká a slovenská farmacie

 

proLékaře.cz považuji za úspěšný projekt, který lékařům všech oborů umožňuje soustavně sledovat odbornou literaturu řady základních medicínských oborů a usnadňuje jim pomocí zadaných hesel vyhledávat publikované články k jimi sledovaným tématům.“

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
výkonný redaktor časopisů Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

 

Kam dál

 

Časopisy Doporučená témata Kreditované kurzy
Odborná diskuze Novinky Domácí a zahraniční kongresy
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články